Головна

Наука / Конференції та науково-технічні заходи / Плани конференцій, семінарів та науково-технічних заходів / План проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти на 2021 рік

План проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти на 2021 рік

№ з/п (згідно переліку ІМЗО)

Тема

конференції

Заклад вищої освіти (установа), відповідальний за проведення, адреса, телефон, е-mail

Місто

та термін

проведення

Кількість учасників

Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу

1

2

3

4

5

6

І. Міжнародні конференції

1(64)

Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку

Херсонський національний технічний університет,

м. Херсон,

Бериславське шосе, 24.

Відповідальна особа: Шандова Н. В.

(095)54-55-356,

kafekon@kntu.net.ua

м. Херсон,

28 квітня

2021 року

100

Міністерство освіти і науки України;

Інститут модернізації змісту освіти;

Університет Мішкольца (Угорщина,);

Установа освіти «Гомельський державний університет імені Ф. Скоріни ( Білорусь);

Університет Південної Австралії (Австралія, м. Аделаїда)

2(135)

Мова як засіб міжкультурної комунікації

Херсонський національний технічний університет,

м. Херсон,

Бериславське шосе, 24.

Відповідальна особа: Подвойська О. В.

(0552)32-69-38

in.yaz@kntu.net.ua

м. Херсон,

20-21 травня

2021 р.

150

Міністерство освіти і науки України;

Інститут модернізації змісту освіти;

Павлоградский государственный университет им. С.Торайгырова (Казахстан);

Херсонська державна морська академія;

Американська урядова організація Корпус Миру США в Україні;

Гете-Інститут в Україні;

Асоціація українських германістів

3(144)

XVІІ Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’2021)»

Херсонський національний технічний університет,

кафедра інформатики і комп’ютерних наук

м. Херсон,

Бериславське шосе, 24.

Відповідальна особа: Корніловська Н.В.

(0552)32-69-46

ikn@kntu.net.ua

пмт. Залізний Порт,

Херсонська обл.

20-26 травня

2021 р.

150

Міністерство освіти і науки України;

Інститут модернізації змісту освіти;

Jan Evangelista Purkyne University in Usti and Labem, Czech

Black Sea Scientific Research Society, Ukraine

Taras Shevchenko National University, Ukraine

Lublin University of Technology, Poland

National University of Water and Environmental Engineering, Ukraine

International Centre for Information Technologies and Systems of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Vinnitsіa National Technical University, Ukraine

4(224)

22 Міжнародна конференція з програмної інженерії та

інформаційних технологій в освіті та управлінні

22ND International Conference On Software Engineering And

Information Technologies In Education And Management

Херсонський національний технічний університет,

м. Херсон,

Бериславське шосе, 24, корпус 3,

Відповідальна особа: Ляшенко О.І.

(0552) 32-69-36;

pzit316@gmail.com

м. Херсон

9-12 червня

2021 р.

100

Міністерство освіти і науки України;

Інститут модернізації змісту освіти;

Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташиця (AGH University of Science and Technology);

Університет Деусто (Universidad de Deusto);

Університет прикладних наук (FH Joanneum);
Херсонська державна морська академія;

Національний університет «Львівська політехніка»;

Український державний університет залізничного транспорту;

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

Хмельницький національний університет;

Херсонський державний університет;

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

5(261)

VII Міжнародна науково-практична конференція

"Соціокультурні тенденції розвитку сучасного дизайну та мистецтва"

Херсонський національний технічний університет,

кафедра дизайну,

м.Херсон,

вул. Миру, 40

Відповідальна особа: д.т.н., проф. Чепелюк О.В.

(095) 215-41-36

konferenciacultura@gmail.com

м. Херсон,

8-10 вересня

2021 р.

150

Міністерство освіти та науки України;

Інститут модернізації змісту освіти;

Київський національний університет технологій та дизайну;

Національна академія мистецтв України

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м.Київ);

Wuhan Polytechnic University (Китай;

Muğla Sıtkı Koçman University (м. Мугла, Туреччина);

Trabzon University Fine Arts (Туреччина);

Franklin University (м. Колумбус, США);

Universidad Nacional de las Artes (м. Буенос-Айрес, Аргентина); European University Skopje (м. Скопьє, Македонія)

6(268)

Міжнародна конференція з математичного моделювання (МКММ_21)

International Conferencein Mathematic Modeling

(ICMM_21)

Международная конференция

по математическому моделированию

(МКММ_21)

Херсонський національний технічний університет,

м. Херсон,

Бериславське шосе, 24.

Відповідальна особа: Астіоненко І. О.

