Головна

Структура / Кафедри університету / Державного управління і місцевого самоврядування / Магістратура / Історія створення магістратури публічного управління та адміністрування

Історія створення магістратури публічного управління та адміністрування

 

Магістратуру публічного управління та адміністрування Херсонського національного технічного університету (далі – ХНТУ) відкрито 1 вересня 2009 року. Перший набір слухачів здійснено в кількості 25 осіб денної форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Підготовка фахівців за спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування» здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування"», Постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 р. № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»

Відповідно до рішення ДАК України від 30 березня 2010 року (протокол № 82) ХНТУ було надано ліцензію на провадження освітньої діяльності зі спеціальності 8.15010002 – «Державна служба» в обсязі 25 осіб денної форми навчання і 25 осіб заочної форми навчання. Термін дії ліцензії до 1 липня 2020 року.

Відповідно до рішення ДАК України від 24 червня 2010 р., протокол № 84 (наказ МОН України від 14.07.2010 р. № 1850-Л) спеціальність 8.15010002 – «Державна служба» в ХНТУ було акредитовано за IV (найвищим) рівнем. Термін дії сертифіката про акредитацію до 1 липня 2020 року.

ВИПУСК магістрів спеціальності 8.15010002 "Державна служба"

Відповідно до рішення акредитаційної комісії України від 26 квітня 2013 року, протокол № 103, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.04.2013р. № 1480л "Про результати ліцензування, акредитації та атестації" у Херсонському національному технічному університеті проліцензовано спеціальність 8.15010011 "Електронне урядування" напряму підготовки "Державне управління" в обсязі підготовки 25 осіб з терміном підготовки 1,5 року.

Спеціальність акредитовано рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України від 27 січня 2015 року (Протокол № 114), затвердженим наказом МОН № 133л від 06.02.2015 р. з обсягом підготовки 25 осіб денної та 25 осіб заочної форми навчання. Термін дії сертифіката про акредитацію до 1 липня 2020 року.

ВИПУСК магістрів спеціальності 8.15010011 "Електронне урядування"

Рішенням Акредитаційної комісії України від 28 травня 2015 року (Протокол № 116, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України № 1415л від 10.06.2015 р.) у Херсонському національному технічному університеті на випусковій кафедрі державного управління і місцевого самоврядування проліцензовано спеціальність 8.15010009 «Місцеве самоврядування» з обсягом підготовки 50 осіб денної форми навчання.

Рішенням Акредитаційної комісії України від 20 грудня 2016 року (Протокол № 123, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України №1613 від 26.12.2016 р.) у Херсонському національному технічному університеті на випусковій кафедрі державного управління і місцевого самоврядування акредитовано спеціальність 8.15010009 «Місцеве самоврядування» галузі знань 1501 «Державне управління» з обсягом підготовки 50 осіб денної форми навчання.

ВИПУСК магістрів спеціальності 8.15010009 "Місцеве самоврядування"

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 року № 266, наказу Міністерства освіти і науки «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266» від 06 листопада 2015 року № 1151, а також Акта узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу Херсонського національного технічного університету, починаючи з 2016-2017 навчального року галузь знань 1501 «Державне управління» було переформатовано і започатковано нову спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 року №674 «Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на виконання статті 48 Закону України від 10 грудня 2015 року №889-VIII «Про державну службу» (набув чинності з 01 травня 2016 року) було започатковано нову галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» зі спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Ліцензований обсяг підготовки слухачів за спеціальністю 281 (074) «Публічне управління та адміністрування» в магістратурі складає 150 осіб на рік.

ВИПУСК магістрів спеціальності 281 (074) "Публічне управління та адміністрування"

В МАГІСТРАТУРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ХНТУ НАВЧАЄТЬСЯ:

 

Ліцензований обсяг підготовки студентів за спеціальністю 281 (074) «Публічне управління та адміністрування» в бакалавраті складає 55 осіб на рік.

ВИПУСК бакалаврів спеціальності 281 (074) "Публічне управління та адміністрування"

НА БАКАЛАВРАТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ХНТУ НАВЧАЄТЬСЯ:

Разом у магістратурі та бакалавраті 2019-2020 н.р. навчаються 386 осіб.