ТУРИЗМ

Освітньо-професійна програма«Туризм»спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які здатні створювати та просувати нові туристичні продукти, поліпшувати якість об’єктів туристичної інфраструктури; розвивати всі види туризму; формувати інформаційну платформу розвитку туристичної сфери області та України в цілому.

Переваги та перспективи навчання за освітньо-професійною програмою «Туризм»:

 • Використання оригінальних новітніх методів навчання у вигляді тренінгів, дискусій, ділових ігор, командної роботи, аналізу проблемних ситуацій, вирішення кейсів, презентацій, ігрових імітаційних технологій, тощо;
 • Високий професіоналізм і креативність професорсько-викладацького складу, що використовує зарубіжний досвід викладання;
 • Можливість проходження практики в кращих компаніях України і за кордоном (Великобританія, Португалія, Швеція, Польща та ін. в межах міжнародних проектів);
 • Постійний зв’язок з роботодавцями та можливість працевлаштування вже під час навчання за умови оформлення індивідуального графіку навчання;
 • Сучасна матеріально-технічна база (наявність сучасної локальної мережі бібліотеки, комп'ютерних та лінгафонних класів, спортивних залів, вільного доступу до мережі INTERNET.

Випускники освітньо-професійної програми«Туризм» працюють на посадах:

 • Менеджерів (управителів) з туризму;
 • Туризмознавців;
 • Інструкторів-методистів з туризму;
 • Інструкторів оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму);
 • Фахівців з розвитку сільського туризму;
 • Фахівців з туристичного обслуговування;
 • Організаторів туристичної і готельної діяльності;
 • Організаторів подорожей (екскурсій);
 • Фахівців із конференц-сервісу;
 • Фахівців із туристичної безпеки;
 • Фахівців із спеціалізованого обслуговування в туризмі;
 • Фахівців з питань безпеки в туризмі;
 • Фахівців туристичного супроводу;
 • Інспекторів з туризму;
 • Менеджерів з туристичного напрямку;
 • Менеджерів з внутрішнього туризму;
 • Менеджерів з міжнародного туризму;
 • Керівників туристичної групи;
 • Консультантів з питань страхування в туризмі;
 • Керівників департаменту з туризму в органах виконавчої влади (на державному та регіональному рівні);
 • Консультантів з подорожей;
 • Завідувачів бюро подорожей;
 • Керівників туристичної групи;
 • та інші.

Для якісної підготовки конкурентоспроможних та ефективних фахівців кафедра «Менеджменту, маркетингу і туризму» співпрацює з потенційними роботодавцями.

Співпраця здійснюється за такими напрямками:

 • надання студентам місця для проходження практики та стажування;
 • проведення майстер-класів, круглих столів, зустрічей, виїзних конференцій, тощо;
 • проведення лекцій відомими фахівцями у галузі економіки;
 • офіційне працевлаштування.та інші.

Фахові дисципліни:

· Організація туристичних подорожей;

· PR - технології та брендинг в сфері туризму;

· Інноваційні технології в туризмі;

· Рекреаційні комплекси світу;

· Організація екскурсійної діяльності;

· Організація готельного та ресторанного господарства;

· Міжнародний туризм;

· Туроперейтинг;

· Міжнародна готельна індустрія;

· Міжнародний сервісний маркетинг;

Вимоги до вступу:

Бакалавр (форма навчання: денна/заочна)

 • атестат про середню освіту
 • сертифікати ЗНО:

Бюджет або контракт

Виключно контракт

Українська мова та література

Українська мова та література

Іноземна мова

Історія України

Географія або Математика

Іноземна мова або Географія

Термін навчання

 • бакалавр - 3 роки 10 місяців

Одержавши диплом бакалавра Ви маєте можливість продовжити навчання у магістратурі за спеціальностями:

 1. 1. 073-«Менеджмент»

за освітньо-професійними програмами:

‒ «Бізнес-адміністрування»;

‒ «Менеджмент готельного і туристичного бізнесу»;

‒ «Логістика».

 1. 2. 075-«Маркетинг»

за освітньо-професійною програмою:

‒ «Маркетинг».

Після закінчення освітньо-професійної програми магістра є можливість продовжити освітню підготовку в аспірантурі з наступним захистом дисертації та присудженням ступеня доктора філософії, та в докторантурі з наступним захистом дисертації та присудженням ступеня доктора економічних наук.

Бажаємо Вам правильного вибору майбутньої професії та чекаємо Вас на навчання за освітньо-професійною програмою «Туризм» !!!

Чекаємо на Вас за адресою:

73008, м.Херсон, Бериславське шосе 24, кафедра менеджменту, маркетингу і туризму - аудиторія 320 (перший корпус)

Телефон для довідок:

(0552) 32-69-47

E-mail: Kafedra_men317@email.ua