Головна

Структура / Кафедри університету / Магістратура публічного управління та адміністрування

Магістратура публічного управління та адміністрування

Історія створення магістратури публічного управління та адміністрування

Магістратуру публічного управління та адміністрування Херсонського національного технічного університету (далі – ХНТУ) відкрито 1 вересня 2009 року. Перший набір слухачів здійснено в кількості 25 осіб денної форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Підготовка фахівців за спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування» здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування"», Постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 р. № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»

Відповідно до рішення ДАК України від 30 березня 2010 року (протокол № 82) ХНТУ було надано ліцензію на провадження освітньої діяльності зі спеціальності 8.15010002 – «Державна служба» в обсязі 25 осіб денної форми навчання і 25 осіб заочної форми навчання. Термін дії ліцензії до 1 липня 2020 року.

Відповідно до рішення ДАК України від 24 червня 2010 р., протокол № 84 (наказ МОН України від 14.07.2010 р. № 1850-Л) спеціальність 8.15010002 – «Державна служба» в ХНТУ було акредитовано за IV (найвищим) рівнем. Термін дії сертифіката про акредитацію до 1 липня 2020 року.

Перший випуск магістрів у кількості 25 осіб відбувся 8 жовтня 2010 року. 8 випускників отримали дипломи магістрів з державної служби з відзнакою. Другий випуск відбувся 5 жовтня 2011 року. Дипломи магістра з державної служби отримали 25 осіб, з них 8 – з відзнакою. Третій випуск магістрів у кількості 23 осіб відбувся 3 жовтня 2012 року. Дипломи магістра з державної служби з відзнакою отримали 7 осіб. Четвертий випуск магістрів у кількості 25 осіб відбувся 2 жовтня 2013 року. Дипломи магістра з державної служби з відзнакою отримали 5 осіб. П'ятий випуск магістрів у кількості 20 осіб відбувся 30 вересня 2014 року. Дипломи магістра з державної служби з відзнакою отримали 6 осіб. Шостий випуск магістрів відбувся 30 вересня 2015 року. Диплом магістра з державної служби отримали 13 осіб, з яких з відзнакою – 2. Сьомий випуск магістрів відбувся 28 вересня 2016 року. Дипломи магістрів з державної служби отримали 17 осіб, з яких 4 - з відзнакою.

Перший випуск магістрів за заочною формою навчання відбувся 6 червня 2012 року. Дипломи магістра з державної служби отримали 25 осіб, з них 7 – з відзнакою. Другий випуск магістрів, які навчалися за заочною формою, відбувся 30 липня 2013 року. Дипломи магістра з державної служби отримали 24 особи, з них 2 - з відзнакою. Третій випуск магістрів, які навчалися за заочною формою, відбувся 31 липня 2014 року. Дипломи магістра з державної служби отримали 24 особи, з них з відзнакою - 2. Четвертий випуск магістрів, які навчалися за заочною формою, відбувся 31 липня 2015 року. Диплом магістра з державної служби отримали 25 осіб, з яких з відзнакою - 3. П'ятий випуск магістрів, які навчалися за заочною формою, відбувся 29 липня 2016 року. Диплом магістра з державної служби отримали 8 осіб, з яких з відзнакою - 1. Шостий, останній, випуск магістрів, які навчалися за заочною формою, відбувся 31 липня 2017 року. Диплом магістра з державної служби отримала 21 особа, з яких з відзнакою – 1.

Відповідно до рішення акредитаційної комісії України від 26 квітня 2013 року, протокол № 103, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.04.2013р. № 1480л "Про результати ліцензування, акредитації та атестації" у Херсонському національному технічному університеті проліцензовано спеціальність 8.15010011 "Електронне урядування" напряму підготовки "Державне управління" в обсязі підготовки 25 осіб з терміном підготовки 1,5 року.

Спеціальність акредитовано рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України від 27 січня 2015 року (Протокол № 114), затвердженим наказом МОН № 133л від 06.02.2015 р. з обсягом підготовки 25 осіб денної та 25 осіб заочної форми навчання. Термін дії сертифіката про акредитацію до 1 липня 2020 року.

Перший випуск магістрів державного управління за спеціальністю «Електронне урядування» відбувся 15 січня 2015 року. Диплом магістра отримало 13 осіб, з яких з відзнакою – 2. Другий випуск магістрів державного управління за спеціальністю «Електронне урядування» відбувся 14 січня 2016 року. Диплом магістра отримало 7 осіб, з яких з відзнакою – 2. Третій, останній, випуск магістрів державного управління за спеціальністю «Електронне урядування» відбувся 19 січня 2017 року. Диплом магістра отримали 13 осіб денної форми навчання, з них – 6 – з відзнакою та 6 осіб заочної форми навчання, з них – 1– з відзнакою.

Рішенням Акредитаційної комісії України від 28 травня 2015 року (Протокол № 116, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України № 1415л від 10.06.2015 р.) у Херсонському національному технічному університеті на випусковій кафедрі державного управління і місцевого самоврядування проліцензовано спеціальність 8.15010009 «Місцеве самоврядування» з обсягом підготовки 50 осіб денної форми навчання.

Рішенням Акредитаційної комісії України від 20 грудня 2016 року (Протокол № 123, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України №1613 від 26.12.2016 р.) у Херсонському національному технічному університеті на випусковій кафедрі державного управління і місцевого самоврядування акредитовано спеціальність 8.15010009 «Місцеве самоврядування» галузі знань 1501 «Державне управління» з обсягом підготовки 50 осіб денної форми навчання.

Перший і останній випуск магістрів державного управління за спеціальністю «Місцеве самоврядування» відбувся 23 лютого 2017 року. Диплом магістра отримали 15 випускників денної форми навчання, з них – 5 – з відзнакою.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 року № 266, наказу Міністерства освіти і науки «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266» від 06 листопада 2015 року № 1151, а також Акта узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу Херсонського національного технічного університету, починаючи з 2016-2017 навчального року галузь знань 1501 «Державне управління» було переформатовано і започатковано нову спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 року №674 «Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на виконання статті 48 Закону України від 10 грудня 2015 року №889-VIII «Про державну службу» (набув чинності з 01 травня 2016 року) було започатковано нову галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» зі спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Ліцензований обсяг підготовки слухачів за спеціальністю 281 (074) «Публічне управління та адміністрування» в магістратурі складає 150 осіб на рік.

2018-2019 Н.Р. В МАГІСТРАТУРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ХНТУ НАВЧАЄТЬСЯ 240 ОСІБ.

Із них:

На спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» – 23 особи (2016 рік набору) .

за заочною формою навчання – 23,

у т.ч.:

- за державним замовленням Нацдержслужби - 22 особи (до 31.03.2019);

- за кошти фізичних і юридичних осіб – 1 особа (до 31.01.2018);

На спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» – 84 особи (2017 рік набору)

за денною формою навчання – 10 осіб (до 31.12.2019).

за заочною формою навчання – 74 особи (до 29.02.2020):

у т.ч.:

- за державним замовленням Нацдержслужби – 63 особи

- за кошти фізичних і юридичних осіб – 11 осіб

На спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» – 121 особа (2018 рік набору)

за денною формою навчання – 11 осіб ( за кошти фізичних і юридичних осіб до 31.12.2019).

за заочною формою навчання – 110 осіб;

у т.ч.:

- за державним замовленням Нацдержслужби – 80 осіб (до 31.12.2019);

- за кошти фізичних і юридичних осіб – 30 осіб (до 21.12.2019).

 

Ліцензований обсяг підготовки студентів за спеціальністю 281 (074) «Публічне управління та адміністрування» в бакалавраті складає 55 осіб на рік.

2018-2019 Н.Р. НА БАКАЛАВРАТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ХНТУ НАВЧАЄТЬСЯ 57 ОСІБ.

На спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» 18 осіб (2016 рік набору).

Із них:

за денною формою навчання – 7 студентів – до 30.06.2020 (за кошти фізичних і юридичних осіб);

за заочною формою навчання – 11 студентів – до 30.06.2020 (за кошти фізичних і юридичних осіб).

На спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 10 осіб (2017 рік набору).

Із них:

за денною формою навчання – 7 студентів – до 30.06.2020 (із них 3 – за державним замовленням МОН);

за заочною формою навчання – 3 студенти – до 30.06.2020 (за кошти фізичних і юридичних осіб).

На спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 29 осіб (2018 рік набору).

за денною формою навчання – 16 студентів – до 30.06.2022 ( з них 2 – за державним замовленням МОН);

за заочною формою навчання – 13 студентів до 30.06.2022 , у т.ч. 10 – за скороченою формою навчання - до 30.06.2020.

Разом у магістратурі та бакалавраті 2018-2019 н.р. навчаються 297 осіб.