Головна

Про університет / Вчена рада / План роботи Вченої ради

План роботи Вченої ради

Міністерство освіти і науки України

Херсонський національний технічний університет

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні

Вченої ради ХНТУ

(Протокол № 1 від “28” серпня 2015 р.)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ХНТУ

______________ Ю.М. Бардачов

“___” _________________ 2015 р.

ПЛАН

засідань Вченої ради ХНТУ на 2015/2016 навчальний рік

Дата

Порядок денний

Доповідає

Довідку готують

28.08.15

№ 1

 1. Про підсумки 2014/2015 н.р. та основні завдання університету на 2015/2016 навчальний рік.

 1. Про результати

вступної кампанії в

університеті у 2015 році.

 1. Про зміни у структурі університету.

 1. Різне.

Ректор університету Бардачов Ю.М.

Ректор університету Бардачов Ю.М.

Проректор з навчальної роботи Старун Н.В.

Перший проректор
Розов Ю.Г.,
в о. проректора з наукової роботи Савіна Г.Г., проректор з навчальної роботи Старун Н.В.

Відповідальний

секретар

приймальної комісії

Расторгуєва М.Й., заступник секретаря приймальної комісії

Сергєєва Н.В.

відділ кадрів.

3.11.15

№ 2

 1. Планові заходи щодо фінансової стабільності та подальшого розвитку університету.

 1. Про підвищення рівня організації працевлаштування студентів та випускників.

 1. Про удосконалення роботи репозитарію ХНТУ: характеристика, функції, наповнення та використання.

 1. Про особливості організації навчального процесу в осінньо-зимовий період.

 1. Атестація викладачів на вчене звання.

 1. Різне.

Перший проректор університету Розов Ю.Г.

помічник проректора Сергєєва Н.В.

в.о. директора бібліотеки
Іванова С.В.

проректор з навчальної роботи Старун Н.В.

Вчений секретар Субботіна Н.Є.

планово-фінансовий відділ, навчальний відділ, комісія з фінансової стабілізації.

відділ сприяння працевлаштуванню студентів та випускників.

бібліотека, відділ інформаційного забезпечення.

навчальний відділ.

Відділ кадрів.

24.11.15

№ 3

 1. Затвердження Правил прийому до Херсонського національного технічного університету на 2016 рік.

 1. Звіти про роботу спеціалізованих вчених рад університету.

 1. Про затвердження звітів докторантів.

 1. Атестація викладачів на вчене звання.

 1. Обрання за конкурсом завідувачів, професорів та доцентів кафедр.

 1. Різне.

Перший проректор Розов Ю.Г.

Голови спеціалізованих вчених рад

Завідувач аспірантурою Куліш І.М.

Вчений секретар Субботіна Н.Є.

Вчений секретар Субботіна Н.Є.

Приймальна комісія.

Вчені секретарі спеціалізованих вчених рад університету.

Відділ кадрів.

Відділ аспірантури

Відділ кадрів.

Відділ кадрів.

15.03.16

№ 4

 1. Про виконання кошторису ХНТУ за 2015 рік та затвердження кошторису на 2016 рік.

 1. Про виконання кошторису органу студентського самоврядування ХНТУ за 2015 рік та затвердження кошторису на 2016 рік.

 1. Про результати зимової екзаменаційної сесії та організацію навчального процесу у весняному семестрі.

 1. Затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів.

 1. Атестація викладачів на вчене звання.

 1. Обрання за конкурсом завідувачів, професорів та доцентів кафедр.

 1. Різне.

головний бухгалтер ХНТУ Белец Ж.А., начальник планово-фінансового відділу Радкевич О.М.

Голова студентської ради Ткаченко Р.О.

Перший проректор

Розов Ю.Г.

Завідувач аспірантурою Куліш І.М.

Вчений секретар Субботіна Н.Є.

Вчений секретар Субботіна Н.Є.

головний бухгалтер ХНТУ Белец Ж.А., начальник планово-фінансового відділу Радкевич О.М.

Студентська рада.

Навчальний відділ,

декани факультетів.

Відділ аспірантури

Відділ кадрів.

Відділ кадрів.

26.04.16

№ 5

 1. Про стан виховної роботи в університеті.

 1. Атестація викладачів на вчене звання.

 1. Обрання за конкурсом на посади деканів факультетів, завідувачів, професорів та доцентів кафедр.

 1. Про виконання рішень, які прийняті на попередніх засіданнях Вченої ради університету.

 1. Різне.

Перший проректор

Розов Ю.Г.

Вчений секретар Субботіна Н.Є.

Вчений секретар Субботіна Н.Є.

Перший проректор

Розов Ю.Г., проректор з навчальної роботи Старун Н.В.

Декани факультетів, начальник відділу з організації виховної роботи студентів Данилова Л.В.

Відділ кадрів.

Відділ кадрів.

Декани факультетів, керівники структурних підрозділів.

28.06.16

№ 7

 1. Про підсумки навчальної, навчально-методичної та наукової роботи університету в 2015-2016 навчальному році.

 1. Про підсумки виховної роботи університету в 2015-2016 навчальному році.

 1. Про обсяги державного замовлення на підготовку та випуск фахівців у 2016 році.

 1. Атестація викладачів на вчене звання.

 1. Обрання за конкурсом деканів факультетів, завідувачів, професорів та доцентів кафедр.

 1. Про виконання рішень, які прийняті на попередніх засіданнях Вченої ради університету.

 1. Різне.

Перший проректор
Розов Ю.Г., проректор з навчальної роботи Старун Н.В., в.о. проректора з наукової роботи Савіна Г.Г.

Перший проректор
Розов Ю.Г.

Проректор з навчальної роботи Старун Н.В.

Вчений секретар Субботіна Н.Є.

Вчений секретар Субботіна Н.Є.

Перший проректора

Розов Ю.Г., проректор з навчальної роботи Старун Н.В.

Начальник навчального відділу Рязанова О.Ю., начальник навчально-методичного відділу Примак Т.М., начальник відділу інформаційного забезпечення
Корнева А.О., начальник відділу науково-технічної інформації
Соболева Л.О.

Декани факультетів, начальник відділу з організації виховної роботи студентів Данилова Л.В.

Приймальна комісія.

Відділ кадрів.

Відділ кадрів.

Декани факультетів, керівники структурних підрозділів.

Примітка:

У разі необхідності проводити позапланові (позачергові) засідання Вченої ради для вирішення (розгляду) актуальних питань.

Вчений секретар Вченої ради Н.Є. Субботіна