Головна

Структура / Кафедри університету / Менеджменту, маркетингу і туризму

Менеджменту, маркетингу і туризму

Савіна Галина Григорівна

доктор економічних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України,

науковий керівник кафедри «Менеджменту, маркетингу і туризму»,

проректор з наукової роботи ХНТУ

Каб. 231(1) тел. 8(0552) 32-69-08

E-mail: Kafedra_men317@email.ua

 

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР:

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР:

 

УВАГА!!!

Кафедра "Менеджменту та маркетингу" починає підготовку фахівців освітнього ступеня бакалавр спеціальності 242 "Туризм"

Освітня програма освітнього ступеня бакалавр спеціальності 242 "Туризм"

Навчальний план спеціальності 242 "Туризм"

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін освітнього ступеня бакалавр спеціальності 242 "Туризм"

 

УВАГА!!!

Кафедра "Менеджменту та маркетингу" починає підготовку фахівців освітнього ступеня магістр спеціальності 075 "Маркетинг"

Освітня програма освітнього ступеня магістр спеціальності 075 "Маркетинг"

Дисципліни навчального плану освітнього ступеня магістр спеціальності 075 "Маркетинг"

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін освітнього ступеня магістр спеціальності 075 "Маркетинг"

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки фахівців напряму підготовки бакалаврів 6.030507 "Маркетинг"

Навчальний план освітнього ступеня магістр спеціальності 075 "Маркетинг"

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми 075 "Маркетинг" за другим (магістерським) рівнем

 
 
 

Загальна інформація

Склад кафедри менеджменту, маркетингу і туризму сформований із висококваліфікованих працівників промисловості міста та кращих випускників вузу. На кафедрі працюють 24 викладача, серед яких 5 професорів та 15 доцентів.

Фундаментальні наукові дослідження в галузі управління розвитком трудового потенціалу регіонів України в контексті світових інтеграційних процесів, спрямовані на вирішення таких завдань:

1. Дослідження особливостей формування та розвитку трудового потенціалу регіонів України.

2. Дослідження трудового потенціалу регіонів в контексті інтеграції України до світового ринку праці.

3. Розроблення методики стимулювання розвитку трудового потенціалу регіонів.

4. Розроблення методики збалансованого розвитку трудового потенціалу регіонів України.

5. Дослідження впливу міжнародних міграційних процесів на розвиток трудового потенціалу України.

6. Оцінка трудового потенціалу регіону (на прикладі Херсонського регіону)


Удосконалення сучасної методології та інструментарію досліджень відбуваються суцільно розвитку кафедральних наукових шкіл.

Найбільш значущими науково-методичними результатами є:

1. Розробка методики побудови групового поля якості трудового потенціалу, яка полягає у визначенні найбільш вагомих факторів впливу на трудовий потенціал регіону та дозволяє розрахувати критерії корисності певного показника у забезпеченні конкурентної позиції трудового потенціалу регіону;

2. Методичний інструментарій визначення позицій якості трудового потенціалу регіону за структурними компонентами, що дозволяє розробляти практичні рекомендації щодо підвищення ефективності управління трудовим потенціалом;

3. Методичні підходи до комплексної оцінки рівня трудового потенціалу регіону, що базується на поєднанні його кількісних і якісних складових;

4. Показники, що характеризують внутрішні і зовнішні міграційні процеси: коефіцієнт внутрішньої трудової міграції та коефіцієнт зовнішньої трудової міграції, та виведена формула їхньої взаємозалежності.

