Менеджмент готельного і туристичного бізнесу

Індустрія туризму сформувалася і отримала визнання у світі як найбільша сфера діяльності з надання послуг. Туризм входить до числа найбільш перспективних галузей національної економіки, на частку якої припадає близько 10% світового валового національного продукту, інвестицій, всіх робочих місць і світових споживчих витрат.

Тому, «Менеджмент готельного і туристичного бізнесу» є однією з найбільш перспективних спеціалізацій в аспектах працевлаштування фахівців. А менеджер з туризму – це найбільш затребувана професія в готельному та туристичному бізнесі.

Випускники можуть працювати в туристичних компаніях всіх форм власності, готелях, санаторно-курортних комплексах, в державних органах національного, регіонального, муніципального рівнів.

 

На основі здобутих теоретичних знань і практичних компетенцій фахівці з «Менеджменту готельного і туристичного бізнесу» можуть:

 • організовувати та очолювати туристичні компанії та агенції;
 • працювати на посадах топ-менеджерів туристичних підприємств та закладів готельно-ресторанного бізнесу;
 • досліджувати та впроваджувати сучасні маркетингові та PR-технології в туризмі;
 • досліджувати міжнародні зв’язки у сфері туристичного бізнесу;
 • здійснювати діяльність у сфері державного управління туристичною галуззю в Україні;
 • займатися науковою та викладацькою діяльністю, пов’язаною з готельним і туристичним бізнесом.
 

Посади фахівців:

 • Керівники підрозділів у закладах ресторанного господарства
 • Керуючий готельним господарством
 • Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту
 • Менеджери з туризму
 • Менеджери у готельному господарстві
 • Менеджери із зв’язків з громадськістю (PR)
 • Менеджери із зовнішньоекономічної діяльності
 • Менеджери з реклами
 • Менеджери з персоналу
 • Директор малої фірми
 • Директор пансіонатуКерівники підприємств, установ та організацій
 • Менеджери з персоналу
 • Керівники апарата місцевих органів державної влади
 • Фахівець з конференц-сервісу
 • Та інші..
 

Для якісної підготовки конкурентоспроможних та ефективних фахівців кафедра «Менеджменту та маркетингу» співпрацює з потенційними роботодавцями, закордонними підприємствами та учбовими закладами.

Співпраця здійснюється за такими напрямками:

 • надання студентам місця для проходження практики та стажування;
 • проведення майстер-класів, круглих столів, зустрічей, виїзних конференцій, тощо;
 • проведення лекцій відомими фахівцями;
 • офіційне працевлаштування.

 
 • Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодшого спеціаліста» за будь-якими спеціальностями мають можливість вступу на ІІ-ІІІ курс для здобуття освітнього ступеня «бакалавр».
 • Одержавши диплом бакалавра Ви маєте можливість продовжити навчання у магістратурі за спеціалізаціями «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Бізнес - адміністрування».
 • Після закінчення освітньої програми магістра є можливість продовжити освітню підготовку в аспірантурі з наступним захистом та присвоєнням ступеня доктора філософії з менеджменту, та докторантурі з наступним захистом та присвоєнням ступеня доктора економічних наук.
 

Вимоги до вступу:

Бакалавр (форма навчання: денна/заочна)

 • атестат про середню освіту
 • сертифікати ЗНО:

«Українська мова та література»;

«Математика»;

«Іноземна мова» або «Історія України».

Магістр (форма навчання: денна/заочна)

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступень (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • документ, що посвідчує особу та громадянство;
 • військовий квиток або приписне свідоцтво.

Термін навчання

 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
 • магістр – 1 рік 5 місяців, на базі фахової вищої освіти
 • магістр – 1 рік 10 місяців, на базі вищої освіти з інших спеціальностей
 

УВАГА!!!

Диплом магістра (спеціаліста) з «Менеджменту готельного і туристичного бізнесу» можливо отримати при наявності диплома бакалавра з інших спеціальностей!

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, освітнього ступеня магістр з

«Менеджменту готельного і туристичного бізнесу»

Спеціальності ОС бакалавра

Вступне випробування

Термін навчання

1

Економічна теорія

Фахове випробування, іспит з іноземної мови

1 рік 5 місяців

2

Економічна кібернетика

3

Міжнародна економіка

4

Економіка підприємства

5

Управління персоналом

та економіка праці

6

Прикладна статистика

7

Маркетинг

8

Фінанси і кредит

9

Облік і аудит

10

Товарознавство і торговельне підприємництво

11

Менеджмент

12

Інші спеціальності

Додаткове вступне випробування;

Фаховий іспит;

Іноземна мова.

1 рік 5 місяців

 

Ми чекаємо саме тебе!!

 

Чекаємо на Вас за адресою:

73008, м. Херсон, Бериславське шосе 24,
Кафедра менеджменту та маркетингу аудиторія 320 (перший корпус)
Телефон для довідок:

8(0552) 32-69-47,

E-mail: meng-market@kntu.net.ua