Факультет кібернетики ХНТУ запрошує на навчання за такими напрямами:

6.020207 Дизайн

Спеціальність: 7.02020701 - Дизайн

6.030502 Економічна кібернетика

Спеціальність: 7.03050201, 8.03050201 - Економічна кібернетика

6.050102 Комп’ютерна інженерія

Спеціальність: 7.05010201, 8.05010201 - Комп'ютерні системи та мережі

6.050103 Програмна інженерія

Спеціальність: 7.05010301, 8.05010301 - Програмне забезпечення систем

6.050201 Системна інженерія

Спеціальність: 7.05020101, 8.05020101 - Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціальність: 7.05020201, 8.05020201 - Автоматизоване управління технологічними процесами

6.050701 Електротехніка та електротехнології

Спеціальність: 7.05070107 - Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

6.050702 Електромеханіка

Спеціальність: 7.05070201 - Електричні машини і апарати

6.050801 Мікро- та наноелектроніка

Спеціальність: 7.05080102, 8.05080102 - Фізична та біомедична електроніка

6.051402 - Біомедична інженерія

6.051001 - Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

Спеціальність: 7.05100102 - Інформаційні вимірювальні системи

8.15010002 – Державна служба

 

020207 Дизайн. Кафедра дизайну ХНТУ готує фахівців спеціальності «Дизайн» за спеціалізаціями: «Дизайн одягу і текстилю», «Дизайн інтерактивних засобів візуальних комунікацій», «Графічний дизайн» та «Дизайн інтер’єру та обладнання».

Студенти, які навчаються за спеціалізацією графічний дизайн, отримують знання з: системи візуальної ідентифікації (товарні знаки та торгові марки, системи фірмового стилю та корпоративного дизайну, комплексні системи айдентики); типографіка та плакат (мистецтво плаката та дизайн друкованих видань, журнальної та газетної періодики, книг, альбомів, каталогів та т. ін.); пакування та етикетка; середовищні об’єкти інформації та реклами; комп’ютерні технології у дизайні (включно WEB-дизайн, 3D-графіка та комп’ютерна анімація).

Студенти, які навчаються за спеціалізацією «дизайн одягу і текстилю», отримують знання з: конструювання одягу, комп’ютерного моделювання одягу, виготовлення авторських тканин, текстильного матеріалознавства, макетування одягу, історії моди та костюму, декорування одягу та аксесуарів, проектування художніх систем одягу (комплект, гарнітур, колекція), архітектоніки костюму, стилістики костюму, виготовлення гобеленів, батиків, колажів. Крім цього студенти приймають участь у міжнародних конкурсах художників-модельєрів, де представляють колекції одягу та аксесуарів, а також розроблені авторські текстильні панно. Сфера діяльності випускників: дизайнер одягу, стиліст, дизайнер текстилю.

Студенти, які навчаються за спеціалізацією «дизайн інтерактивних засобів візуальних комунікацій», отримують знання зі: спеціалізованих програм 2D графіки (Adobe Photoshop - растрова графіка, Adobe Illustrator, Corel - векторна графіка, Adobe InDesign - верстка), 3D графіки та комп’ютерної анімації (3D Studio Max, Cinema 4D), моделювання, текстурування, створення освітлення та спецефектів, створення анімації, персонажів, розробки сценарію анімації, моделювання та оснащення персонажів, візуалізації та постобробки анімації, Motion-дизайну (створення, постобробки анімації та відео за допомогою спеціалізованих пакетів Adobe After Effects та Adobe Premier Pro, робота зі спец ефектами, відеомонтаж, відеокомпонування, публікація), WЕВ-дизайну (розробка та публікація Internet-сайтів, формування контенту та навігації, використання flash-анімації).

Студенти, які навчаються за спеціалізацією дизайн інтер’єру та обладнання отримують знання з: проектування інтер’єрів (стилістика інтер’єрів, світлова архітектура, робота з малими формами, дизайн середовища), проектування меблів (ергономіка, конструювання меблів, стилістичні особливості меблів, робота в матеріалі), декорування (оформлення інтер’єрів декоративними елементами, текстильний дизайн, фітодизайн, розпис стін та виробів); малих архітектурних форм (кераміка, скульптура, пластика); оформлення зовнішньої реклами (вітрини, оформлення вхідної групи магазинів); комп’ютерних технологій у дизайні (включно WEB-дизайн, 3D-графіка та комп’ютерна анімація).

