Загальні збори консорціуму проєкту QUARSU

01 грудня 2020 р. відбулися он-лайн загальні збори консорціуму проекту QUARSU .

На зустрічі були присутні представники всіх українських і зарубіжних інститутів, які працюють над проектом (всього 23 особи). Учасники обговорили такі питання: ситуація з реалізацією проектних завдань в зв'язку з COVID-19; прогрес в робочому пакеті WP1; організація тренінгів для українських партнерів; адміністративні та фінансові аспекти.

«ЭТОТ ПРОЕКТ ФИНАНСИРУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ. ЭТА ПУБЛИКАЦИЯ [СООБЩЕНИЕ] ОТРАЖАЕТ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ ТОЛЬКО АВТОРА, И КОМИССИЯ НЕ МОЖЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В НЕЙ ИНФОРМАЦИИ »

ПРОЕКТ №609995-EPP-1-2019-PL-EPPKA2-CBHE-SP