Головна

Структура / Кафедри університету / Теорії та практики галузевого перекладу

Теорії та практики галузевого перекладу

Завідувач кафедри — Радецька Світлана Валеріївна
кандидат педагогічних наук, доцент

e-mail: kafedratpp@kntu.net.ua

Тел. 326 948

 

Заступник завідувача кафедри — Карпенкова Наталія Юріївна
старший викладач кафедри теорії та практики галузевого перекладу

e-mail: karpenkova.nataliya@kntu.net.ua Тел. 326 948

 

Загальна інформація

ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ Є:

  • підготовка фахівців зі спеціальності „Переклад”;
  • наукові дослідження в галузі теоретичного та прикладного перекладознавства;
  • удосконалення сучасної методології та інструментарію дослідження актуальних питань науково-техничного та художнього перекладів;
  • розробка та впровадження систем дистанційного навчання з циклу професійно-орієнтованих дисциплін;
  • надання студентам знань відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Магістр» та формування практичних навичок з письмового та усного перекладу текстів різних стилів та жанрів з використанням сучасних технічних засобів та інноваційних технологій.

Наші студенти мають можливість :

* навчатися в обладнанихнайсучаснішими технічними засобами мультимедійних класах та лінгафонному кабінеті і використовувати власну електронну бібліотеку ;

* поглибленно вивчити дві іноземні мови ( англійську , німецьку ) ;

*опанувати різні типи письмового та усного перекладу художніх та технічних текстів ;

*набути необхідних для перекладача навичок роботи на персональному комп'ютері ;

*взяти участь у студентських, регіональних, обласних, всеукраїнських та міжнародних конференціях;

*спілкуватися та співпрацювати з волонтерами від міжнародних організацій, серед яких: Гете-Інститиут ( Німеччина ), Британська Рада, Німецька служба академічних обмінів ( DAAD ), Корпус миру ( США ) та ін.;

*підготуватися до складання міжнародних екзаменів ( TOEFL, DaF,ZDF та ін.);

*взяти участь у програмі подвійних дипломів та отримати Європейський диплом;

*взяти участь у міжнародних студентських програмах ( IREX,Work & Travel, Working Guest in Norvay та ін.);

*випробувати свої сили в творчих конкурсах,що проводяться на факультеті ( конкурс з лінгвокраїнознавства, конкурс на кращий переклад, фонетичний конкурс та ін. ) та в конкурсах, що проводяться на всеукраїнському рівні.

Для вступу на спеціальність 035 Філологія вам необхідно надати сертифікати ЗНО з дисциплін: "Українська мова та література", "Іноземна мова" та "Історія України/Географія".

Зарахування на нашу спеціальність проводиться на бюджетній та контрактній основі.

 

Завітайте у розділ "Життя кафедри", щоб дізнатись більше про нас!

 

Контакти:

Кафедра теорії та практики перекладу

Адреса: м.Херсон, Бериславське шоссе, 24

Корпус 1, каб. 401 (в)
Телефон: 326-948

e-mail: kafedratpp@kntu.net.ua