Головна

Структура / Кафедри університету / Державного управління і місцевого самоврядування

Державного управління і місцевого самоврядування

Завідувач кафедриЛОПУШИНСЬКИЙ Іван Петрович - академік Української академії акмеології, доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, професор, кавалер ордена "За заслуги", заслужений працівник освіти України

73008, м. Херсон-8, Бериславське Шосе, 24, корпус 3, к. 215

тел. 0552 – 32-69-86

e-mail: magistrdu.kntu@gmail.com

Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи, координатор магістратури за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»ТОПАЛОВА Ельзара Халілівна – кандидат наук з державного управління, доктор філософії, доцент, професор кафедри.

73008, м. Херсон-8, Бериславське Шосе, 24, корпус 3, к. 210-а

тел. 0552 – 32-69-12

e-mail: magistrdu.kntu@gmail.com

Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи ДУРМАН Микола Олександрович – кандидат технічних наук, доктор філософії, доцент, заслужений працівник освіти України, доцент кафедри

73008, м. Херсон-8, Бериславське Шосе, 24, корпус 3, к. 210-а

тел. 0552 – 32-69-12

e-mail: magistrdu.kntu@gmail.com

Заступник завідувача кафедри з організаційно-виховної роботи – ДЕМЧЕНКО Володимир Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

Відповідальний за наукову роботу – МАЛАХОВА Тетяна В'ячеславівна – доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри

Координатор з питань впровадження КМСОНП ПОЛОВЦЕВ Олег Валентинович - доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри

Відповідальний за організацію стажуванняПРОНІНА Оксана Володимирівна - кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри

Відповідальний за розподіл випускниківТОХТАРОВА Ільміра Меметівна -кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри

Відповідальний за організацію профорієнтаційної роботи ОЛЕНКОВСЬКА Лариса Павлівна - кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри

 

Загальна інформація

Місія кафедри

Кафедра державного управління і місцевого самоврядування – це команда однодумців, прагненням яких є поєднання зусиль у справі розвитку науки державного управління, зміцнення кадрового потенціалу державної служби та служби в органах місцевого самоврядування задля розбудови і розвитку Української держави.

Місія спеціальності «Публічне управління та адміністрування» полягає в професійній підготовці висококваліфікованих, відповідальних кадрів для публічного управління, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції та надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів.

Завдання кафедри

 • Задовольняти потреби держави в підготовці високоінтелектуальних фахівців у галузі державного управління через підвищення соціальних, управлінських, особистісних властивостей слухачів, аспірантів та докторантів кафедри;
 • Сприяти формуванню нової вітчизняної моделі управління в системі публічного управління;
 • Формувати умови, що забезпечують повне розкриття здібностей кожного співробітника кафедри, стимулювати індивідуальне та колективне творче мислення.

Основні напрямки діяльності кафедри

- теоретичне обґрунтування та впровадження на практиці змісту та технологій підготовки магістрів з державної служби, здатних успішно працювати в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

- здійснення фундаментальних наукових досліджень в галузі державного управління шляхом організації наукових лабораторій під керівництвом провідних учених кафедри, виконання держбюджетних наукових тем, керівництва дисертаційними дослідженнями на здобуття наукових ступенів кандидата наук, встановлення та подальший розвиток наукових зв’язків з Українською академією акмеологічних наук, Національною академією державного управління при Президентові України, Асоціацією докторів наук з державного управління;

- підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління;

- зміцнення зв’язків кафедри з широкою громадськістю, навчальними закладами та культурно-освітніми установами шляхом укладання та реалізації на практиці угод про спільне проведення наукових форумів, конференцій, семінарів, здійснення стажування викладачів, ознайомлення з інноваційним досвідом організації навчальної, методичної, наукової та виховної діяльності у вищій школі;

У своїй науковій та навчально-методичній роботі кафедра активно співпрацює з іншими навчальними закладами, зокрема Національною академією державного управління при Президентові України та її регіональними інститутами, Таврійським національним університетом імені В.І. Вернадського (м.Київ), Інститутом державного управління Чорноморського національного університету ім.Петра Могили (м.Миколаїв), Інститутом державного та муніципального управління Класичного приватного університету (м.Запоріжжя), Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, Полтавським національним технічним університетом ім. Юрія Кондратюка, а також з державними установами: Херсонською обласною державною адміністрацією, Херсонською обласною радою, Херсонською міською радою, Державним архівом Херсонської області, Міжрегіональним управлінням Нацдержслужби України в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, АРК та м. Севастополі, Херсонським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

ПЕРЕЛІК установ, з якими Херсонський національний технічний університет уклав угоди про співпрацю в галузі підготовки кадрів державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

п/ п

       

Найменування установи

Дата укладення угоди

Термін дії угоди

1.

