Головна

Наука / Науково-технічна рада

Науково-технічна рада

Науково-технічна рада ХНТУ є колегіальним органом управління науковою та науково-технічною діяльністю створеним з метою забезпечення координації наукового, навчального і виробничого процесу.

Науково-технічну раду очолює її голова – проректор з наукової роботи, д.е.н., професор Савіна Г.Г.

Склад науково-технічної ради затверджується наказом ректора.

Основні задачінауково-технічної ради

- визначення основних напрямків організації та проведення наукової та науково-технічної діяльності вузу;

- оцінка проектів фундаментальних, прикладних досліджень та результатів виконуємих науково-дослідних робіт;

- проблеми використання новітніх знань та досягнень науки і техніки, власних досліджень в навчальному процесі;

- визначення шляхів використання науково-технічних знань і вирішення проблем розвитку галузей промисловостей України;

- проблема кооперації з вузами, академічними та галузевими науковими організаціями України та інших держав;

- інші організаційні питання наукової діяльності, які передбачені статутом університету та положенням про науково-дослідний сектор.

Функції науково-технічної ради:

На засіданнях (НТР) розглядаються та погоджуються:

- перспективні напрями наукової та науково-технічної діяльності;

- оцінка тематики та результатів науково-дослідних робіт;

- тематичні плани наукових досліджень і науково-технічних розробок;

- проекти фундаментальних, пошукових та прикладних науково-дослідних робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок на виконання за рахунок бюджетних і господарських договорів;

- фінансові плани на виконання науково-дослідних робіт;

- річні звіти з виконання фундаментальних, пошукових та прикладних досліджень;

- перелік наукових професій і посад університету, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці;

- висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших відзнак;

- кандидатури молодих вчених на здобуття:

стипендій Кабінету Міністрів України,

стипендій Верховної ради України,

стипендій Президента України,

грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених,

обласних та регіональних стипендій;

- результати атестації наукової діяльності молодих вчених стипендіатів Кабінету Міністрів України;

- стажування аспірантів, докторантів, наукових, науково-педагогічних працівників у провідних університетах та наукових організаціях в Україні та за кордоном;

- прикріплення здобувачів до кафедр вузу з метою виконання кандидатських і докторських дисертацій;

- надання керівництва аспірантам і здобувачам викладачами кафедр.