Головна

Наука / Конференції та науково-технічні заходи / Плани конференцій, семінарів та науково-технічних заходів / План проведення наукових конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених на 2021 рік

План проведення наукових конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених на 2021 рік

№ з/п (згідно переліку ІМЗО)

Тема

конференції

Заклад вищої освіти (установа), відповідальний за проведення, адреса, телефон, е-mail

Місто та термін

проведення

Кількість учасників

Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу

1

2

3

4

5

6

І. МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

1(109)

III Міжнародна конференція

здобувачів вищої освіти і молодих учених «Молодь – науці і виробництву – 2021: Інноваційні технології легкої промисловості»

Херсонський національний технічний університет,

Кафедра експертизи, технології і дизайну текстилю,

м. Херсон,

Бериславське шосе, 24,

Відповідальна особа: Закора О.В.,

(0552) 326-909,

etdt@ukr.net

м. Херсон,

19-20 травня 2021 р.

100

Міністерство освіти і науки України

Білоруський державний економічний університет

Вітебський державний технологічний університет

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва

Київський національний університет технологій і дизайну

Львівський торговельно-економічний університет

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»;

Санкт-Петербурзький державний університет промислових технологій і дизайну

Технічний університет Молдови

Херсонська торгово-промислова палата

Хмельницький національний університет;

Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

2(132)

Х Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

«Молодь у світі сучасних технологій»

Херсонський національний технічний університет,

м. Херсон, Бериславське шосе, 24, корпус 3,

Відповідальна особа: Райко Г.О.,

(0552) 326-994,

pk@kntu.net.ua

м. Херсон,

червень 2021 р.

100

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова

Львівський національний аграрний університет

Некомерційне АТ «Карагандинский индустриальный университет» (Казахстан)

Киргизький національний університет ім. Жусула Баласагіна (Киргизія)

Університет Суспільних Наук (м. Лодзь, Польща)

ІІ. Всеукраїнські конференції

1(157)

XVII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Професійне становлення молоді в умовах інтеграційного розвитку України»

Херсонський національний технічний університет,

Кафедра зовнішньоекономічної діяльності.

73008, м. Херсон,

Бериславське шосе, 24,

Відповідальна особа: Якимчук Т. В.,

(0552) 326-912,

kafedrammim@ukr.net

м. Херсон,

квітень 2021 р.

100

Міністерство освіти і науки України

Новокаховський політехнічний інститут

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Національний університет «Запорізька політехніка»

Херсонський державний аграрно-економічний університет

2(187)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан оцінки відповідності товарів та послуг»

Херсонський національний технічний університет,

Кафедра товарознавства стандартизації та сертифікації.

73008, м. Херсон, вул. Бериславське шосе, 24.

Відповідальна особа: Тіхосова Г.А.,

(0552) 326-991

chursinala17@gmail.com

м. Херсон,

18-19 травня 2021 р.

100

Міністерство освіти та науки України

Вітебський державний технологічний університет (Республіка Білорусь)

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Київський національний університет технологій і дизайну

Київський національний торговельно-економічний університет

Національний університет харчових технологій (м. Київ)

Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Луцький національний технічний університет

Національний університет «Львівська політехніка»

Львівський торговельно-економічний університет

Одеська національна академія харчових технологій

Одеська державна академія технічного регулювання

3(190)

VI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної енергетики»

Херсонський національний технічний університет,

Кафедра енергетики, електротехніки і фізики.

73008, м. Херсон,

Бериславське шосе, 24.

Відповідальна особа: Баганов Є.О.

(0552) 32-69-92,

Energetika@kntu.net.ua

м. Херсон,

19-21 травня 2021 р.

100

Міністерство освіти і науки України

4(318)

VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Науково-практичні розробки молодих учених в хімічній, харчовій та парфумерно-косметичній галузях промисловості»

Херсонський національний технічний університет,

Кафедра хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції.

73008, м. Херсон, вул. Бериславське шосе, 24,

Відповідальна особа: Повстяной В.М.,

(0552) 326-968,

vpovst@gmail.com

м. Херсон,

листопад 2021 р.

100

Міністерство освіти та науки України

Київський національний університет технологій та дизайну

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

Львівський торговельно-економічний університет

Національний університет «Львівська політехніка»

Національний університет харчових технологій

Український державний хіміко-технологічний університет

Хмельницький національний університет

5(319)

IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

«Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні»

Херсонський національний технічний університет

73008, м. Херсон,

Бериславське шосе, 24, корпус 3,

Відповідальна особа: Райко Г. О.

(0552) 326-994

pk@kntu.net.ua

м. Херсон,

листопад 2021 р.

100

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова

Львівський національний аграрний університет

6 (320)

VI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Тенденції і прогнози розвитку світової економіки в умовах загострення глобальних ризиків»

Херсонський національний технічний університет.

73008,м. Херсон,

Бериславське шосе, 24,

Відповідальна особа: Якимчук Т. В.

(0552) 326-912,

kafedrammim@ukr.net

м. Херсон,

листопад 2021 р.

100

Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Запорізька політехніка»

ВГО Українська Асоціація Економістів-Міжнародників

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка

Херсонський державний аграрно-економічний університет

7

«Ціннісний вимір політичної діяльності»

Херсонський національний технічний університет

Відповідальна особа: Семенченко Ф.Г.

м. Херсон,

вул. Бериславське шосе, 24,

Тел: (0552) 326-931

e-mail: politica@kntu.net.ua

м. Херсон

25 червня 2021 р.

100

Міністерство освіти та науки України

Українська академія політичних наук Херсонської обласної державної адміністрації

Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Інституту політичних етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України

Херсонський державний університет