Спеціальності

035 Філологія

Спеціалізація:"035.041 Філологія :германські мови та літератури ( переклад включно ), перша - англійська"

Наші студенти мають можливість:

 • навчатися в обладнаних найсучаснішими технічними засобами мультимедійних класах та лінгафонному кабінеті і використовувати власну електронну бібліотеку;
 • поглиблено вивчити дві іноземні мови ( англійську, німецьку );
 • опанувати різні типи письмового та усного перекладу художніх та технічних текстів;
 • набути необхідних для перекладача навичок роботи на персональному комп'ютері;
 • взяти участь у студентських, регіональних, обласних,всеукраїнських та міжнародних конференціях;
 • спілкуватися та співпрацювати з волонтерами від міжнародних організацій, серед яких: Гете-Інститут ( Німеччина ), Британська Рада, Німецька служба академічних обмінів ( DAAD ), Корпус миру ( США )та ін.;
 • підготуватися до складання міжнародних екзаменів (TOEFL,DaF,ZDFта ін. );
 • взяти участь в програміподвійних дипломів та отримати Європейський диплом;
 • взяти участь у міжнародних студентських програмах (IREX,Work & Travel, Working Guest in Norway та ін.);
 • випробувати свої сили в творчих конкурсах, що проводяться на факультеті ( конкурс з лінгвокраїнознавства, конкурс на кращий переклад , фонетичний конкурс та ін. ) та в конкурсах, що проводяться на всеукраїнському рівні.
 • Для вступу на спеціальність 035 Філологія вам необхідно надати сертифікати ЗНО з дисциплін: " Українська мова та література ", " Іноземна мова ", " Історія України/Географія ".
 • Зарахування на нашу спеціальність проводиться на бюджетній та контрактній основі.

Переваги та перспективи навчання за спеціальністю 035 Філологія

 • Використання новітніх методів навчання у вигляді тренінгів, презентацій, дискусій, командної роботи, тощо;
 • Високий професіоналізм і креативність викладацького складу, що використовують зарубіжний досвід викладання;
 • Наявність в університеті відділу кар'єри для подальшого працевлаштування випускників;
 • сучасно матеріально-технічна база ( наявність комп'ютерних та лінгафонних класів, сучасної локальної мережі бібліотеки, спортивних залів, вільного доступу до мережі INTERNET.

Фахові дисципліни, за якими навчаються студенти:

 • Редагування перекладів;
 • Практика усного та письмового перекладу фахових текстів;
 • Теорія перекладу;
 • Методика викладання перекладу у вищій школі;
 • Переклад технічної літератури;
 • Переклад публіцистичних та художніх текстів;
 • Соціолінгвістичні та прагматичні аспекти перекладу;
 • Стратегії наукової комунікації;
 • Функціональний переклад;
 • Переклад діфлового мовлення.

Посади фахівців:

 • Перекладачі
 • Викладачі
 • Секретарі-референти
 • Наукові співробітники
 • Менеджери з міжнародних зв'язків
 • Журналісти