Головна

Про університет / Новини університету / Робочі зустрічі міжнародного консорціуму за трирічним проектом BRIDGE (2020-1-SE01-KA203-077973) в рамках програми Стратегічних партнерств Еразмус+

Робочі зустрічі міжнародного консорціуму за трирічним проектом BRIDGE (2020-1-SE01-KA203-077973) в рамках програми Стратегічних партнерств Еразмус+

30 жовтня та 6 листопада 2020 р. відбулися перші робочі зустрічі міжнародного консорціуму за трирічним проектом BRIDGE (2020-1-SE01-KA203-077973) в рамках програми Стратегічних партнерств Еразмус+. Членом консорціуму, наряду з університетами та організаціями Швеції, Чехії, Литви, Північної Македонії, є Херсонський національний технічний університет.

Проект BRIDGE: Bridging Integrity in Higher Education, Business, and Society було створено задля вдосконалення механізмів забезпечення академічної доброчесності в наукових дослідженнях, бізнесі та суспільстві та здебільше націлено на аудиторію студентів другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового, докторського) рівнів вищої освіти, їх наукових керівників, рецензентів та опонентів. Метою проекту є запобігання академічним проступкам у взаємопов’язаних галузях наукових досліджень, у ділових та суспільних зв'язках, досягнення прозорості академічної доброчесності в цих галузях шляхом розробки інноваційних гнучких відкритих освітніх ресурсів на основі ігрових кейсів, а також відпрацювання настанов щодо найкращого забезпечення академічної доброчесності на практиці.

Учасники консорціуму прагнуть створити «місток» між академічною доброчесністю, доброчесністю в наукових дослідженнях, цілісністю у бізнесі та у суспільстві, щоб досягти більш широкого розуміння та прозорості між ними, а також відпрацювання взаємопов'язаних навичок, необхідних для реалізації цінностей академічної доброчесності.

Через світову епідемію коронавірусу та відповідні протиепідемічні обмеження, встановлені Урядами багатьох країн, що унеможливлюють мобільність учасників міжнародного консорціуму, робочу зустріч було проведено онлайн за допомогою відомого сервісу відеоконференцій Zoom.

На зустрічі було розглянуто ключові питання, пов'язані з плануванням реалізації завдань проекту, організації роботи та комунікацій, а також питання адміністрування проекту.

Команда Херсонського національного технічного університету (д.т.н., професор Шерстюк В. Г. та д.т.н. професор Жарікова М.В.) представили своє бачення щодо стратегії виконання проекту та імплементації його результатів, а також дисемінації результатів проекту на теренах України.

Загалом, робоча зустріч членів міжнародного консорціуму була цікавою та плідною.