Студенти і аспіранти ХНТУ

Факультет міжнародних економічних відносин, управління та бізнесу

 

Бордачова Інна Євгенівна,

студентка 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

 

Дарбінян Дар’я Володимирівна,

студентка 5 курсу денної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент»

 
 

Факультет інженерії та транспорту

 

Селуянова Тетяна Андріївна,

студентка 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології»

 

Осадчук Вероніка Василівна,

студентка 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування»

 
 

Факультет кібернетики та системної інженерії

 

Ляшенко Олена Миколаївна,

кандидат технічних наук, докторант кафедри «Інформаційних технологій»

 

Мерешко Єлизавета Данилівна,

аспірантка ХНТУ І року навчання спеціальності 01.04.04 «Фізична електроніка»

 

Микула Вероніка Олександрівна,

студентка 5 курсу денної форми навчання спеціальності 022 « Дизайн»

 

Берник Аріна Драгошівна,

студентка 5 курсу денної форми навчання спеціальності 022 « Дизайн»

 

Гавриш Олександра Віталіївна,

студентка 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.051402 «Біомедична інженерія»

 
 

Факультет економіки

 

Зощук Каріна Вікторівна,

студентка 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

 

Проскуріна Анна Миколаївна,

студентка 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика»

 
 

Факультет інтегрованих технологій

 

Тополюк Олександра Сергіївна,

студентка 6 курсу денної форми навчання спеціальності 8.05130111 «Хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів»

 

Кушнірук Яна Сергіївна,

студентка 2 курсу денної форми навчання, напряму підготовки 6.051601 «Технологія та дизайн текстильних матеріалів»