Головна

Структура / Кафедри університету / Зовнішньоекономічної діяльності / Спеціальність 073 "Менеджмент" (ОПП "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності")

Спеціальність 073 "Менеджмент" (ОПП "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності")

Освітньо-професійна програма (ОПП) «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» акредитована за ІV рівнем. Підготовка проводиться по очній та заочній формах за освітнім ступенем "бакалавр" та "магістр".

Навчання на ОПП «Менеджмент ЗЕД» - прекрасний старт для майбутнього працевлаштування в широкому колі галузей:промисловість, будівництво, АПК, державне і регіональне управління, індустрія відпочинку, торгівля тощо.

На майстер-класах закордонних викладачів за сприяння Корпусу миру США отримується безцінний досвід іноземних гуру менеджменту. Робота і відпочинок за кордоном дозволять зазирнути «на кухню» прогресивних компаній, вивчити досвід міжнародних корпорацій, оволодіти розмовною і професійною іноземною мовою.

Можливості, що надає навчання на ОПП «Менеджмент ЗЕД»:
- вільне володіння англійською та німецькою мовами в сфері професійної комунікації,
- можливості працевлаштування в США, країнах Західної Європи вже під час навчання і після його закінчення;
- великі цінові бонуси при зарахуванні на заочне відділення у вигляді можливості вчитися на стаціонарі;
- приваблива ціна навчання.
Вимоги до вступу:
- атестат про середню освіту;
- сертифікати ЗНО:

«Українська мова та література»;

«Математика»;
"Іноземна мова" або "Географія"

Після закінчення випускники ОПП «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» можуть працювати на підприємствах та установах різних галузей на посадах:

Бакалавр

 • Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі
 • Менеджери (управителі) із зовнішньоекономічної діяльності
 • Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління
 • Технічні та торгівельні представники
 • Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів

Магістр

 • Менеджери із зовнішньоекономічної діяльності
 • Керівники підрозділів зовнішньоекономічної діяльності
 • Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів
 • Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання
 • Керівники малих підприємств без апарата управління у промисловості
 • Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки
 • Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління
 • Менеджери (управителі) з реклами
 • Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу
 • Фахівці в галузі праці і зайнятості
 • Фахівці в галузі маркетингу, ефективності підприємництва та раціоналізації виробництва
 • Економісти
 • Інші технічні фахівці в галузі управління
 • Інспектори митної служби
 • Інші державні інспектори

Після закінчення освітньої програми магістра є можливість продовжити освітню підготовку в аспірантурі з наступним захистом та присвоєнням ступеня доктора філософії.

img id=