Про факультет

Студенти факультету інженерії та транспорту всіх спеціальностей протягом усього періоду проходять комп'ютерну підготовку, метою якої є одержання фундаментальних знань, які відповідають повною мірою поточним і перспективним потребам розвитку промислового виробництва.

Наші випускники завоювали міцну репутацію по всьому регіону. Навіть у нинішніх умовах нестабільного режиму роботи підприємств розподіляються всі держбюджетні і навіть, при бажанні і успішних показниках підготовки, - контрактні студенти. Факультет прагне крокувати в ногу з часом. Сьогодні він складається з шести кафедр. Навчально-виховний процес на факультеті забезпечують 39 викладачів, з яких докторів наук, професорів – 4 осіб, кандидатів наук, доцентів - 15, старших викладачів – 13, асистентів – 12.

Випускники факультету інженерії та транспорту можуть працювати в якості проектувальників, технологів, конструкторів, механіків, дослідників, випробувачів, фахівців з обслуговування, ремонт й передпродажного обслуговування машин (за фахом), експертів на підприємствах і фірмах з різною формою власності; у науково - дослідних інститутах, технічних центрах, експертне -консультаційних організаціях. Таким чином, наші випускники можуть знайти собі роботу в будь - якому місті України й за кордоном.

Спеціальність "Прикладна механіка".

Вид діяльності - розвиток сучасних технологій обробки металів, дослідження, розробка і виробництво конкурентоспроможних машин, інструментів і устаткування за допомогою персональних комп'ютерів, менеджмент і маркетинг у машинобудуванні. Навчальні об'єкти: засоби виробництва машин і устаткування. Безперервна 9-семестрова робота на ПОЕМ. Сучасні технології, механізація й автоматизація промисловості машинобудування. Промисловий маркетинг, реклама й інформаційне забезпечення попиту машинобудівної продукції, винахідництво.

Спеціальність "Галузеве машинобудування".

Фахівець цієї спеціальності може працювати на підприємствах легкої промисловості (швейних, взуттєвих, текстильних, трикотажних та ін.) та побутового обслуговування (підприємства сервісного технічного обслуговування та ремонту швейних, пральних машин, побутових холодильників, кондиціонерів, енергозберігаючого електропобутового обладнання та ін.). Випускник кафедри може займати посади менеджера сервісного обслуговування, інженера-конструктора, інженера-механіка, головного інженера, начальника ремонтно-механічного цеху та майстерень, головного механіка, начальника технічного відділу та ін.

Спеціальність "Транспортні технології(за видами транспорту)".

Фахівці цієї спеціальності оволодівають такими основними напрямками підготовки: управління транспортом і рухом транспортних потоків, маркетингове дослідження ринку транспортних послуг, розробка систем автоматизованого управління транспортним процесом на базі ЕОМ, розробка заходів щодо вдосконалення руху в містах і на магістралях, розробка сучасних екологічно чистих транспортних технологій, прогнозування попиту і пропозицій транспортних послуг, дослідження функціонування пасажирських та вантажних транспортних систем, транспортно-експедиційне обслуговування підприємств та організацій, організація технологічних процесів перевезення вантажів і пасажирів, їх проектування, удосконалення організації і управління вантажними і пасажирськими перевезеннями на регіональному і міжнародному рівнях.

Випускники кафедри можуть працювати в міжнародних транспортних організаціях, логістичних підрозділах підприємств, підрозділах митної служби, брокерських конторах, експедиційних підприємствах по організації вантажних перевезень, проектних і експлуатаційних транспортних підприємствах; відділахДержавтоінспекції, відділах безпеки руху підприємств. транспортних відділах виконавчих органів влади.

Спеціальність "Автомобільний транспорт".

Підготовка зі спеціальності дозволяє забезпечити підготовку фахівців, які з одного боку, володіють знанням сучасного технологічного устаткування станцій технічного обслуговування та автомобільно-будівних заводів, методиками сучасних інженерних розрахунків, а з другого боку володіють навичками експлуатаційника. Випускники цієї спеціальності отримують навички роботи, як інженера-проектувальника так і навички експлуатаційника-механіка. Ця спеціальність акумулює усі новітні наукові досягнення, тримає руку на пульсі ринкових потреб та стану в енергетиці і сировинних галузях, та і сьогодні, і в майбутньому буде користуватися особливим попитом як у нашій країні, так і в усьому світі.

Основні напрями підготовки:

  • технологія виробництва та ремонту автомобілів;
  • комп’ютерна діагностика технічного стану та організація ремонту;
  • проектування та технічне переоснащення автомобілів;
  • автомобільний сервіс.

Випускники кафедри можуть працювати інженерами-експлуатаційниками, інженерами-механіками, інженерами-конструкторами, інженерами по діагностиці технічного стану транспортних засобів, інженерами на автотранспортних підприємствах, станціях технічного обслуговування та автомобільно - будівних заводах, ремонтних майстернях.