Головна

Структура / Кафедри університету / Зовнішньоекономічної діяльності / Спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини" (ОПП "Глобальні бізнес-мережі")

Спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини" (ОПП "Глобальні бізнес-мережі")

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини» вивчає макрорівень зовнішніх для національного господарства економічних процесів, чинників та явищ, які визначаються такими ключовими поняттями як: світова економіка, міждержавні економічні відносини, конкурентоспроможність країни у світовому господарстві, кон’юнктура світових товарних ринків, вплив прямих іноземних інвестицій на національну економіку, участь країни у глобальних та регіональних інтеграційних процесах, взаємини з міжнародними економічними організаціями, зовнішньоторгівельна політика і державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Освітньо-професійна програма «Глобальні бізнес-мережі» на ряду з цим передбачає набуття відповідних знань та прикладних умінь щодо створення та управління ефективними світовими мережами підприємств різного виду діяльності (виробничих, інформаційних, інноваційних тощо).

Студенти, які навчаються за цією ОПП мають можливість :

• поглибленого вивчення та вільного володіння англійською та німецькою мовами в сфері професійної комунікації;

• працевлаштування в США, країнах Західної Європи вже під час навчання і після його закінчення;

• взяти участь у міжнародних студентських програмах;

• навчатись у сучасних обладнаних аудиторіях;

• дослідити можливості щодо відкриття власного глобального бізнесу;

• вивчити функціонування реальних бізнес-моделей у світі;

• вивчити особливосты роботи глобальних виробничих, інформаційних та інноваційних бізнес-мереж;

• познайомитись із процедурою формування глобального бренду новітніми засобами цифрового маркетингу та ін.

Фахові дисципліни, які вивчають студенти:

Світові бізнес-моделі;

Глобальний бізнес-менеджмент;

Глобальний брендинг;

Міжнародний ринок франчайзингу;

Соціально-економічне прогнозування розвитку світових ринків;

Глобальні виробничі мережі;

Цифровий маркетинг та ін.

ВИМОГИ ДО ВСТУПУ:

1. Сертифікати ЗНО з дисциплін:
"Українська мова та література";
"Іноземна мова";
"Географія" або "Математика".
2. Атестат про середню освіту.