Магістратура

       

Освітній рівень

Форма навчання

Бюджетні місця

Кредити

Денна / Заочна

МОН – до 10 осіб НАДС – до 100 осіб

90 ECTS

Термін навчання

Ліцензійний обсяг

Платне навчання (за 1 рік/всього)

Магістратура

1 рік 4 місяці

300 осіб із урахуванням терміну. навчання

Денна – 28100 / 39340 грн. *

Заочна – 21070 / 29498 грн. *

* Ціни 2021 року

 

 

 

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Обов’язкові дисципліни

Публічна політика

Психологічна взаємодія в публічному управлінні

Право в публічному управлінні

Стратегічне управління

Публічна служба

Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні

Методологія та організація наукових досліджень

Електронна демократія

Проєктне управління і управління змінами

Бюджетна політика та фінанси

Економіка врядування

Глобалізація та політика національної безпеки

Професійна іноземна мова в публічному управлінні

Територіальна організація публічної влади

Соціальна взаємодія в публічному управлінні

Методичні рекомендації для написання кваліфікаційної робрти магістра

 
 

Вільний вибір дисциплін

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!Пропонуємо вам обрати дисципліни вільного вибору відповідно до Положення про порядок забезпечення права студентів ХНТУ на вільний вибір навчальних дисциплін освітньої програми. Для ознайомлення з переліком дисциплін скористайтеся Каталогом вибіркових дисциплін. Для студентів магістерського рівня необхідно обрати 5 дисциплін, з них 3 - у другому семестрі та 2 – у третьому семестрі.

Вибіркові дисципліни 2 семестру (обрати 3 ):

Вибіркові дисципліни 3 семестру (обрати 2 ):

Основи соціолінгвістики

Управління проектами і програмами

Виборча система на місцевому рівні

Корпоративна культура державного службовця

Інформаційні технології в публічному управлінні

Діджиталізація та інформаційне суспільство

Історія державної служби

Управління комунальною власністю

Організація діяльності державного службовця

Прогнозування і планування в публічному управлінні

Організаційне та правове регулювання життєзабезпечення населених пунктів

Архівна справа у сфері публічного управління

Архітектура та інформаційно-технологічна інфраструктура електронного урядування

Державно-конфесійні відносини

Економіка регіону

 

Управління консалтинговою діяльністю

 

Проектний менеджмент в органах публічної влади

 

Обговорення проєкту освітньої програми

Пропонуємо для обговорення:

 

Запрошуємо здобувачів вищої освіти, роботодавців, випускників, абітурієнтів, представників професійної спільноти та академічних кіл, інших зацікавлених осіб взяти участь в обговоренні компонентів проєкту освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування другого (магістерського) рівня вищої освіти. Ваша участь допоможе удосконалити підготовку магістрів та забезпечити унікальність освітньої програми. Будемо вдячні, якщо Ви візьмете участь у обговоренні та висловите свої пропозиції через Анкету. Також, зауваження та пропозиції щодо змісту, форм та методів навчання за освітньо-професійною програмою Публічне управління та адміністрування, відгук або рецензію на програму можна надсилати на офіційну електронну пошту кафедри державного управління та місцевого самоврядування: magistrdu.kntu@gmail.com.

Порівняльна таблиця за результатами обговорення проєкту ОП 2020р.

Порівняльна таблиця за результатами обговорення проєкту ОП 2021р.

 

Результати опитування

                               

2019-2020н.р.

2020-2021 н.р.