Магістратура

       

Освітній рівень

Форма навчання

Бюджетні місця

Кредити

Денна / Заочна

МОН – до 10 осіб

НАДС – до 100 осіб

90 ECTS

Термін навчання

Ліцензійний обсяг

Платне навчання (за 1 рік/всього)

Магістратура

1 рік 4 місяці

300 осіб із урахуванням терміну. навчання

Денна – 23850 / 35775 грн

Заочна – 17900 / 26850 грн.

 
 

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Обов’язкові компоненти

Публічна політика

Професійна іноземна мова в публічному управлінні

Право в публічному управлінні

Методологія та організація наукових досліджень

Стратегічне управління

Історія державної служби

Економіка та врядування

Електронне урядування

Публічна служба

Територіальна організація влади в Україні

Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека

Управління проектами і програмами

Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні

 
   

Вибіркові компоненти

Вибірковий блок 1

«Державна служба»

Вибірковий блок 2

«Електронне урядування»

Вибірковий блок 3

«Місцеве самоврядування»

Психологія управління

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Виборча система на місцевому рівні

Основи соціолінгвістики

Інформаційні технології в публічному управлінні

Планування розвитку територій

Організація діяльності державного службовця

Архітектура та інформаційно-технологічна інфраструктура електронного урядування

Місцеве самоврядування в Україні та світі

Експертиза законопроектів та нормативно- правових актів

Прогнозування і планування в публічному управлінні

Організаційне та правове регулювання життєзабезпечення населених пунктів

Корпоративна культура державного службовця

Електронний документообіг в органах публічної влади

Місцеві фінанси

Бюджетна політика на місцевому рівні

Автоматизація роботи муніципальних та державних органів влади

Управління розвитком громад

Державно-конфесійні відносини

Проектний менеджмент в органах публічної влади

Управління комунальною власністю

Економіка регіону

Сучасні Інтернет-технології

Маркетинг та брендинг територій

Вільний вибір дисциплін

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Пропонуємо вам обрати дисципліни вільного вибору відповідно до Положення про порядок забезпечення права студентів ХНТУ на вільний вибір навчальних дисциплін освітньої програми. Для ознайомлення з переліком дисциплін скористайтеся Каталогом вибіркових дисциплін. Для студентів магістерського рівня необхідно обрати 5 дисциплін, з них 3 - у другому семестрі та 2 – у третьому семестрі.

 

Обговорення проєкту освітньої програми

Пропонуємо для обговорення

Запрошуємо здобувачів вищої освіти, роботодавців, випускників, абітурієнтів, представників професійної спільноти та академічних кіл, інших зацікавлених осіб взяти участь в обговоренні компонентів проєкту освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування другого (магістерського) рівня вищої освіти для вступників 2020-2021 н.р. Ваша участь допоможе удосконалити підготовку магістрів та забезпечити унікальність освітньої програми. Будемо вдячні, якщо Ви візьмете участь у обговоренні та висловите свої пропозиції через Анкету.

Також, зауваження та пропозиції щодо змісту, форм та методів навчання за освітньо-професійною програмою Публічне управління та адміністрування, відгук або рецензію на програму можна надсилати на офіційну електронну пошту кафедри державного управління та місцевого самоврядування: magistrdu.kntu@gmail.com.