Головна

Про університет / Новини університету / Інформаційні повідомлення / До уваги студентів, які навчаються за державним замовленням!

До уваги студентів, які навчаються за державним замовленням!

Відповідно до постанови КМУ України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Про затвердження порядку призначення і виплати стипендій» та «Правил призначення академічних стипендій студентам ХНТУ», згідно рішення стипендіальної комісії від 14.07.2017р. № 13, академічні стипендії призначаються 45% студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням з врахуванням результатів успішності з кожної навчальної дисципліни літньої заліково-екзаменаційної сесії 2016-2017 навчального року згідно рейтингу успішності по факультетам та курсам.

Рейтинг по курсам відповідного факультету можна переглянути за посиланням.

Право на академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні мають студенти, які за всіма формами семестрового контролю (екзамени, заліки, захисти курсових робіт (проектів), практик) отримали підсумкову оцінку не менше 90.