Головна

Структура / Кафедри університету / Автоматизації, робототехніки і мехатроніки

Автоматизації, робототехніки і мехатроніки

ОГОЛОШЕННЯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кафедра з 2019-2020 навчального року готує спеціалістів 3-х спеціальностей:

1. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ - 131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

2. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ - 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

3. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ - 151 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП′ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Завідувач кафедри АРМ, д.т.н., професор

Дмитрієв Дмитро Олексійович

1. Заступник завідувача кафедри по секції ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА — Бергер Євген Емільович

Кандидат технічних наук, доцент

Тел. 32–69-37

e-mail: kafedra.tmb@gmail.com

2. Заступник завідувача кафедри по секції ТЕХНІЧНА КІБЕРНЕТИКА – Лебеденко Юрій Олександрович

Кандидат технічних наук, доцент

Тел. 32-69-37

e-mail: kafedra.tmb@gmail.com

Загальна інформація

Кафедра АРМ- структурний підрозділ ХНТУ, здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями :

1. Прикладна механіка , спеціалізацією Інженерна механіка та Технології машинобудування;

2. Галузеве машинобудування, спеціалізацією Машинобудування та Обладнання легкої промисловості та побутового

3. Автоматизація та комп'ютерно - інтегровані технології

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ :

За нормативними документами МОН кафедра готує фахівців за пріоритетними напрямами наукова, науково-дослідна та науково-технічна діяльність у таких сферах як конструювання та експлуатація обладнання машинобудівних підприємств, проектування структури маршрутних технологічних процесів, проектування автоматизованих виробництв, інноваційних науково-технічних, теоретичних та експериментальних досліджень.

ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ:

  • Здійснення освітньої діяльності, що забезпечує підготовку фахівців освітньо кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр і відповідає стандартам вищої освіти;
  • здійснення наукової, науково-технічної творчої та культурно-виховної;
  • забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
  • здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів;
  • вивчення попиту на фахівців із спеціальностей "Прикладна механіка" та «Галузеве машинобудування» "Автоматизація та комп'ютерно - інтегровані технології" на ринку праці і сприяння влаштуванню випускників

Контактна інформація

e-mail: kafedra.tmb@gmail.com