Магістратура

       

Освітній рівень

Форма навчання

Бюджетні місця

Кредити

Денна / Заочна

МОН – до 10 осіб НАДС – до 100 осіб

90 ECTS

Термін навчання

Ліцензійний обсяг

Платне навчання (за 1 рік/всього)

Магістратура

1 рік 4 місяці

300 осіб із урахуванням терміну. навчання

Денна – 23850 / 35775 грн. *

Заочна – 17900 / 26850 грн. *

* Ціни 2020 року

 

 

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Обов’язкові дисципліни

 

Вибіркові дисципліни

 

Публічна політика

 

Основи соціолінгвістики

 

Психологічна взаємодія в публічному управлінні

 

Організація діяльності державного службовця

 

Право в публічному управлінні

 

Корпоративна культура державного службовця

 

Стратегічне управління

 

Інформаційні технології в публічному управлінні

 

Публічна служба

 

Архітектура та інформаційно-технологічна інфраструктура електронного урядування

 

Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні

 

Діджиталізація та інформаційне суспільство

 

Методологія та організація наукових досліджень

 

Виборча система на місцевому рівні

 

Електронна демократія

 

Управління проектами і програмами

 

Бюджетна політика та фінанси

 

Організаційне та правове регулювання життєзабезпечення населених пунктів

 

Економіка та врядування

 

Державно-конфесійні відносини

 

Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека

 

Економіка регіону

 

Професійна іноземна мова в публічному управлінні

 

Прогнозування і планування в публічному управлінні

 

Територіальна організація публічної влади управлінні

 

Проектний менеджмент в органах публічної влади

 

Соціальна взаємодія в публічному управлінні

 

Управління комунальною власністю

     

Управління консалтинговою діяльністю

     

Архівна справа у сфері публічного управління

 
 

Вільний вибір дисциплін

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!Пропонуємо вам обрати дисципліни вільного вибору відповідно до Положення про порядок забезпечення права студентів ХНТУ на вільний вибір навчальних дисциплін освітньої програми. Для ознайомлення з переліком дисциплін скористайтеся Каталогом вибіркових дисциплін. Для студентів магістерського рівня необхідно обрати 5 дисциплін, з них 3 - у другому семестрі та 2 – у третьому семестрі.

Обговорення проєкту освітньої програми

Пропонуємо для обговорення:

 

Запрошуємо здобувачів вищої освіти, роботодавців, випускників, абітурієнтів, представників професійної спільноти та академічних кіл, інших зацікавлених осіб взяти участь в обговоренні компонентів проєкту освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування другого (магістерського) рівня вищої освіти. Ваша участь допоможе удосконалити підготовку магістрів та забезпечити унікальність освітньої програми. Будемо вдячні, якщо Ви візьмете участь у обговоренні та висловите свої пропозиції через Анкету. Також, зауваження та пропозиції щодо змісту, форм та методів навчання за освітньо-професійною програмою Публічне управління та адміністрування, відгук або рецензію на програму можна надсилати на офіційну електронну пошту кафедри державного управління та місцевого самоврядування: magistrdu.kntu@gmail.com.