Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Здобувачі освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» успішно проходять технологічну практику на робочому місці.

В коледжі створено всі умови для набуття практичних навичок майбутніми спеціалістами.

Бази для проходження практики – провідні підприємства, фінансові установи та бюджетні організації міста Херсон.

Наші студенти за результатами проходження практики отримують подяки за старання і відповідальне ставлення до виконання програми практики.

Бажаємо успіхів у подальшому професійному зростанні!