Бізнес-адміністрування

Бізнес-адміністрування - це мистецтво управління бізнесом в умовах нестабільного конкурентного бізнес-середовища

 

Програма підготовки фахівців за спеціалізацією «Бізнес-адміністрування» орієнтована на менеджерів і фахівців інших областей з досвідом роботи в бізнес-структурах, що бажають систематизувати свій професійний досвід, вивчити сучасний управлінський інструментарій на основі досвіду успішних українських і міжнародних компаній, розширити мережу професійних контактів.

Програма навчання відповідає принципам Європейського стандарту МВА

Навчаючись на програмі MBA, студенти:

 • освоюють базові економічні й управлінські дисципліни;
 • вивчають глобальне середовище бізнесу;
 • виробляють уміння ухвалювати стратегічні рішення;
 • вивчають процеси, що протікають усередині організації;
 • вчаться ефективному поводженню в організації;
 • розвивають лідерські якості.

Запропонована Херсонським національним технічним університетом програма МВА розроблена відповідно до Державних вимог підготовки бакалаврів та магістрів з «Бізнес-адміністрування»:

1. Одержання диплома державного зразка з присвоєнням кваліфікації «Бакалавр із бізнес-адміністрування», «Магістр із бізнес-адміністрування»

2. Можливість вивчення дисциплін широкого спектра напрямків в області загального й стратегічного менеджменту, маркетингу, управління персоналом, антикризового управління, фінансового менеджменту, інвестиційного проектування, та ін.

3. Індивідуалізований підхід з урахуванням потреб кожного слухача.

4. Поглиблене вивчання сучасних мережних інформаційних технологій і пакетів прикладних комп'ютерних програм.

5. Можливість вирішення практичних проблем і реалізації конкретних проектів за участю провідних спеціалістів та науковців галузі менеджменту.

Структура програми розроблена на основі кращих зразків закордонних програм МВА й відповідності з Державними вимогами.

 

Бізнес-адміністрування охоплює такі основні напрямки діяльності:

 • управління бізнес-структурами різних рівнів
 • організація та управління структурними підрозділами органів державного та муніципального управління;
 • антикризове управління;
 • управління сталим інноваційним розвитком підприємств та організацій;
 • управління регіональним розвитком;
 • формування планів соціально-економічного розвитку території;
 • управління взаємозв’язками з громадськістю;
 • тощо.

Процес навчання заснований на сучасних методиках викладання - лекціях, дискусіях, ділових іграх, тренінгах, бізнес-планах, проектах.

 

Посади фахівців:

 • керівники державних підприємств і приватних компаній
 • спеціалісти державної служби
 • приватні підприємці й голови великих холдингових компаній
 • фахівці в галузі менеджменту, маркетингу, фінансів
 • професійні керівники й бізнес-аналітики
 • наукові співробітники
 • завідувачі відділу (самостійного)
 • завідувачі відділу (в складі управління)
 • заступник директора департаменту — начальник відділу
 • керівник головного управління
 • керівник служби
 • керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники
 • експерт із питань стратегічного розвитку
 • консультант із питань розвитку
 • фахівець-аналітик з дослідження ринку
 • помічники керівників підприємств, установ та організацій
 • викладач вищого навчального закладу
 • методист, молодший науковий співробітник вищого навчального закладу
 • та багато інших.
 

Для якісної підготовки конкурентоспроможних та ефективних фахівців кафедра «Менеджменту та маркетингу» співпрацює з потенційними роботодавцями, закордонними підприємствами та учбовими закладами.

Співпраця здійснюється за такими напрямками:

 • надання студентам місця для проходження практики та стажування;
 • проведення майстер-класів, круглих столів, зустрічей, виїзних конференцій, тощо;
 • проведення лекцій відомими фахівцями у галузі менеджменту, маркетингу, економіки;
 • офіційне працевлаштування.
 
 • Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодшого спеціаліста» за будь-якими спеціальностями мають можливість вступу на ІІ-ІІІ курс для здобуття освітнього ступеня«бакалавр».
 • Одержавши диплом бакалавра Ви маєте можливість продовжити навчання у магістратурі за спеціалізаціями «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Бізнес - адміністрування».
 • Після закінчення освітньої програми магістра є можливість продовжити освітню підготовку в аспірантурі з наступним захистом та присвоєнням ступеня доктора філософії з менеджменту, та докторантурі з наступним захистом та присвоєнням ступеня доктора економічних наук.
 

Вимоги до вступу:

Бакалавр (форма навчання: денна/заочна)

 • атестат про середню освіту
 • сертифікати ЗНО:

«Українська мова та література»;

«Математика»;

«Іноземна мова» або «Історія України».

Магістр (форма навчання: денна/заочна)

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступень (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • документ, що посвідчує особу та громадянство;
 • військовий квиток або приписне свідоцтво.

Термін навчання

 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
 • магістр – 1 рік 5 місяців
 

УВАГА!!!

Диплом магістра з «Бізнес-адміністрування» можливо отримати при наявності диплома бакалавра з інших спеціальностей!

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра з «Бізнес-адміністрування»

Спеціальності ОС бакалавра

Вступне випробування

Термін навчання

1

Економічна теорія

Фахове випробування, іспит з іноземної мови

1 рік 5 місяців

2

Економічна кібернетика

3

Міжнародна економіка

4

Економіка підприємства

5

Управління персоналом

та економіка праці

6

Прикладна статистика

7

Маркетинг

8

Фінанси і кредит

9

Облік і аудит

10

Товарознавство і торговельне підприємництво

11

Менеджмент

12

Інші спеціальності

Додаткове вступне випробування; Фаховий іспит;

Іноземна мова.

1 рік 5 місяців

 

Ми чекаємо саме тебе!!

 

Чекаємо на Вас за адресою:

73008, м. Херсон, Бериславське шосе 24,
Кафедра менеджменту та маркетингу аудиторія 320 (перший корпус)
Телефон для довідок:

8(0552) 32-69-47

E-mail: meng-market@kntu.net.ua