Головна

Про університет / Новини університету / Онлайн обговорення проєкту ОПП "Міжнародний бізнес" спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини"

Онлайн обговорення проєкту ОПП "Міжнародний бізнес" спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини"

Мінливість світу вимагає від закладів вищої освіти безперервного моніторингу освітньо-професійних програм та їх перегляду за необхідності. З цією метою кафедрою зовнішньоекономічної діяльності створено групу забезпечення ОПП «Міжнародний бізнес» (спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»).

Метою діяльності групи забезпечення є об’єктивне інформаційне відображення стану й динаміки якості надання освітніх послуг, ефективності управління, якості підготовки здобувачів вищої освіти з оцінюванням актуальності змісту ОПП, ступеня досягнення запланованих результатів навчання здобувачами вищої освіти та готовності випускників до професійної діяльності.

Робота проводиться спільно зі всіма зацікавленими сторонами: роботодавцями, студентами, академічною спільнотою. Враховуються зміни регіонального, загальнонаціонального та світового економічного та освітнього середовищ, вимог ринку праці.

З метою ознайомлення і обговорення академічною, бізнес- і студентською спільнотою зі змістом освітнього процесу спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» на офіційному сайті університету було розміщено проєкт оновленої освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес» для 2020 року набору. (http://kntu.net.ua/ukr/Abiturientu/IInformaciya-vstupnikam/Osvitn-o-profesijni-programi/Pershij-bakalavrs-kij-riven-vischoyi-osviti) до обговорення. Протягом 2019-2020 н.р. було проведено онлайн опитування здобувачів вищої освіти щодо якості та змісту ОПП та навчальних дисциплін.

У обговоренні взяли участь представники ради роботодавців спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини, здобувачі вищої освіти та члени групи забезпечення. За результатами спільної роботи було оновлено зміст освітньо-професійної програми із врахуванням зауважень та побажань зацікавлених сторін.

Підсумки роботи над ОПП підбито на онлайн засіданні за участю: від ради роботодавців спеціальності Василенко Едуард Віталійович - випускник кафедри, Керівник проекту програм лояльності Reikartz Hotel Group; Махновець Марія Олександрівна - випускниця кафедри, консультант з міжнародної торгівлі органічною продукцією, Голова правління спілки «Український органічний кластер»; Горова Анжела Іванівна - випускниця кафедри, заступник начальника відділу імпорту ТОВ «Меблеві технології»; від студентського самоврядування: Анісенко Марія - студентка 2 курсу спеціальності 292 МЕВ, Голова студентського самоврядування факультету міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу, Русал Вікторія - студентка 3 курсу спеціальності 292 МЕВ; представниками академічної спільноти стали члени групи забезпечення спеціальності.

Учасники засідання позитивно оцінили зміни, які відбулись в ОПП, відмітили їх актуальність і прогресивність. Адже високий рівень освіти можливий лише за тісної співпраці науки та практики: академічної спільноти, здобувачів освіти та представників бізнесу.