       

Управління державної служби Головдержслужби в Херсонській області (правонаступник - Міжрегіональне управління Нацдержслужби України в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, АРК та м. Севастополі)

01.11.2008 р.

Невизначений термін

2.

       

Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

01.09.2009 р.

5 років (продовжено до 01.09.2019 р.)

3.

       

Академія муніципального управління (м. Київ) (правонаступник - Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського)

09.12.2009 р.

5 років (продовжено до 09.12.2019 р.)

4.

       

Чорноморський національний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв)

01.09.2010 р.

5 років

5.

       

Угода про асоціацію вищих навчальних закладів, які здійснюють магістерську програму за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба»

07.12.2011 р.

Невизначений термін

6.

       

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

12.07.2012 р.

5 років

7.

       

План спільних заходів Міжрегіонального управління Нацдержслужби України в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, АРК та м. Севастополі, Херсонського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та магістратури державної служби, Херсонського національного технічного університету на 2017 р.

27.01.2017р.

2017 р.

8.

       

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

01.07.2014 р.

5 років

9.

       

Академія митної служби (правонаступник - університет митної справи та фінансів) (м. Дніпро)

12.06.2014 р.

5 років

10.

       

Чернігівський національний технологічний університет

04.11.2014 р.

5 років

11.

       

Національний університет цивільного захисту України (м. Харків)

02.12.2014 р.

5 років

12.

       

Український католицький університет (м. Львів)

30.06.2015 р.

5 років

13.

       

Громадська організація "Всеукраїнська асамблея докторів наук здержавного управління"

16.09.2015 р.

5 років

14.

       

Поморська академія в Слупську (м. Слупськ, Республіка Польща)

08.10.2015 р.

5 років.

15.

       

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк)

23.11.2015 р.

5 років

16.

       

Чернігівський інститут імені Героїв Крут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад Міжрегіональної Академії управління персоналом"

15.11.2017 р.

5 років

17.

       

Хмельницький університет управління і права (м. Хмельницький)

18. 04. 2018 р.

5 років

18.

       

Комунальний заклад вищої освіти "Дніпровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради

03.05.2018 р.

5 років

19.

       

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

20.09.2018 р.

Безстроково

20

       

Черкаський національний університет іммені Богдана Хмельницького

03.10.2018 р.

5 років

21

       

Угода про співробітництво у сфері підготовки фахівців державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

05.11.2018 р.

Безстроково

22

       

План спільних заходів Херсонського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, Херсонського національного технічного університету та Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, АР Крим та м. Севастополі щодо співпраці в галузі підготовки кадрів публічних службовців

05.11.2018 р.

2 роки

23

       

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

16.11.2018р.

5 років

24

       

Криворізький національний університет

25.02.2019р.

5 років

25

       

Житомирський державний технологічний університет

04.03.2019р.

5 років

 

Історія кафедри

Історія кафедри розпочинається з 24 жовтня 2008 року, коли було прийнято рішення Вченої ради університету (протокол № 2) про утворення кафедри державного управління, педагогіки та психології в складі факультету кібернетики. Саме цей день уважається днем створення кафедри. Це рішення затверджено наказом ректора університету № 360 від 14 листопада 2008 року.

Першим завідувачем кафедри було обрано Бутенка Володимира Григоровича - члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора.

Рішенням Вченої ради університету від 25 серпня 2011 року (протокол № 1) та наказом ректора ХНТУ від 30 серпня 2011 року кафедру реорганізовано в кафедру державного управління і місцевого самоврядування, що є правонаступником кафедри державного управління, педагогіки та психології.

З 01 вересня 2011 року до ц.ч. кафедру очолює Лопушинський Іван Петрович - дійсний член (академік) Української академії акмеології, доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.

З 01 вересня 2014 року відповідно до рішення Вченої ради ХНТУ від 03 червня 2014 року та наказу ректора від 16 червня 2014 року № 215 кафедру передано на новостворений факультет міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу.

