Про факультет

В 1997 році за ініціативою доктора технічних наук, професора Крючковського Віктора Володимировича був створений факультет Міжнародних економічних відносин, по підготовці фахівців-менеджерів зовнішньоекономічної діяльності. Професійних менеджерів, які спеціалізуються на експортно-імпортних операціях в Україні не так багато, у Херсонської області їх взагалі одиниці. Факультет мо­лодий, а тому відкритий для всього нового, прогресивного.

В 2003 році факультет одержав ліцензію по спеціальності “Переклад" на підготовку перекладачів з англійської й німецької мов. На факультеті віддають перевагу гуманітарному характеру навчально- виховного процесу, у результаті чого майбутній випускник стає інтелігентною, шляхетною людиною. Рівень освіти, який одержують студенти на факультеті, дуже високий і цілеспрямований: безперервно протягом п'яти років ведеться підготовка з іноземних мов (англійська й німецька), з комп'ютерних тех­нологій і економіки.

Студенти факультету беруть участь у всіх Всеукраїнських і Міжнародних конференціях і семінарах, посідають призові місця на Всеукраїнських олімпіадах. Після чотирьох років навчання на факультеті студенти одержують базову вищу освіту й диплом бакалавра. Після ще одного року навчання в ХНТУ, студент одержує повну вищу освіту й диплом спеціаліста за фахом "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" або “Переклад".

Освіта спрямована на підготовку фахівців за такими видами діяльності:

  • робота за кордоном і представництво іноземних фірм в Україні;
  • менеджери зовнішньоекономічної діяльності, маркетинг;
  • менеджери з дослідження іноземних ринків;
  • директори фірм і начальники відділів зовнішньоекономічних відносин;
  • працівники зовнішньоекономічних відділів банків;
  • викладачі, співробітники ВНЗ.

Факультет має широку мережу двосторонніх зв’язків з передовими освіт­німи закладами як в Україні, так і за її межами. Ще в 1997 році між ХНТУ і Корпусом Миру США був укладений договір про надання технічної допомоги в рамках проекту економічного розвитку, завдяки якому університет запро­шує для роботи на факультеті американських фахівців: бізнес-консультантів і викладачів. У рамках даного договору багато волонтерів Корпуса Миру працювали і продовжують працювати на факультеті.

1 вересня 2014 року був створений новий факультет міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу. На сьогоднішній день до факультету МЕВ, управління і бізнесу входять 4 кафедри:

- Державного управління і місцевого самоврядування

- Зовнішньоекономічної діяльності

- Менеджменту та маркетингу

- Теорії та практики галузевого перекладу

Факультет МЕВ, управління і бізнесу – це відремонтовані за євростандартами аудиторії, сучасні комп’ютерні класи та комп’ютерна бібліотека, унікальний лінгафоний кабінет, п’ять тисяч бібліотечного фонду, у т.ч. оригінальна література англійською та німецькою мовами з підприємництва, менеджменту, маркетингу, різноманітні електроні програми та словники, серед яких програми підготовки до міжнародних тестів TOEFL та IELIS; це участь студентів у міжнародних навчальних програмах студентського обміну (США) і програмах служби академічних обмінів (Німеччина).

Змінюються технології, ідеології, попит на спецальності, але професіонал завжди поза конкуренцією.