Професорсько-викладацький склад

Савіна Галина Григорівна

д.е.н., професор,

завідувач кафедри Менеджменту та маркетингу

Зайцева Олена Іванівна

к.е.н., доцент,

заступник завідувача кафедри

з наукової роботи

Набока Руслан Миколайович

к.е.н., доцент,

заступник завідувача кафедри

з організаційно-виховної роботи

Шандова Наталія Вікторівна

д.е.н., професор