Головна

Про університет / Новини університету / V Всеукраїнська ювілейна науково-практична конференція студентів і молодих учених, присвячена 60-річчю ХНТУ

V Всеукраїнська ювілейна науково-практична конференція студентів і молодих учених, присвячена 60-річчю ХНТУ

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської ювілейної науково-практичної конференції студентів і молодих учених, присвяченої 60-річчю ХНТУ «Системи державного контролю якості на підприємствах різних галузей господарювання» 15-17 травня 2019 року.

Для участі в конференції запрошуються студенти, науковці, викладачі, докторанти, аспіранти, представники підприємств та організацій, усі зацікавлені особи. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Бажаючим взяти участь у роботі конференції необхідно до 12 травня 2019 року надіслати:

  • заявку;
  • тези доповідей (електронний варіант на E-mail: sputinceva07@gmail.com);

Вимоги до оформлення тез:

Матеріали будуть опубліковані мовою оригіналу. Обсяг тез становить до 3-х сторінок формату А4 (формат файлу в текстовому редакторі Word версії 6.0 і вище (у форматі *.doc, *docх) через 1,15 інтервал. Шрифт: Times New Roman, 14 кегля. Поля: з усіх боків – 2 см. Абзацний відступ зліва – 1,25.

Оргкомітет залишає за собою право рецензування та вибору тез доповідей.

Наша адреса:

73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24, Херсонський національний технічний університет, кафедра товарознавства, стандартизації та сертифікації, 3-й корпус, ауд.109, 110; довідки за тел. 050-979-4432; 098-529-5092 (Путінцева Світлана Вікторівна).

Зав. кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації – д.т.н., проф. Чурсіна Л.А., контактний телефон: (0552) 32-69-91, (0552) 32-69-81, E-mail: chursinala17@gmail.com