Смикало Катерина Олександрівна

Смикало Катерина Олександрівна, аспірант Херсонського національного технічного університету, тема дисертації: «Розробка методів оцінки і прогнозування поверхневих властивостей текстильних матеріалів»,

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 182. «Технології легкої промисловості» - Херсонський національний технічний університет, Херсон, 2020.

Науковий керівник: Закора О.В., к.т.н., доцент, в.о. зав. кафедри експертизи, технології і дизайну текстилю Херсонського національного технічного університету.