Головна

Наукова діяльність / Конференції та науково-технічні заходи / Наукові семінари, конференції / Всеукраїнська конференція "СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ"

Всеукраїнська конференція "СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ"

Всеукраїнська конференція студентів та молодих учених "СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ" 24-26 травня 2016 року

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської конференції студентів та молодих учених «Сучасні напрями розвитку систем технічного регулювання в Україні».

Для участі в конференції запрошуються студенти, науковці, викладачі, докторанти, аспіранти, представники підприємств та організацій, усі зацікавлені особи. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Бажаючим взяти участь у роботі конференції необхідно до 20 травня 2016 року надіслати:

  • заявку;
  • тези доповідей (+ електронний варіант на E-mail: );

Вимоги до оформлення тез:

Матеріали будуть опубліковані мовою оригіналу. Обсяг тез становить до 3-х сторінок формату А4 (формат файлу в текстовому редакторі Word версії 6.0 і вище (у форматі *.doc, *docх) через 1 інтервал. Шрифт: Times New Roman, 14 кегля. Поля: з усіх боків – 2 см. Абзацний відступ зліва – 1,25.

Оргкомітет залишає за собою право рецензування та вибору тез доповідей.

Наша адреса:

73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24, Херсонський національний технічний університет, кафедра товарознавства, стандартизації та сертифікації, 3-й корпус, ауд.109, 110; довідки за тел. 050-979-4432 (Путінцева Світлана Вікторівна).

Зав. кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації – д.т.н., проф. Чурсіна Л.А., контактний телефон: (0552) 32-69-91, (0552) 32-69-81, E-mail: .