Викладачі кафедри - ведучі Дизайнери та художники Херсонщини. У викладацькому складі кафедри - Народний художник України, професор Чуприна Володимир Григорович.
Ліцензування та акредитація спеціальності «Дизайн» дозволяє вести професійну підготовку бакалаврів з мистецтв (4 роки навчання) та спеціалістів-дизайнерів (5 років навчання). Викладацький склад має великий досвід викладацької та наукової діяльності, досвід у реальній дизайн-практиці, що разом у комплексі дозволяє вести навчальний процес на високому рівні та формувати свою навчально-методичну базу спеціальності.
Навчальні аудиторії кафедри дизайну компактно розміщені на другому поверсі учбового корпусу №6 ХНТУ по вулиці Миру, 40, включно оздоблені студії рисунку, живопису, комп’ютерний клас, макетні майстерні, лекційні аудиторії, спеціалізований бібліотечний пункт та великий виставковий зал. На першому поверсі корпусу працює затишне кафе. Корпус зручно знаходиться поблизу зупинок міського транспорту та має пункт державної охорони.

Практичні заняття проходять у групах по 8-12 студентів, що забезпечує найбільш оптимальний режим індивідуальної роботи викладачів зі студентською аудиторією. Навчальна робота спеціальності органічно доповнена активною виставковою діяльністю. Звітні виставки студентських робіт та різноманітні огляди-конкурси стають традиційними, привертаючи увагу спеціалістів, регіональних ЗМІ, художників, дизайнерів, мешканців міста. Ці заходи заохочують студентів до більш повної творчої самореалізації, надають нові змісти професійного спілкування викладачів, студентів, представників національних творчих Спілок.

030502 Економічна кібернетика, з професійною орієнтацією: Економічна кібернетика. Фахівець професійного напряму підготовки 030502 - "Економічна кібернетика" (галузь знань 0305 - «Економіка і підприємництво») підготовлений для економічної, науково-дослідної і викладацької роботи в економічній сфері, може бути задіяний в економічних відділах підприємств і об'єднань виробничої і невиробничої сфери діяльності в різних галузях, незалежно від форм власності і організаційної структури, страхових компаніях, банках, економічних відділах адміністрації, брокерських конторах, науково-дослідних і навчальних установах, центрах моніторингу і лабораторіях економічних проблем. При цьому фахівець може розробляти і використовувати інформаційні системи з застосуванням сучасних інформаційних технологій для різних видів діяльності. Підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів по спеціальності «Економічна кібернетика» здійснює кафедра економічної кібернетика, яку очолює д.т.н., професор Соколова Н.А.

050102 Комп’ютерні системи та мережі.

050103 Програмне забезпечення автоматизованих систем. На кафедрі інформаційних технологій факультету кібернетики Херсонського національного технічного університету, в рамках галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка», за сучасними напрямами підготовки 050102 ”Комп’ютерна інженерія” (з професійною орієнтацією „Комп’ютерні системи та мережі”) та 050103 „Програмна інженерія” (з професійною орієнтацією „Програмне забезпечення автоматизованих систем”) здійснюється підготовка фахівців за держзамовленням, на контрактній основі та за рахунок пільгових кредитів по денній та заочній (дистанційній) формам навчання та в екстернатурі таких освітньо-кваліфікаційних рівнів (у відповідності з отриманою державною ліцензією):

  • бакалавр (4 роки навчання);
  • спеціаліст (1 рік навчання після отримання диплому бакалавра);
  • магістр (1 рік навчання після отримання диплому спеціаліста).

Після закінчення магістратури, можна продовжити освітню підготовку в аспірантурі на протязі 3 років за очною формою навчання та 4 років за заочною формою навчання, а надалі – в докторантурі.

Кафедра має спеціалізовану Вчену раду з захисту кандидатських та докторських дисертацій.
Випускники кафедри: володіють знаннями в сфері сучасної комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, теорії та практики застосування комп’ютерних інформаційних технологій у різних сферах науки, промисловості, банківської справи, комерційної діяльності; мають широкий науковий і культурний кругозір; уміють працювати в колективі, виступати організаторами та проводити виховну діяльність на рівні керівників підрозділів; працюють фахівцями на провідних підприємствах України, країн СНД, США, Ізраїлю, Німеччини, Канади, Пакистану, Непалу, тощо. У 2009 році відбудеться чотирнадцятий випуск студентів.

Для проведення навчальних занять кафедра використовує: дев’ять дисплейних класів, які обладнано сучасною комп’ютерною технікою; п’ять спеціалізованих лабораторій.

У дружньому та згуртованому викладацькому колективі кафедри працюють: 6 професорів, докторів наук; 23 доценти, кандидати наук; 13 старших викладачів; 11 асистентів.
Викладачі кафедри постійно підвищують свій науковий і методичний рівень, створюють нові підручники та навчальні посібники, публікують наукові роботи у провідних журналах і збірниках України та зарубіжжя, виступають із доповідями на конференціях та семінарах.

050201 Системи управління і автоматики. Упевнено почуває себе випускник у питаннях проектування, експлуатації, виробництва, дослідження приладів автоматики і телемеханіки, інформаційної техніки, систем автоматичного управління і передачі даних, створення і ремонту промислових і побутових систем зв’язку і телебачення, систем відображення інформації, системотехніки. Має високу математичну підготовку та навички використання математичних методів і досягнень інформатики в управлінні. Підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів по спеціальності «Системи управління і автоматики» здійснює кафедра технічної кібернетики, яку очолює к.т.н., доцент Бражник О.М.

050202 Автоматизоване управління технологічними процесами. Випускник в своїй діяльності орієнтований на локальні технічні способи автоматизації виробничих процесів і промислових організацій, методи проектування систем автоматизації, принципи побудови алгоритмів управління і їх реалізацію. Знає та уміло використовує методи теоретичного і експериментального дослідження виробничих процесів і принципи побудови систем автоматичного контролю і управління. Підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів по спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» здійснює кафедра технічної кібернетики, яку очолює к.т.н., доцент Бражник О.М.

050701 Нетрадиційні джерела енергії. Випускник спеціальності „Нетрадиційні джерела енергії” може працювати в різних галузях як традиційної, так і нетрадиційної енергетики, а також дослідником, менеджером в енергетичній галузі. Підготовку бакалаврів та спеціалістів даної спеціальності здійснює кафедра енергетики та електротехніки, яку очолює к.т.н., с.н.с. Шутов С.В.

050801 Фізична та біомедична електроніка. Кафедра фізичної та біомедичної електроніки здійснює підготовку фахівців (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) напряму мікро- та наноелектроніка зі спеціальності „Фізична та біомедична електроніка”, які спроможні працювати інженерами-дослідниками, фахівцями в галузі медичної кібернетики та статистики, інженерами-операторами по обробці та аналізу медико-біологічної інформації, проведення медичного моніторингу, забезпечення немедикоментозних методів лікування та здійснення операцій апаратної діагностики. Очолює кафедру д.х.н., проф. Новіков О.О.

8.15010002 "Державна служба". Кафедра державного управління і місцевого самоврядування ХНТУ 2010 року ліцензувала нову спеціальність 8.15010002 – «Державна служба» для забезпечення потреб Херсонської області та інших регіонів України в підготовці нового покоління висококваліфікованих фахівців для органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Магістранти, які навчаються в магістратурі державної служби, мають можливість отримати теоретичний і практичний досвід у такій сфері знань, як державне управління, державна служба, державна політика в соціогуманітарній сфері, ділова іноземна мова, економіка, фінанси, стратегічний менеджмент, правове забезпечення державного управління, основи інформаційних технологій, психологія управління, методологія системного аналізу та наукових досліджень.

Викладачі кафедри державного управління і місцевого самоврядування є провідними науковцями в галузі знань з державного управління. Серед них є доктори та кандидати наук з державного управління, досвідчені фахівці-практики, які мають значний досвід управлінської та викладацької діяльності.