(0552) 32-69-95,

mmkntu@gmail.com

cмт. Лазурне,

Херсонська обл.,

13-17 вересня

2021 р.

270

Міністерство освіти і науки України;

Інститут модернізації змісту освіти;

Українська асоціація з прикладної геометрії;

Чорноморський національний університет ім. П. Могили Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна;

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара;

НТУ України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»;

Instituteof Nuclear Chemistry and Technology (Warsaw);

Брестський державний технічний університет

Херсонська державна морська академія

7(272)

VІI Міжнародна науково-практична конференція: «Сучасні технології промислового комплексу»

Херсонський національний технічний університет,

м. Херсон,

Бериславське шосе, 24.

Відповідальна особа: Сумська О.П.

(0552)35-32-76

www.kntu.net.ua
etdt@ukr.net

м. Херсон,

14-17 вересня

2021 р.

300

Міністерство освіти і науки України";

Інститут модернізації змісту освіти;

Білоруський державний економічний університет;

Вітебський державний технологічний університет;

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва;

Вінницький національний технічний університет;

Вінницький національний аграрний університет;

Донбаська державна машинобудівна академія;

Київський національний університет технологій і дизайну;

Львівський торговельно-економічний університет;

Луцький національний технічний університет;

Люблінський політехнічний університет;

Національна академія наук України;

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім.Ігоря Сікорського»;
Національна металургійна академія України;
Одеський національний політехнічний університет;

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

8(277)

Перспективи розвитку системи технічного регулювання в Україні та світі

Херсонський національний технічний університет,

м. Херсон,

Бериславське шосе, 24.

Відповідальна особа: Тіхосова Г. А.

(0552) 32-69-91

chursinala17@gmail.com

м. Херсон,

15-17 вересня

2021 р.

100

Міністерство освіти і науки України;

Інститут модернізації змісту освіти;

Вітебський державний технологічний університет (Республіка Білорусь);

Інститут агрофізики польської академії наук (м. Люблін, Польща);

Балтійська асоціація виробників і переробників луб’яних культур (Литва);

Маріборський університет (Словенія);

Икономически университет Варна (Болгарія)

ІІ. Всеукраїнські конференції

1(668)

IІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодь і наука»

Херсонський національний технічний університет,

м. Херсон,

Бериславське шосе, 24, корпус 3,

Відповідальна особа: Ляшенко О.І.

(0552) 32-69-36;

pzit316@gmail.com

м. Херсон,

30 квітня

2021 року

60

Міністерство освіти і науки України;

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;

Херсонська державна морська академія;

Національний університет «Львівська політехніка»;

Український державний університет залізничного транспорту;

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

Хмельницький національний університет;

Херсонський державний університет;

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

2(685)

Екологічний туризм: інтеграція науки, освіти та бізнесу

Херсонський національний технічний університет,

м. Херсон,

Бериславське шосе, 24.

Відповідальна особа: Зайцева О.І.

(0552) 32-69-47,

kafedra_men317@email.ua

м. Херсон,

07 травня

2021 року

100

Міністерство освіти і науки України;

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

Національний університет «Києво-Могилянська академія»;

Чернігівський національний технологічний університет;

Миколаївський національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова;

Маріупольський державний університет;

Льотна академія Національного авіаційного університету;

Національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка;

Херсонський державний університет;

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»;

Херсонська державна морська академія;

Міжнародний університет бізнесу і права

3(722)

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан і перспективи розвитку хімічної, харчової та парфумерно-косметичної галузей промисловості»

Херсонський національний технічний університет,

м. Херсон,

Бериславське шосе, 24.

Відповідальна особа: Повстяной В. М.

(0552)32-69-68

vpovst@gmail.com

м. Херсон,

травень

2021 року

100

Міністерство освіти і науки України;

Інститут модернізації змісту освіти;

Київський національний університет технологій та дизайну;

Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського;

Львівський торговельно-економічний університет;

Національний університет «Львівська політехніка»; Національний університет харчових технологій;

Український державний хіміко-технологічний університет;

Хмельницький національний університет

4(742)

Ціннісний вимір політичної діяльності

Херсонський національний технічний університет, кафедра філософії, політології та українознавства,

м. Херсон,

Бериславське шосе, 24.

Відповідальна особа: Семенченко Ф.Г.

(0552) 32-69-31,

politica@kntu.net.ua

м. Херсон,

25 червня

2021 року

100

Міністерство освіти та науки України;

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;

Інститут політичних етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України;

Херсонський державний університет

5(745)

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку фінансової системи України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів»

Херсонський національний технічний університет, кафедра фінансів,

банківської справи та страхування, м. Херсон,

Бериславське шосе, 24.

