Головна

Про університет / Вчена рада / Порядок денний найближчого засідання

Порядок денний найближчого засідання

Оголошення

3 березня 2020 року о 1000 в конференційній залі ВІДБУДЕТЬСЯ Засідання Вченої ради

Херсонського національного технічного університету

Порядок денний:

1. Про організацію навчального процесу у весняному семестрі.

Доповідає: проректор з навчальної роботи Старун Н.В.

Довідку та проект рішення готують: навчальний відділ, декани факультетів.

2. Про внутрішню систему забезпечення якості освіти, результати ректорських контрольних робіт та про результати зимової екзаменаційної сесії.

Доповідають: начальник навчального відділу Рязанова О.Ю., начальник навчально-методичного відділу Сергєєва Н.В.

Довідку та проект рішення готує: навчальний відділ, навчально-методичний відділ.

3. Стан забезпечення якості підготовки фахівців та розвитку наукових досліджень на факультеті інженерії та транспорту за результатами попереднього та поточного навчальних років.

Доповідає: декан факультету інженерії та транспорту Сєліверстов І.А.

Довідку та проект рішення готує: деканат факультету інженерії та транспорту.

4. Затвердження фінансового звіту університету за 2019 рік та кошторису доходів і видатків на 2020 рік.

Доповідають: головний бухгалтер ХНТУ Прохорова Н.В., начальник планово-фінансового відділу Радкевич О.М.

Довідку та проект рішення готують: бухгалтерія, планово-фінансовий відділ ХНТУ.

5. Про виконання кошторису органу студентського самоврядування ХНТУ за 2019 рік та затвердження кошторису на 2020 рік.

Доповідають: президент студентського Парламенту ХНТУ.

Довідку та проект рішення готують: студентський Парламент ХНТУ.

6. Обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних працівників.

Доповідають: Вчений секретар Субботіна Н.Є.

Довідку та проект рішення готують: відділ кадрів, Конкурсна комісія

7. Атестація щодо присвоєння вченого звання доцента.

Доповідає: Вчений секретар Субботіна Н.Є.

Довідку та проект рішення готують: Вчена рада, відділ кадрів.

8. Різне.

Вчений секретар Вченої ради Н.Є. Субботіна