Головна

Структура / Кафедри університету / Транспортних систем і технічного сервісу

Транспортних систем і технічного сервісу

Контакти

Адреса: Бериславське ш., 24, а. 223, 221а (3 корп.), тел. (0552) 32-69-39, +380665649773

e-mail: kafedratsits@ukr.net

 

 

Загальна інформація

Кафедру транспортних систем і технічного сервісу факультету інженерії та транспорту ХНТУ було створено у 2016 році на базі кафедри транспортних технологій та кафедри основ конструювання. Метою створення кафедри транспортних систем і технічного сервісу стала необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців відповідно до вимог освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та магістрів з транспортної інфраструктури, автомобільного транспорту, матеріалознавства та вимог ринку праці.

На кафедрі розроблені та затверджені варіативні компоненти стандартів вищої освіти, навчальні плани, програми навчальних дисциплін, програми практики, матеріали для проведення різних видів занять: індивідуальні семестрові завдання для самостійних занять студентів з навчальних дисциплін, контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу, пакети комплексних завдань, контрольних завдань і тестів, методичні матеріали та рекомендації з питань виконання дипломних і курсових робіт (проектів) тощо.

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення повною мірою відповідає вимогам освітнього процесу. Дисципліни навчального плану забезпечено навчальною літературою та навчально-методичними матеріалами.

Метою діяльності кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців початкового (молодший бакалавр), першого (бакалавр) та другого (магістр) рівнів освіти відповідно до їх освітніх програм.

Освітні цілі :

Забезпечити необхідні умови для здобуття професійних знань у сфері транспортних технологій, зокрема організації дорожнього руху, організації перевезень вантажів та пасажирів, роботі в логістичних фірмах.

Забезпечити здобуття відповідного рівня професійної, практичної та теоретичної підготовки з роботи та функціонування автомобільного транспорту, що надасть майбутнім фахівцям конкурентноспроможних якостей на ринку праці та у промисловості.

Забезпечити поглиблене вивчення базових дисциплін зі спеціальності, пов’язаних із технологічними методами, експертними діями, організацією транспортних виробництв та виконання кваліфікаційної роботи дослідницького характеру.

Сприяти формуванню високоінтелектуальних особистостей, здатних усвідомлювати необхідність вдосконалення професійного та культурного рівня та участі у суспільному житті.

Професійні цілі

Забезпечити формування потрібних компетентностей у сфері управління, консолідації інформації, аналітичної діяльності роботи в бізнес-структурах, на підприємствах, установах та організаціях, в органах державної влади та місцевого самоврядування; спонукати до професійного самовдосконалення, ефективного використання способів самоорганізації у сфері управлінської діяльності, досягнення високого фахового та культурного рівня.

Наукові цілі

Забезпечити здобуття високого рівня кваліфікованості у сфері створення послуг широкої номенклатури для транспортних технологій, розуміння особливостей розвитку національної економіки у власній професійній діяльності.

Забезпечити досконале володіння професійними знаннями і навичками практичного характеру для ефективного виконання функцій, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою.

Кафедра транспортних систем і технічного сервісу є молодою і перспективною. На кафедрі працюють професор Розов Ю.Г., доценти Луб’яний П.В., Войтович О.А., Клюєв О.І., Русанов С.А., Якименко С.В., Славич В.П., Мєшков Ю.Є., Лобов О.О., Сєліверстов І.А., старший викладач Ткач В.О., завідувач лабораторією, старший викладач Сусорова О.А., інженер І категорії, старший викладач Шатохіна І.А., інженер Бойко Ю.П., технік Валійов В.М.

Багато років своєї педагогічної та наукової діяльності на кафедрі присвятили викладачі: професори Бергер Е.Г., Блінов Е.І., Дмитрієв Д.О.; доценти Булюк М.Г., Рогожина З.К., Осадчий В.С., Самойленко Л.К., Гаврилова А.М., Рабчевська О.В., Петровський А.В., Аппазов Е.С., Недбайло О.М.; старші викладачі Ісаєва Т.М., Рачинський В.В., Єрьоменко В.Ю.; асистент Музалевська Ю.Ю.

На базі кафедри щорічно проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології промислового комплексу», присвячена проблемам механічної інженерії, транспортної інфраструктури, математичного моделювання складних об’єктів, CAD/CAM/CAE, розвитку економіки та технології виробництва товарів легкої промисловості.

Сумісно з Механіко-машинобудівним інститутом Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря Сікорського на базі кафедри транспортних систем і технічного сервісу проводить Міжнародну науково-технічну конференцію «Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти», яка присвячена проблемам в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти.