Магістратура

       

Освітній рівень

Форма навчання

Бюджетні місця

Кредити

Денна / Заочна

МОН – до 10 осіб НАДС – до 100 осіб

90 ECT S

     

Термін навчання

Ліцензійний обсяг

Платне навчання (за 1 рік/всього)

Магістратура

1 рік 4 місяці

300 осіб із урахуванням терміну. навчання

Денна – 29500 / 44250 грн. *

Заочна – 20700 / 31050 грн. *

* Ціни 2023 року

 
 
 

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Обов’язкові дисципліни:

1 семестр

2 семестр

  • Публічна політика / Філіппова В.Д., в.о. завдувача кафедри, д.держ.упр., професор

3 семестр

  • Бюджетна політика, фінанси та економіка врядування / Губа М.І., к.е.н., доцент
  • Комунікація та взаємодія в публічному управлінні / Демченко В.М., к.ф.н., доцент,Губа М.І. , к.е.н., доцент
  • Виробнича практика

Вибіркові дисципліни ( вибір з Каталогу дисциплін)

2 семестр

  • Загальна дисципліна
  • Дисципліна 1 професійного спрямування
  • Дисципліна 2 професійного спрямування
  • Дисципліна 3 професійного спрямування
  • Дисципліна 4 професійного спрямування
  • Дисципліна 5 професійного спрямування

Відповідно до Положення про порядок забезпечення права студентів ХНТУ на вільний вибір навчальних дисциплін освітньої програми здобувачі другого (магістерського) освітнього рівня вищої освіти мають право вибору навчальних дисциплін обсягом не менш ніж 25% загальної кількості кредитів підготовки магістра з дисциплін вільного вибору з Каталогу.

Каталог включає загальні дисципліни, орієнтовані на розвиток суспільних навичок, гуманітарної складової тощо і забезпечують набуття загальних компетентностей та не потребують спеціальної попередньої підготовки та професійнідисципліни, вивчення яких спрямоване на поглиблення професійних знань і вмінь здобувачів, удосконалення спеціальних (фахових) компетентностей.

Здобувачі магістерського рівня денної форми навчання здійснюють вибір дисциплін до 10 вересня, заочної форми навчання - в період настановної сесії осіннього семестру, про що подається заява встановленого зразка на ім’я декана факультету.

Ознайомитися з переліком дисциплін можна в Каталозі вибіркових дисциплін.

Дисципліни вибіркового блоку викладаються у 2 семестрі.

Для студентів магістерського рівня необхідно обрати 5 дисциплін, з них 1 - з каталогу загальних дисциплін та 4 – з каталогу професійних дисциплін.

Вибір 4 дисциплін професійного спрямування можна зробити онлайн за посиланням: http://surl.li/luuhw

Бланк заяви на вибір дисциплін можна скачати

Кафедра державногор управління і місцевого самоврядування пропонує дисципліни для вибору:

Вибіркові дисципліни професійного спрямування ( обрати 4 дисципліни )

2 семестр

 
 

Обговорення проєкту освітньої програми

Пропонуємо для обговорення:

 

Запрошуємо здобувачів вищої освіти, роботодавців, випускників, абітурієнтів, представників професійної спільноти та академічних кіл, інших зацікавлених осіб взяти участь в обговоренні компонентів проєкту освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування другого (магістерського) рівня вищої освіти. Ваша участь допоможе удосконалити підготовку магістрів та забезпечити унікальність освітньої програми. Будемо вдячні, якщо Ви візьмете участь у обговоренні та висловите свої пропозиції через Анкету. Також, зауваження та пропозиції щодо змісту, форм та методів навчання за освітньо-професійною програмою Публічне управління та адміністрування, відгук або рецензію на програму можна надсилати на офіційну електронну пошту кафедри державного управління та місцевого самоврядування: magistrdu.kntu@gmail.com.

Порівняльна таблиця за результатами обговорення проєкту ОП 2020р.

Порівняльна таблиця за результатами обговорення проєкту ОП 2021р.

 

Результати опитування

                               

2019-2020н.р.

2020-2021 н.р.