Головна

Структура / Відділи / Відділ міжнародних зв’язків / Erasmus+ / Erasmus+ / Координаційна зустріч та Евалюація міжнародного проекту «GameHub»

Координаційна зустріч та Евалюація міжнародного проекту «GameHub»

З 28 по 30 листопада 2017 року в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбулася Координаційна зустріч та Евалюація проекту «GameHub».

Від Херсонського національного технічного університету у заході приймала участь робоча група з реалізації проекту у складі д.т.н., професора В.Г. Шерстюка, к.т.н. доцентів О.М. Ляшенко, М.В. Жарікової та Д.Л. Кирийчука.

В рамках заходу робочі групи всіх українських університетів-партнерів проекту «GameHub» презентували новітні навчальні модулі, що спрямовані на отримання знань в ігровій ІТ-індустрії та обговорили ключові питання щодо організації навчання безробітних та ветеранів АТО проектуванню, дизайну та розробці комп’ютерних ігор.

На початку заходу к.т.н. доцент О.М. Ляшенко звітувала про результати виконання проекту в рамках пакету «WP6: Dissemination for future sustainability» у 2017 році та представила план заходів з реалізації проекту на 2018 рік.

Наступним промовцем став д.т.н., професор В.Г. Шерстюк, який презентував новітні інноваційні навчальні модулі та дисципліни з розробки комп’ютерних ігор, а також стратегію їх впровадження в навчальний процес в Херсонському національному технічному університеті.

За словами В.Г. Шерстюка безпосередньо робочою групою ХНТУ були розроблені:

1. Навчальні модулі для імплементації в освітню програму за спеціалізацією «Розробка комп’ютерних ігор»:

- Computer games development using Unity3d engine (магістр, бакалавр),

- Computer games development with Python using PyGame library (магістр, бакалавр),

- Network computer games development with Java (бакалавр);

2. Навчальні модулі для перепідготовки слухачів Інституту післядипломної освіти (в тому числі безробітних, ветеранів АТО):

- Computer games development using Unity3d engine (перепідготовка),

- Visual games programming (перепідготовка).

Зміст навчальних модулів передбачає отримання студентами (слухачами) системи знань щодо принципів, понять, процесів, способів дій, та формування системи професійних умінь і навичок щодо розробки комп’ютерних ігор та створення ігрового контенту. Забезпечувана змістом навчальних модулів система знань, вмінь і навичок відповідає розробленому профілю компетенцій IT-фахівців.

Продовжила презентацію к.т.н., доцент М.В. Жарікова, яка розповіла про види, методи та засоби навчання безробітних та ветеранів АТО.

За словами М.В. Жарікової основу освітнього процесу становить проблемне навчання через певну систему методів та засобів, що шляхом розв'язування проблемних завдань щодо розробки комп’ютерних ігор та створення ігрового контенту формують у слухачів творче мислення та пізнавальні інтереси.

А використання елементів програмованого навчання дозволяє ефективно розподілити навчальний матеріал на певні порції, що відповідають окремим елементам засвоєння, та за рахунок наявності в кожній такій порції проблемного завдання, яке слухач має виконати, забезпечує індивідуалізацію навчання з належним зворотним зв’язком та самоконтролем у виконанні кожного завдання.

В останній день зустрічі к.т.н. доцент О.М. Ляшенко презентувала навчальний модуль для ветеранів АТО.

У своїй доповіді О.М. Ляшенко зазначила, що зміст навчального модулю розкривається через вербальний (лекції та консультації), наочний (демонстрації) та практичний методи (виконання лабораторних завдань).

Навчальний матеріал подається у форматі особистого контакту й у змішаних форматах навчання (використання системи дистанційного навчання Moodle).

Засобами, що забезпечують результативність навчання, є: інтерактивні мультимедійні та аудіо-візуальні засоби навчання; комп’ютерна техніка, периферійне обладнання та програмне забезпечення ігрової навчальної лабораторії GameLab; виконання практичних завдань в ігровій навчальній лабораторії; дидактичні прийоми - міні-ігри, проблемні завдання, вікторини з опитуванням, заповнення анкет тощо; безкоштовні зовнішні матеріали.

Крім того, в рамках заходу було проведено зовнішню евалюацію навчальних модулів, сутність якої полягає у аналізі інформаційного контенту модулів, з метою контролю за ходом подальшої їх імплементації у навчальний процес.

Висновки зовнішньої евалюації є позитивними. Евалюатором Н. Данко було відзначено, що всі українські партнери представили інформаційний контент модулів та стратегії їх впровадження в навчальний процес, що підтверджує їх високу відповідальність за результати виконання проекту.

Привітаємо робочу групу нашого університету з відмінним досягнутим результатом та побажаємо їм подальших значних успіхів!