Маркетинг

Отримання спеціальності «Маркетинг» є надзвичайно захоплюючим процесом та надає можливість опанувати конкурентоспроможну та перспективну професію.

У сучасному світі не можливо уявити ефективне функціонування жодного підприємства, компанії, організації без маркетолога, адже саме він є ключовою фігурою успішного та конкурентоспроможного бізнесу.

Маркетолог – є фахівцем, який займається виявленням та задоволенням споживчих потреб через використання ринкових механізмів для досягнення конкретних підприємницьких цілей. Маркетолог є тим незамінним фахівцем, який може дати відповідь на головне питання: чого бажає споживач. І недарма говорять, що маркетолог – фахівець ХХІ століття.

В умовах ринкової економіки виробнича діяльність кожного підприємства зорієнтована на прибуток, отримання якого можливе лише після продажу продукції. Вдало налагоджене виробництво, новітні технології не в змозі ефективно функціонувати без основної складової бізнесового механізму – вдало розробленої маркетингової програми, бо саме маркетинг задає рух підприємству, ринку, усьому світу!

 

Посади фахівців:

 • Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні;
 • Керівники підрозділів з маркетингу;
 • Керівники підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю;
 • Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання;
 • Менеджери з реклами;
 • Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог);
 • Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку;
 • Консультант з маркетингу, рекламіст;
 • Організатор із збуту і постачання;
 • Агент комерційний, торговельний, мерчендайзер
 • та багато інших.
 

Для якісної підготовки конкурентоспроможних та ефективних фахівців кафедра «Менеджменту та маркетингу» співпрацює з потенційними роботодавцями.

Співпраця здійснюється за такими напрямками:

 • надання студентам місця для проходження практики та стажування;
 • проведення майстер-класів, круглих столів, зустрічей, виїзних конференцій, тощо;
 • проведення лекцій відомими фахівцями у галузі маркетингу;
 • офіційне працевлаштування.
 

Вимоги до вступу:

Бакалавр (форма навчання: денна/заочна)

 • атестат про середню освіту
 • сертифікати ЗНО:

«Українська мова та література»;

«Математика»;

«Іноземна мова» або «Історія України».

Магістр (форма навчання: денна/заочна)

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступень (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • документ, що посвідчує особу та громадянство;
 • військовий квиток або приписне свідоцтво.

Термін навчання

 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
 • магістр – 1 рік 5 місяців
 
 • Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодшого спеціаліста» за будь-якими спеціальностями мають можливість вступу на ІІ-ІІІ курс для здобуття освітнього ступеня «бакалавр».
 • Одержавши диплом бакалавра Ви маєте можливість продовжити навчання у магістратурі за спеціальністю 075 «Маркетинг».
 • Після закінчення освітньої програми магістра є можливість продовжити освітню підготовку в аспірантурі з наступним захистом та присвоєнням ступеня доктора філософії з менеджменту, та докторантурі з наступним захистом та присвоєнням ступеня доктора економічних наук.
 

УВАГА!!!

Диплом магістра з «Маркетингу» можливо отримати при наявності диплома бакалавра з інших спеціальностей!

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра з

«Маркетингу»

Спеціальності ОС бакалавра

Вступне випробування

Термін навчання

1

Економічна теорія

Фахове випробування, іспит з іноземної мови

1 рік 5 місяців

2

Економічна кібернетика

3

Міжнародна економіка

4

Економіка підприємства

5

Управління персоналом

та економіка праці

6

Прикладна статистика

7

Маркетинг

8

Фінанси і кредит

9

Облік і аудит

10

Товарознавство і торговельне підприємництво

11

Менеджмент

12

Інші спеціальності

Додаткове вступне випробування; Фаховий іспит;

Іноземна мова.

1 рік 5 місяців

 

Бажаємо Вам правильного вибору майбутньої професії та чекаємо Вас на навчання за спеціальністю «Маркетинг» !!!

 

Чекаємо на Вас за адресою:

73008, м. Херсон, Бериславське шосе 24,
Кафедра менеджменту та маркетингу аудиторія 320 (перший корпус)
Телефони для довідок:

8(0552) 32-69-47,

E-mail: meng-market@kntu.net.ua