Відповідальна особа: Сідельникова Л.П.

(0552) 32-69-85,

kafedrafinansiv.konf@gmail.com

м. Херсон,

червень

2021 року

100

Міністерство освіти і наук України;

Інститут модернізації змісту освіти;

Херсонська обласна державна адміністрація;

Херсонська обласна рада;

Херсонська об'єднана державна податкова інспекція

6(765)

Сучасні хімічні технології: екологічність, інновації, ефективність

Наказ.pdf 86,02 kB

Херсонський національний технічний університет,

м. Херсон,

Бериславське шосе, 24.

Відповідальна особа: Венгер О.О.

(0552) 326-971

ximiecology@kntu.net.ua

м. Херсон,

07-08 жовтня

2021 року

100

Міністерство освіти та науки України;

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;

Херсонський державний університет;

Національний університет біоресурсів та природокористування України

7(838)

IІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Інформаційні технології та програмування»

Херсонський національний технічний університет,

кафедра програмних засобів і технологій,

м. Херсон,

Бериславське шосе, 24, корпус 3,

Відповідальна особа: Ляшенко О.І.

(0552) 32-69-36;

pzit316@gmail.com

м. Херсон,

30 листопада

2020 року

50

Міністерство освіти і науки України;

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;

Херсонська державна морська академія;

Національний університет «Львівська політехніка»;

Український державний університет залізничного транспорту;

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

Хмельницький національний університет;

Херсонський державний університет;

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

8(852)

XII-а Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи»

Херсонський національний технічний університет,

кафедра державного управління та місцевого самоврядування,

м. Херсон,

Бериславське шосе, 24.

Відповідальна особа: Лопушинський І.П.

(0552) 32-69-12,

konfdu@ukr.net

м. Херсон,

07 грудня

2021 року

100

Міністерство освіти і науки України;

Міжрегіональне управління Нацдержслужби в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях

9(861)

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування новітньої парадигми управління публічними та приватними фінансами в Україні»

Херсонський національний технічний університет,

м. Херсон,

Бериславське шосе, 24.

Відповідальна особа: Сідельникова Л.П.

(0552) 32-69-85,

kafedrafinansiv.konf@gmail.com

м. Херсон,

грудень

2021року

100

Міністерство освіти і науки України;

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;

Інтернет-конференції

1(916)

Активізація процесів гуманізації та соціалізації в суспільстві і їх влив на бізнес-середовище

Херсонський національний технічний університет,

м. Херсон,

Бериславське шосе, 24.

Відповідальна особа: Зайцева О.І.

(0552) 32-69-47

kafedra_men317@email.ua

м. Херсон,

15 квітня

2021 року

100

Міністерство освіти і науки України;

Інститут модернізації змісту освіти;

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

Національний університет «Києво-Могилянська академія»;

Чернігівський національний технологічний університет;

Миколаївський національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова;

Маріупольський державний університет;

Льотна академія Національного авіаційного університету Національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Херсонський державний університет;

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»;

Херсонська державна морська академія;

Міжнародний університет бізнесу і права

Новокаховський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету;

Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж

2(1042)

І Міжнародна науково-практична інтернет – конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції»

Херсонський національний технічний університет,

м. Херсон,

Бериславське шосе, 24.

Відповідальна особа: Сарапіна О.А.

(0552) 32-69-36,

oblik-kntu@ukr.net

м. Херсон,

17-18 листопада

2021 р.

100

Міністерство освіти та науки України;

Інститут модернізації змісту освіти;

ЗО “Барановицький державний університет” (Республіка Білорусь);

ЗО «Білоруський державний університет транспорту»(Білорусь);

ЗО "Вітебський державний технологічний університет"

(м. Вітебськ, Республіка Білорусь)

3(1046)

Інструменти забезпечення економічної ефективності підприємств: соціальний аспект

Херсонський національний технічний університет,

м. Херсон,

Бериславське шосе, 24.

Відповідальна особа: Зайцева О.І.

(0552) 32-69-47

kafedra_men317@email.ua

м. Херсон,

19 листопада

2021р.

100

Міністерство освіти і науки України;

Інститут модернізації змісту освіти;

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

Національний університет «Києво-Могилянська академія»;

Чернігівський національний технологічний університет;

Миколаївський національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова;

Маріупольський державний університет;

Льотна академія Національного авіаційного університету (м. Кропивницький);

Національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка (м. Полтава);

Херсонський державний університет;

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»;

Херсонська державна морська академія;

Міжнародний університет бізнесу і права (м. Херсон);

Новокаховський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету;

Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж