Головна

Структура / Відділи / Відділ міжнародних зв’язків

ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

 

КЕРІВНИК ВІДДІЛУ —

к.т.н., доцент Маломуж Тетяна Василівна

   

Заступник керівника відділу —

к.т.н., Баганов Євген Олександрович

 

СКЛАД СПІВРОБІТНИКІВ ПІДРОЗДІЛУ

 
 

__________________________________________ Суббота Марина Іванівна

 
 

Загальна інформація

Відділ міжнародних зв’язків був створений у 2004 році з метою організації, розвитку та зміцнення міжнародного співробітництва університету.

Головними цілями та завданнями відділу є :

 1. Пропаганда наукових досягнень професорсько-викладацького складу та студентів університету серед зарубіжних навчальних закладів та наукової громадськості.
 2. Навчання та стажування іноземних студентів та аспірантів у ХНТУ.
 3. Збереження рівня виставкової діяльності в Україні регіоні та закордоном.
 4. Пошук потенційних організацій-партнерів. Інтенсифікація та поглиблення партнерських зв'язків з вищими навчальними закладами, з якими підписані угоди про співпрацю.
 5. Входження університету до міжнародних організацій з освітянської та наукової діяльності.
 6. Створення позитивного іміджу, поширення інформації щодо досягнень трудового колективу, сутності освітніх послуг, що надаються університетом.
 7. Встановлення нових міжнародних зв'язків з провідними навчальними та науковими закладами Європи та світу.
 8. Активізація участі викладачів та студентів університету у міжнародних програмах та проектах, а також їх навчання і стажування в провідних вищих навчальних закладах Європи і світу.
 9. Поглиблення співпраці з міжнародними та вітчизняними фондами для фінансової підтримки участі студентів, аспірантів та викладачів університету в міжнародних програмах.
 10. Інформаційно-консультаційна підтримка участі в міжнародних програмах та заходах.
 11. Налагодження й ефективне підтримання постійних робочих контактів з іноземними посольствами, представництвами міжнародних організацій.
 12. Запрошення та прийом офіційних іноземних делегацій та окремих провідних фахівців.
 

Корисна інформація

Увага! Закінчуються терміни подачі запитів на стипендії для кандидатів та докторів наук, дослідників та аспірантів напередодні захисту Fulbright Scholar Program: проведення досліджень в університетах США, дослідницьких центрах, бібліотеках, музеях тощо тривалістю від трьох до дев’яти місяців. У конкурсі можуть брати участь кандидати та доктори наук; діячі культури, фахівці з бібліотекарства, журналісти та юристи; дослідники без наукового ступеня з досвідом роботи не менше п’яти років; аспіранти напередодні захисту, які отримають науковий ступінь до початку гранту. Кінцевий термін подання заявок – 15 жовтня 2014 року .

Увага! Закінчуються терміни подачі запитів на стипендії для молодих викладачів та дослідників Fulbright Faculty Development Program: проведення досліджень в університетах США тривалістю від шести до дев’яти місяців. У конкурсі можуть брати участь особи віком до 40 років з дворічним професійним досвідом: викладачі; аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового ступеня; кандидати наук (не пізніше 5-ти років після захисту); адміністратори вищих навчальних закладів; співробітники науково-дослідних установ; журналісти; фахівці з бібліотечної, музейної та архівної справи; спеціалісти у сфері управління культурою; працівники громадських організацій (НДО). Кінцевий термін подання заявок – 1 листопада 2014 року.

Увага! Закінчуються терміни подачі запитів на стипендії для навчання в магістратурі: Chevening Awards (Великобританія, 15.11.2014), DAAD загальнонаукові напрямки та для економістів (Німеччина, до 10.11.2014 ).

Увага! Оголошено конкурси в рамках програми Еразмус+. У рамках документації конкурсу Еразмус+ на сьогодні ВНЗ України можуть приймати участь у конкурсах, яким присвячені розділ КА 1 СТУПЕНЕВА МОБІЛЬНІСТЬ (стор. 83-91 інструкцій) та розділ програми ЖАНА МОНЕ (стор. 149-171 інструкцій). Можлива участь, як партнера, в напрямах Альянсів, але необхідно дуже уважно ознайомитись з вимогами (стор.95-117 інструкцій). Інші конкурси у сфері вищої освіти ще не відкриті для України та інших країн-партнерів програми.
Докладніше про програми
Документація та детальні інструкціїЛінки щодо досліджень у Німеччині:
http://www.research-in-germany.de/ - інформація для вчених;
www.daad.de/research-explorer - Служба Research Explorer;
https://www.researchgate.net/- платформа для презентацій власних наукових робіт;
www.kooperation-international.de/ - проекти міжнародної кооперації;
http://www.daad.de/deutschland/foerderung/stipendiendatenbank/ - база даних стипендій;
http://www.daad.de/deutschland/forschung/finanzierung/10948.en.html- перелік дослідницьких організацій;
http://www.daad.de/hochschulen/internationalisierung/gastdozenten/05172.de.htm - програма Gastdozenturen для тих, хто зацікавлений у викладанні у Німеччині або у запрошенні викладача з Німеччини.
Рекомендації щодо подання заяв у DAAD

Лінки для дослідників (стипендії та вакансії):
www.euraxess.de/portal/home_de.html
http://www.stifterverband.info/
http://stipendiumplus.de/
http://stipendienlotse.de/
www.funding-guide.de

Програма обміну для студентів (UGRAD) – Программа обміну для студентів ВНЗ надає можливість студентам першого, другого та третього курсів навчатися протягом одного академічного року в університетах або дворічних чи чотирирічних коледжах США
UGRAD

Програма стипендій ім. Едмунда С. Маскі (MUSKIE) – Програма MUSKIE надає можливості навчання в університетах США для отримання ступеня магістра
MUSKIE

Програма обміну Fulbright Graduate Student Program – за умовами конкурсу випускники українських вищих навчальних закладів можуть одержати стипендію для навчання на магістерському рівні від одного до двох років або стажування в американському університеті протягом одного року. У конкурсі можуть брати участь аспіранти, молоді фахівці, студенти 4-5 курсів
Fulbright

Вишеградська стипендіальна програма – Вишеградська стипендіальна програма створена для надання фінансової підтримки і спрощення процедури академічних обмінів студентів та молодих науковців з країн як Вишеградської четвірки, так і прикордонних з ними країнами.
Особливість програми полягає в тому, що студенти, аспіранти та молоді науковці самі обирають університет для навчання чи проведення досліджень в одній з країн Вишеградської четвірки
Вишеградська стипендіальна програма

American Councils for International Education: ACTR/ACCELS – освітні програми в США
ACTR/ACCELS

Erasmus – освітня програма ЄС, спрямована на активізацію міжнародного співробітництва та підвищення мобільності серед студентів, викладачів, науковців європейських університетів та вищих навчальних закладів третіх країнах на всіх континентах
Erasmus

Програми та стипендії DAAD – Німецька служба академічних обмінів
DAAD

Матеріали семінару з подання запитів на отримання грантів у фонди з підтримки обміну студентів та фінансування наукових досліджень
Гранти

Матеріали семінару з подання запитів на отримання грантів Євросоюзу
Матеріали

Міжнародні фонди підтримки наукової та освітянської діяльності

Найменування фонду

Напрямок діяльності

Адреса

Alfred P. Sloan Foundation

Фонд Альфреда П. Слоуна

Наука й техніка, вища освіта, економіка, математика, фізика, проблеми жінок та імміграції.

http://www.sloan.org/

American Association of University Women (AAUW) Educational Foundation

Американська асоціація вищої освіти для жінок

Надає можливість жінкам з інших країн вчитися в аспірантурі або проводити дослідження в США

http://www.aauw.org/learn/fellowships_grants/

Canadian Natural Sciences and Engineering Researchttpuncil

Канадська Рада з природничих і технічних наук

Надання можливості іноземним ученим зі ступенем з природничих або технічних наук працювати протягом одного-двох років у дослідницьких організаціях Канади

http://www.nserc.ca

The Alexander von Humboldt Foundation

Фонд Олександра фон Гумбольдта

Фонд запрошує висококваліфікованих іноземних учених з ученим ступенем на проведення дослідницького проекту за своїм вибором у Німеччині.

http://www.humboldt-foundation.de/web/home.html

Foundation for Fundamental Research on Matter

Фонд фундаментальних досліджень в області наук про матерію

Сприяння розвитку в Нідерландах фундаментальних досліджень по матеріалознавству як в інтересах науки, так і освіти.

http://www.fom.nl

National University of Singapore Research Scholarship Стипендіальний фонд Національного університету Сінгапуру

Студентські й аспірантські стажування.

http://www.nus.sg

Royal Society

Королівське товариство

Здійснює діяльність у країні й за кордоном у галузі освіти, природничих і прикладних наук (включаючи математику, техніку й медицину), міжнародних наукових зв'язків і питань збереження природних ресурсів.

http://www.royalsoc.ac.uk/

Deutsche Forschungsgemeinschafte (DFG)

Німецьке науково-дослідне товариство

Товариство здійснює програму підтримки співробітництва німецьких учених із ученими країн Східної Європи й колишнього СРСР. Рішення про підтримку ухвалюється винятково на підставі заявок німецьких учасників співробітництва. Особи, що претендують на підтримку в рамках даної програми, повинні зв'язатися з німецькими вченими, з якими вони співробітничають або планують співробітництво, та обговорити з ними можливість використання коштів, що виділяються в рамках даної програми.

http://www.dfg-bonn.de/

European Science Foundation

Європейський науковий фонд

Фундаментальні дослідження в області природничих і технічних наук, медицини й біомедицини, гуманітарних і соціальних наук.

http://www.esf.org

Friedrich-Ebert-Stiftung

Фонд імені Фрідріха Еберта

Соціально-політичні науки

http://www.fes.de

North Atlantic Treaty Organization (NATO)

Північно-Атлантичний Союз (НАТО)Бельгія

Природні й гуманітарні науки, співробітництво в рамках інститутів, робочих груп, гранти на проведення спільних дослідницьких робіт.

http://www.nato.int/science/index.html

The Swedish Institute

Шведський інститут

Стипендії для іноземців. Стипендія надається по всіх дисциплінах, але тільки тоді, коли Швеція може запропонувати найбільш значні переваги в науці й освіті не досяжні в інших країнах.

http://www.si.se

Friedrich Naumann Stiftung

Фонд Фрідріха Ноймана

Фонд Фрідріха Ноймана фінансує навчання обдарованих німецьких і іноземних студентів, а також осіб, що мають диплом вищої школи, з метою навчання у ФРН і одержання тут диплома вищої школи, ступені доктора або підвищення кваліфікації.

http://www.fnst.de

Commission of the European Communities.

Комісія Європейських Співтовариств.

Гранти в різних галузях науки й освіти

http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm

CRDF US Civilian Research and Development Foundation Цивільний фонд наукових досліджень і розробок

Підтримка спільних проектів учених країн колишнього СРСР і США

http://www.crdf.org.ua/

The Eurasia Foundation

Фонд Євразія

Підготовка фахівців в області бізнесу й керування. Розвиток підприємництва Освіта і дослідження в галузі економіки. Державне керування й розвиток місцевого самоврядування. Розвиток неурядових організацій. Електронні засоби зв'язку.

http://www.eurasia.org

International Institute for Applied Systems Analysis IIASA

Міжнародний інститут системного аналізу

Програми й стажування для молодих учених, постдокторантське стажування.

http://www.iiasa.ac.at/

Engineering Information Fondation

Фонд інформаційних технологій

Розвиток інженерної освіти, практики в усьому світі через інформаційні технології, розвиток інформаційних систем і Інтернет у країнах, що розвиваються.

http://www.eifgrants.org

The International Research & Exchanges Board (IREX)

Рада з Міжнародних Досліджень і Обмінів

Академічні й освітні програми.

http://irex.ua/ua

International Foundation For Science

Міжнародний науковий фонд

Підтримка наукових досліджень, пов'язаних зі Швецією, підтримка переважно досліджень результатів технічних, економічних і соціальних змін у житті суспільства або окремого індивіда.

http://www.rj.se/

International Foundation For Science

Міжнародний Фонд Науки

Області дослідження відносяться до біологічних і сільськогосподарських наук, а також хімії природних ресурсів.

http://www.ifs.se/

Mittag-Leffler Foundation Of The Swedish Academy Of Science

Фонд Миттаг-Леффлера Шведської Академії Наук

Сприяння розвитку чистої математики у Швеції й Скандинавії на основі міжнародної кооперації. Напрямки діяльності: дослідження в чистій математиці; надає індивідуальні гранти й кошти на стажування.

http://www.mittag-leffler.se/

National Institute for International Education

Global Korea Scolarship

Підтримка навчання та викладацької діяльності у Південній Кореї

http://www.niied.go.kr/eng/index.do

http://www.studyinkorea.go.kr/ru/main.do

Контакти:
Адреса: м.Херсон, 73008, Бериславське шосе, 24, ауд. 224 (І корпус)
Телефон: (552) 326 974
e-mail: foreign@kntu.net.ua