У своїй науковій та навчально-методичній роботі кафедра активно співпрацює з іншими навчальними закладами, зокрема:

- Вроцлавський університет (Польща);

- Донецький національний університет;

- Донецький національний технічний університет;

- Європейський інститут міжнародних відносин (Чехія);

- Запорізький національний університет;

- Київський національний університет технології і дизайну;

- Київський національний університет ім.. Вадима Гетьмана;

- Львівська комерційна академія;

- Тернопільський національний економічний університет;

- Хмельницький національний університет;

а також із державними та науковими установами, зокрема:

- Обласний центр зайнятості м. Херсон;

- Херсонська Торгово-промислова палата;

- Департамент економічного, регіонального розвитку та торгівлі Херсонської облдержадміністрації;

- Департамент освіти і науки, молоді та спорту Херсонської облдержадміністрації;

- Управління промисловості та розвитку інфраструктури Херсонської облдержадміністрації;

- Управління туризму та курортів Херсонської облдержадміністрації.

Студенти напряму підготовки 030601 “Менеджмент” успішно представляють наукову школу кафедри під час проведення студентських наукових міжнародних та всеукраїнських конференцій, семінарів, олімпіад, де посідають призові місця та одержують нагороди. Для можливості спілкування та обміну думками про результати наукових досліджень кафедрою проводяться традиційні міжнародні студентські конференції, географія яких з кожним роком розширюється, про що свідчать участь гостей ближнього і далекого зарубіжжя. Приїжджають гості з Молдови, Білорусії, Росії, Польщі, Болгарії. Метою проведення науково-практичних конференцій є: ефективне засвоєння знань з економіки та права; адаптація студентів до нових форм сприйняття матеріалу; рішення актуальних практичних задач соціально-економічного розвитку сучасного суспільства. Прийняття активної участі студентів в обговоренні актуальних питань дає можливість вирішити стратегічні завдання, що постають в ході проведення дискусії, формування кола молодих учених з перспективами подальшого співробітництва в галузі наукових досліджень.

Можливість розширити загальний світогляд та набути практичних навичок у спілкуванні, зокрема іноземними мовами, студенти одержують під час лекцій із запрошеними іноземними викладачами та під час виїзних семінарів до Польщі, Голландії, Чехії, Болгарії, Білорусії та Литви.

За результатами обговорення доповідей та обміну досвідом, учасникам конференцій вручаються сертифікати апробації, та публікуються тези доповідей у спеціальному збірнику.

Учасники міжнародного форуму «Можливості освіти та короткострокового стажування у Польщі», 2013 р.

З метою забезпечення працевлаштування випускників кафедра «Менеджменту маркетингу і туризму» підтримує зв’язки з провідними підприємствами та установами Херсонської області. Для цього проводяться зустрічі студентів з працедавцями, під час яких обговорюються питання організації проведення переддипломної практики та можливості щодо надання робочих місць.

Кафедрою «Менеджменту маркетингу і туризму» постійно здійснюється моніторинг існуючих пропозицій на ринку праці, формується і оновлюється банк даних щодо працевлаштування випускників.

Випускники кафедри «Менеджменту та маркетингу» працюють у багатьох містах України та СНД, займаючи керівні посади на великих підприємствах, у банках, сфері малого та середнього бізнесу.

НАШІ ВИПУСКНИКИ

Набока Руслан Миколайович

Випускник 2001 року

Займана посада: доцент кафедри «Менеджменту маркетингу і туризму», заступник завідувача кафедри з організаційно-виховної роботи, кандидат економічних наук, академік Української технологічної академії по відділенню «Економіка нових технологій».

 

Корнейчук Олександр Володимирович

Випускник 2003 року

Займана посада: директор Нововолинського м’ясокомбінату.

 

Корнейчук Анжела Володимирівна

Випускниця 2010 року

Займана посада: Hr - менеджер Украинсько - польської сервісної компанії "Імпел Гріффін Груп".

 

Шилкіна Катерина Олександрівна

Випускниця 2011 року

Займана посада: приватний підприємець, співорганізатором міських заходів «Битва талантів», фестивалю «Широкий степ» та ін.

Закінчує навчання в аспірантурі, готується до захисту дисертаційної роботи для отримання ступеню кандидата економічних наук.

 

Євич Іоанна Володимирівна

Випускниця магістратури 2013 року

Займана посада: головний спеціаліст по зв`язкам з громадськістю та засобам масової інформації Управління Державної міграційної служби України в Херсонській області.