Головна

Структура / Кафедри університету / Державного управління і місцевого самоврядування

Державного управління і місцевого самоврядування

 
   

Команда однодумців, прагненням яких є поєднання зусиль у справі розвитку науки державного управління, зміцнення кадрового потенціалу державної служби та служби в органах місцевого самоврядування задля розбудови і розвитку Української держави.

Кафедра державного управління і місцевого самоврядування є випусковою кафедрою за освітнім рівнем спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (PhD) рівнями вищої освіти.

Лопушинський Іван Петрович

Завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування, доктор наук з державного управління, професор, дійсний член (академік) Української академії акмеології, кавалер ордена "За заслуги", заслужений працівник освіти України, Почесний громадянин міста Херсона

 

Із часу свого заснування в 2008 році місією кафедри державного управління і місцевого самоврядування є професійна підготовка висококваліфікованих, відповідальних кадрів для публічного управління, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції та надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів.

Якщо хочете змінити майбутнє країни, громади на краще, маєте бажання працювати на благо суспільства та приносити користь людям, впливати на роботу виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, НАВЧАЙТЕСЯ!

Кафедра державного управління і місцевого самоврядування запорошує на навчання до бакалаврату, магістратури та аспірантури за освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування».

Створюй своє майбутнє разом з нами!

.

.

.

Завдання кафедри

  • Задовольняти потреби держави в підготовці високоінтелектуальних фахівців у галузі державного управління через підвищення соціальних, управлінських, особистісних властивостей слухачів, аспірантів та докторантів кафедри;
  • Сприяти формуванню нової вітчизняної моделі управління в системі публічного управління;
  • Формувати умови, що забезпечують повне розкриття здібностей кожного співробітника кафедри, стимулювати індивідуальне та колективне творче мислення.

Основні напрямки діяльності кафедри:

  • якісна підготовка професійних кадрів, здатних успішно працювати в структурах органів державного управління, місцевого самоврядування, організаціях та установах комерційного чи некомерційного спрямування, громадських організаціях;
  • інформаційне та навчально-методичне забезпечення програми підготовки бакалаврів, магістрів, аспірантів та докторантів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»;
  • проведення наукових досліджень в галузі публічного управління шляхом організації наукових лабораторій під керівництвом провідних учених кафедри, виконання наукових проєктів, керівництва та консультування дисертаційними дослідженнями на здобуття наукових ступенів доктора філософії, докторів наук;
  • співпраця з державними установами: Херсонською обласною державною адміністрацією, Херсонською обласною радою, Херсонською міською радою, Державним архівом Херсонської області, Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі, об’єднаними територіальними громадами Херсонської та Миколаївської областей з метою посилення практичної підготовки та залучення до навчального процесу провідних фахівців, вивчення потреб органів публічної влади в професійному навчанні, допомога в організації науково-експертної діяльності;
  • розвиток співробітництва із широкою громадськістю, закладами освіти та культурно-освітніми установами шляхом укладання та реалізації на практиці угод про спільне проведення наукових досліджень у сфері публічного адміністрування, наукових форумів, конференцій, семінарів, здійснення стажування викладачів, ознайомлення з інноваційним досвідом організації навчальної, методичної, наукової та виховної діяльності у вищій школі;
  • розвиток наукових зв’язків з Національною академією державного управління при Президентові України; Асоціацією докторів наук з державного управління; Українською академією акмеологічних наук.

У своїй науковій та навчально-методичній роботі кафедра активно співпрацює з іншими навчальними закладами, зокрема Національною академією державного управління при Президентові України та її регіональними інститутами, Таврійським національним університетом імені В.І. Вернадського (м.Київ), Інститутом державного управління Чорноморського національного університету ім.Петра Могили (м.Миколаїв), Інститутом державного та муніципального управління Класичного приватного університету (м.Запоріжжя), Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, Полтавським національним технічним університетом ім. Юрія Кондратюка, Херсонським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

 

Професорсько-викладацький склад

Сьогодні на кафедрі працює 18 викладачів, з них:

 

Навчально-методична робота

Навчально-методичну роботу кафедри спрямовано на постійне вдосконалення навчального процесу в магістратурі державної служби.

З цією метою проводиться систематична робота з підготовки та рецензування підручників, навчально-методичних посібників та методичних розробок.

Перелік основних методичних посібників та підручників з дисциплін, що викладаються на кафедрі:

 

Контактна інформація

Адреса: 73008, м. Херсон-8, Бериславське Шосе, 24, корпус 3, к. 210(А), 214, 215.

Телефони: 0552-32-69-12; 0552- 32-69-86

Е-mail: magistrdu.kntu@gmail.com