 

Професорсько-викладацький склад

Сьогодні на кафедрі працює 18 викладачів, з них:

Завідувач кафедри

Лопушинський Іван Петрович дійсний член (академік) Української академії акмеології, доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.

Професори кафедри:

Казюк Яніна Мирославівна –доктор наук з державного управління, доктор філософії, доцент, професор кафедри управління національним господарством та економічної політики Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування ХНТУ (за сумісництвом);

Малахова Тетяна В'ячеславівна – доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування ХНТУ;

Мартиненко Володимир Федорович доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук, професор, професор-емерит кафедри державного управління і місцевого самоврядування ХНТУ;

Плющ Руслан Миколайович дійсний член (академік) Міжнародної кадрової академії, доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування ХНТУ;

Половцев Олег Валентинович – доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування ХНТУ.

Попович Наталя Григорівна – доктор наук з державного управління, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування ХНТУ.

Топалова Ельзара Халілівна – кандидат наук з державного управління, доктор філософії, доцент, координатор магістратури публічного управління та адміністрування, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування ХНТУ;

Доценти кафедри:

Биков Роман Юрійович – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування ХНТУ;

Бондарева Ліна Володимирівна – кандидат наук з державного управління, заступник директора Департаменту охорони здоров'я - начальник управління з організації медичної допомоги населенню Херсонської обласної державної адміністрації, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету (за сумісництвом);

Демченко Володимир Миколайович кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування ХНТУ;

Дурман Микола Олександрович – кандидат технічних наук, доктор філософії, доцент, заслужений працівник освіти України, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування ХНТУ;

Оленковська Лариса Павлівна - кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування ХНТУ;

Проніна Оксана Володимирівна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування ХНТУ;

Тохтарова Ільміра Меметівна кандидат наук з державного управління, доктор філософії, доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування ХНТУ;

Філіппова Вікторія Дмитрівна кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування ХНТУ.

Старші викладачі кафедри:

Дурман Олена Леонідівна – старший викладач кафедри державного управління і місцевого самоврядування ХНТУ.

Навчально-допоміжний персонал:

Кретова Наталія Станіславівна завідувач навчальної лабораторії кафедри державного управління і місцевого самоврядування ХНТУ;

Фортуна Світлана Олександрівна – старший лаборант кафедри державного управління і місцевого самоврядування ХНТУ.

 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі

МАГІСТРАТУРА

Цикл професійної підготовки

 1. Публічна політика
 2. Право в публічному управлінні
 3. Стратегічне управління
 4. Економіка та врядування
 5. Публічна служба
 6. Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека
 7. Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні
 8. Професійна іноземна мова в публічному управлінні

Профіль 1 за спеціалізацією «Державна служба»

 1. Методологія системного підходу до наукових досліджень
 2. Історія державної служби
 3. Організація діяльності державного службовця
 4. Психологія управління
 5. Основи соціолінгвістики
 6. Територіальна організація влади в Україні
 7. Експертиза законопроектів та нормативно правових актів
 8. GR-Менеджмент
 9. Економіка регіону
 10. Корпоративна культура державного службовця
 11. Бюджетна політика на місцевому рівні
 12. Управління людськими ресурсами
 13. Державно-конфесійні відносини

Профіль 2 за спеціалізацією «Електронне урядування»

 1. Методологія системного підходу до наукових досліджень
 2. Історія державної служби
 3. Безпека інформаційних і комунікаційних систем
 4. Електронне урядування в інформаційному суспільстві
 5. Основи інформаційних технологій
 6. Архітектура та інформаційно-технологічна інфраструктура електронного урядування
 7. Інформаційні системи та технології надання адміністративних послуг
 8. Прогнозування і планування в публічному управлінні
 9. Сучасні Інтернет технології
 10. Електронний документообіг в органах публічної влади
 11. Автоматизація роботи муніципальних та державних органів влади
 12. Системи підтримки прийняття рішень в електронному урядуванні
 13. Проектний менеджмент в органах публічної влади

Профіль 3 за спеціалізацією «Місцеве самоврядування»

 1. Методологія системного підходу до наукових досліджень
 2. Історія державної служби
 3. Служба в органах місцевого самоврядування
 4. Виборча система на місцевому рівні
 5. Ресурсний потенціал територіальних громад
 6. Місцеве самоврядування в Україні та світі
 7. Організаційне та правове регулювання життєзабезпечення населених пунктів
 8. Місцеві фінанси
 9. Управління проектами і програмами
 10. Економіка регіону
 11. Управління комунальною власністю
 12. Управління розвитком громад
 13. Маркетинг та брендинг територій

БАКАЛАВРАТ

Українська мова (за професійним спрямуванням)

 • Історія та культура України
 • Іноземна мова
 • Філософія
 • Безпека життєдіяльності
 • Безпека життєдіяльності (1,5 кред.)
 • Основи охорони праці (1,5 кред.)
 • Політологія
 • Вища та прикладна математика
 • Статистика
 • Основи економічної теорії
 • Вступ до спеціальності
 • Інформаційно-комунікаційні технології в публічному управлінні, в тому числі:
 • Комп'ютерні технології в управлінській діяльності ( 3 кред.)
 • Інформаційні ресурси в публічному управлінні ( 3 кред.)
 • Європейська інтеграція та політика міжнародної співпраці
 • Публічне управління та адміністрування, в тому числі:
 • Менеджмент в публічному управлінні (6,5 кред.)
 • в тому числі КР з дисц. "Менеджмент в публічному управлінні"
 • Теорія і практика прийняття управлінських рішень (4,0 кред.)
 • Інвестиційний менеджмент (3,0 кред.)
 • Проектний менеджмент в публічному управлінні (4,0 кред.)
 • Антикризове управління (4,0 кред.)
 • Лідерство і управління командою (4,0 кред.)
 • Системний аналіз в управлінні (3,0 кред.)
 • Сучасна мовна комунікація в публічному управлінні (3,0 кред.)
 • Право в публічному управлінні, в тому числі:
 • Конституційне право (2 кред.)
 • Адміністративне право (2,0 кред.)
 • Господарське право (3,0 кред.)
 • Трудове право (2,0 кред.)
 • Публічні фінанси, в тому числі
 • Державні фінанси (4 кред.)
 • Регіональні і місцеві фінанси (4 кред.)
 • Територіальна організація влади
 • Теорія та практика публічного управління
 • в тому числі КР з дисц. "Теорія та практика публічного управління"
 • Інтеграційні процеси та комунікації в публічному управлінні
 • Основи державної політики
 • Аналіз і оцінка державної політики
 • Історіософія державного управління
 • Етика публічної діяльності
 • Основи наукових досліджень в публічному управлінні
 • Публічне адміністрування
 • в т.ч. КР з дисц. "Публічне адміністрування", "Місцеве самоврядування", "Електронне урядування"
 • Місцеве самоврядування
 • Електронне урядування
 • Основи теорії публічного управління
 • Історико-правові основи та інтеграційні процеси в ЄС
 • Парламентаризм та парламентська діяльність
 • в т. ч. КР з дисц."Парламентаризм та парламентська діяльність"
 • Виборчі системи та політичні технології
 • Психологія ділового спілкування та ораторське мистецтво
 • Блок 1 - Публічний менеджмент
 • Державно-конфесійні відносини
 • Системи та технології електронного документообігу
 • Управління розвитком громад
 • Глобальне управління
 • Кадрова політика
 • Аудит управлінської діяльності
 • Інформаційна політика
 • Моделювання управлінських рішень в конкретних умовах
 • Стратегічне планування в системі публічної влади
 • в т.ч. КР з дисц. "Стратегічне планування в системі публічної влади"
 • Блок 2 - Управління на регіональному та місцевому рівнях
 • Соціальна інфраструктура та комунікаційне забезпечення регіонів
 • Технології е-бізнесу
 • Маркетинг та брендінг територій
 • Менеджмент в інформаційному середовищі електронного урядування
 • Моделювання управлінських рішень в конкретних умовах
 • Управління комунальною власністю
 • Ресурсний потенціал територіальних громад
 • Міжнародна економічна інтеграція
 • Управління місцевими та регіональними програмами
 • в т.ч. КР з дисц. "Управління місцевими та регіональними програмами"

Науково-дослідна робота

Головним пріоритетним напрямом науково-дослідної роботи викладачів кафедри є:

 • Механізми адаптації системи публічного управління в Україні відповідно до стандартів Європейського Союзу (номер державної реєстрації 0115U000862 від 23.03.2015 р.)
 • Удосконалення механізмів державного управління освітньою галуззю: інноваційна платформа формування інформаційно-комунікаційного середовища вищого навчального закладу (номер державної реєстрації 0114U001001 від 24.12.2013 р.).
 • Інституційні засади формування державної регуляторної політики на основі принципів електронного урядування (номер державної реєстрації 0113U007834 від 27.11.2013 р.)

При кафедрі державного управління та місцевого самоврядування створено науково-дослідну лабораторію:

- з проблем державного управління та місцевого самоврядування (Лопушинський І.П.);

З 2010-2011 навчального року при кафедрі державного управління і місцевого самоврядування відкрито аспірантуру за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Відповідно до наказу МОНмолодьспорту від 17.05.2012 р. № 592 в ХНТУ відкрито аспірантуру за названою спеціальністю на постійній основі.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.05.2015 р. № 511 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності аспірантури та докторантури від 28 квітня 2015 року» при кафедрі державного управління і місцевого самоврядування в ХНТУ відкрито докторантуру за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління на постійній основі.

З 2015-2016 навчального року в Херсонському національному технічному університеті відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 жовтня 2015 року № 1023 «Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 29 вересня 2015 року» на постійній основі відкрито аспірантуру за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування.

Відповідно до наказу МОН від 15.05.2017 року № 96-л ліцензований обсяг підготовки докторів філософії в галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" складає 10 осіб.

4 червня 2009 року Головним управлінням юстиції в Херсонській області за номером ХС № 446/97р зареєстровано Збірник наукових праць «Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології». Наказом Міністра юстиції України від 17.12.2010 р. збірник було перереєстровано як журнальне видання (свідоцтво КВ №17297-6067 ПР від 17.12.2010 р.).

Рішенням Вченої ради ХНТУ від 10 травня 2012 року (протокл №6) та наказом ректора від 16 липня 2012 року № 224 засноване електронне наукове фахове видання “Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування”. Наказом Міністерства освіти і науки України від 29 грудня 2014 року № 1528 видання зареєстровано в Переліку наукових фахових видань України

Навчально-методична робота

Навчально-методичну роботу кафедри спрямовано на постійне вдосконалення навчального процесу в магістратурі державної служби.

З цією метою проводиться систематична робота з підготовки та рецензування підручників, навчально-методичних посібників та методичних розробок.

Перелік основних методичних посібників та підручників з дисциплін, що викладаються на кафедрі:

1. Лопушинський І.П., Дурман М.О., Топалова Е.Х. Магістерська робота з державної служби: вимоги до написання та оформлення: Методичний посібник. – Херсон: ХНТУ, 2009. – 36 с.

2. Лопушинський І.П., Топалова Е.Х., Дурман М.О. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Державна служба». – Херсон: ХНТУ, 2009. – 27с.

3. Лопушинський І.П., Топалова Е.Х., Дурман М.О. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Державне управління». – Херсон: ХНТУ, 2009. – 25 с.

4. Лопушинський І.П., Топалова Е.Х., Яценко А.А. Програма стажування для спеціальності 8.150101 «Державна служба». – Херсон: ХНТУ, 2010. – 80 с.

5. Лопушинський І.П., Топалова Е.Х. Програма співбесіди для вступу на навчання за освітньо-професійним рівнем «магістр» за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба» - Херсон: ХНТУ, 2012. - 9 с.

6. Лопушинський І.П., Топалова Е.Х. Програма комплексного державного екзамену для слухачів освітньо-кваліфікаційного рівня - магістр зі спеціальності 8.15010002 «Державна служба» галузі знань 1501 - "Державне управління". - Херсон: ХНТУ, 2012. - 17 с.

7. Лопушинський І.П., Топалова Е.Х. Програма співбесіди для вступу на навчання за освітньо-професійним рівнем "магістр" за спеціальністю 8.15010002 "Державна служба". - Херсон: ХНТУ, 2013. -16 с.

8. Лопушинський І.П., Топалова Е.Х. Програма співбесіди для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" за спеціальністю 8.15010011 "Електронне урядування". - Херсон: ХНТУ, 2013. - 16 с.

9. Лопушинський І.П., Половцев О.В. та інші. Програма комплексного державного екзамену зі спеціальності 8.15010002 "Державна служба". - Херсон: ХНТУ, 2014. - 18 с.

10. Лопушинський І.П., Топалова Е.Х. Програма співбесіди для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" за спеціальністю 8.15010002 "Державна служба". - Херсон: ХНТУ, 2014. - 16 с.

11. Лопушинський І.П., Топалова Е.Х. Програма стажування з фаху для спеціальності 8.15010002 "Державна служба". - Херсон: ХНТУ, 2014. - 16 с.

12. Лопушинський І.П., Дурман М.О. Програма фахового випробування для вступу на навчання за освітньо-професійним рівнем "магістр" за спеціальністю 8.15010011 "Електронне урядування" - Херсон: ХНТУ, 2014. - 12 с.

13. Половцев О.В., Казюк Я.М. Фінансова система регіонів: проблеми та перспективи: наукове видання. - К.: Академія муніципального управління, 2014. - 378 с.

14. Лопушинський І.П., Бова Т.В., Топалова Е.Х. Програма співбесіди для вступу на навчання для здобуття ступеня "Магістр" за спеціальністю 8.15010002 "Державна служба". - Херсон: ХНТУ, 2015. - 17 с.;

15. Лопушинський І.П., Литвиненко В.І., Дурман М.О. Програма фахового випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня "Магістр" за спеціальністю 8.15010011 "Електронне урядування". - Херсон: ХНТУ,2015. - 10 с.

16. Лопушинський І.П. Плющ Р.М., Оленковська Л.П. Програма фахового вступного випробування з дисципліни "Основи місцевого самоврядування" для вступу на навчання для здобуття ступеня "Магістр" за спеціальністю 8.15010009 "Місцеве самоврядування". - Херсон: ХНТУ, 2015. - 12 с.

17. Лопушинський І.П., Половцев О.В,, Топалова Е.Х., Казюк Я.М., Проніна О.В., Тохтарова І.М., Дурман М.О. Програма комплексного державного екзамену зі спеціальності 8.15010002 "Державна служба" (освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр") / Уклад. І.П. Лопушинський та ін. - Херсон: ХНТУ, 2016. - 18 с.

18. Лопушинський І.П., Половцев О.В., Топалова Е.Х. Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування». – Херсон: ХНТУ, 2016. – 13 с.

19. Лопушинський І.П., Половцев О.В., Топалова Е.Х. Програма додаткового вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування». – Херсон: ХНТУ, 2016. – 13 с.

20. Лопушинський І.П., Топалова Е.Х., Дурман М.О. Тестові завдання додаткового (перехресного) вступного іспиту магістратури зі спеціальності 074 "Публічне управління та адміністрування". – ХНТУ: 2016. –11 с.

21. Лопушинський І.П., Половцев О.В,, Топалова Е.Х., Казюк Я.М., Проніна О.В., Тохтарова І.М. Програма державного екзамену освітнього ступеня магістр зі спеціальності 8.15010002 "Державна служба" галузі знань 1501 "Державне управління" факультету міжнародних економічних відносин, управління та бізнесу. – Херсон: ХНТУ, 2017. – 14 с.

22. Лопушинський І.П., Топалова Е.Х. Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування". – Херсон: ХНТУ, 2017. –13 с.

23. Лопушинський І.П., Топалова Е.Х. Програма додаткового вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування". – Херсон: ХНТУ, 2017. –13 с.

24. Лопушинський І.П., Топалова Е.Х., Дурман М.О., Філіппова В.Д. Програма співбесіди з питань, що стосуються державного управління, для вступників на навчання за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньої програми «Публічне управління та адміністрування». – Херсон, ХНТУ, 2017. – 11 с.

25. Лопушинський І.П.,Топалова Е.Х. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Територіальна організація влади в Україні» підготовки фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». – Херсон: ХНТУ, 2018. – 9 с.

26. Лопушинський І.П., Топалова Е.Х. Програма виробничої преддипломної практики ддя студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування». – Херсон: ХНТУ, 2018. – 17 с.

 

Контактна інформація

Адреса: 73008, м. Херсон-8, Бериславське Шосе, 24, корпус 3, к. 210(А), 214, 215.

Телефони: 0552-32-69-12; 0552- 32-69-86

Е-mail: magistrdu.kntu@gmail.com