Головна

Про університет / Новини університету / МІЖНАРОДНЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

МІЖНАРОДНЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Гарант освітньо-професійної програми «Державна податкова та митна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування Оксана ПОСАДНЄВА взяла участь у міжнародному підвищенні кваліфікації (вебінарі) на тему: «Академічна доброчесність та тайм-менеджмент при підготовці наукових робіт: зарубіжний та вітчизняний досвід».

Організаторами заходу виступили Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян.

В процесі підвищення кваліфікації були розглянуті такі теми: наука і тайм- менеджмент: ефективні техніки управління часом; сучасні світові стандарти академічного письма: від теорії до практики (з урахуванням вимог провідних світових видавництв та університетів); тайм-менеджмент на написання кваліфікаційної роботи; академічна доброчесність та навички якісного академічного письма як важливі компетентності здобувачів вищої освіти.

Питання академічної доброчесності завжди є значущими при підготовці та написанні наукових робіт, оскільки вони відповідають основним принципам роботи світової наукової спільноти: чесність, справедливість, повага та відповідальність. Особливої актуальності вони набувають під час керівництва науковими роботами студентів і перевірки написання кваліфікаційних робіт магістрів та бакалаврів. Не менш важливим є планування часу під час здійснення наукової та дослідної роботи.

Викладачі кафедри фінансів, обліку та оподаткування Херсонського національного технічного університету постійно долучаються до заходів підвищення кваліфікації задля вдосконалення своєї професійної майстерності і отримання найкращих результатів у викладацькій і науковій діяльності. Отримана інформація також надалі використовується під час здійснення керівництва науковою діяльністю студентів спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок».