Головна

Структура / Відділи / Відділ міжнародних зв’язків

Відділ міжнародних зв’язків

Загальна інформація

Функції з міжнародної діяльності виконує відділ з навчально-наукової роботи і міжнародної діяльності (Наказ ХНТУ №185 від 28.08.2020 р.).

Інформацію про відділ можна знайти за посиланням:

http://kntu.net.ua/ukr/Nauka/Strukturni-pidrozdili/Viddil-z-navchal-no-naukovoyi-roboti-i-mizhnarodnoyi-diyal-nosti

Головними цілями та завданнями відділу є :

 
 1. Пропаганда наукових досягнень професорсько-викладацького складу та студентів університету серед зарубіжних навчальних закладів та наукової громадськості.
 2. Навчання та стажування іноземних студентів та аспірантів у ХНТУ.
 3. Збереження рівня виставкової діяльності в Україні регіоні та закордоном.
 4. Пошук потенційних організацій-партнерів. Інтенсифікація та поглиблення партнерських зв'язків з вищими навчальними закладами, з якими підписані угоди про співпрацю.
 5. Входження університету до міжнародних організацій з освітянської та наукової діяльності.
 6. Створення позитивного іміджу, поширення інформації щодо досягнень трудового колективу, сутності освітніх послуг, що надаються університетом.
 7. Встановлення нових міжнародних зв'язків з провідними навчальними та науковими закладами Європи та світу.
 8. Активізація участі викладачів та студентів університету у міжнародних програмах та проектах, а також їх навчання і стажування в провідних вищих навчальних закладах Європи і світу.
 9. Поглиблення співпраці з міжнародними та вітчизняними фондами для фінансової підтримки участі студентів, аспірантів та викладачів університету в міжнародних програмах.
 10. Інформаційно-консультаційна підтримка участі в міжнародних програмах та заходах.
 11. Налагодження й ефективне підтримання постійних робочих контактів з іноземними посольствами, представництвами міжнародних організацій.
 12. Запрошення та прийом офіційних іноземних делегацій та окремих провідних фахівців.
 

Шляхи інтернаціоналізації ХНТУ

Міжнародне співробітництво є одним з пріоритетів діяльності Херсонського національного технічного університету.

ХНТУ співпрацює з провідними університетами Австрії, Німеччини, Франції, Польщі, Чехії, Болгарії, Швеції, США, Білорусі, Іспанії, Казахстану, Міжнародним університетом ВІЗІОН (Македонія), Асоціацією CPCU федерації FEFU (федерація обмінів Франція – Україна), Асоціацією підприємців Берліна (Німеччина) Полоцьким державним університетом (Білорусь), Університетом Суспільних Наук (м. Лодзь, Польща), освітнім закладом «Гродненський державний університет ім. Янкі Купали», Цзянсунським педагогічним університетом (м. Сучжоу, КНР).

Одним із пріоритетних напрямів міжнародного співробітництва є участь викладачів, науковців та студентів у міжнародних проектах та програмах, які фінансує Європейська Комісія, Канадська агенція міжнародного розвитку; Німецька служба академічних обмінів, асоціація CPCU федерації FEFU (федерація обмінів Франція – Україна), Агенція міжнародного розвитку США та інші фонди програми. Успішна реалізація таких проектів не лише дає змогу підвищити кваліфікацію наших співробітників та оновити матеріальну базу, але й спонукає розвиток нових навчальних програм та наукових напрямків, створення нових структурних підрозділів, розроблення та впровадження нових технологій навчання.

З-поміж великих міжнародних освітянських проектів, виконаних у ХНТУ з метою підвищення ефективності наукової та науково-методичної роботи, можна відзначити проекти: Project TEMPUS-TACIS «ICT based learning and personal development services for students (CLIP) » (JEP-27247-2006); Project TEMPUS «ECDL for Ukrainian Administrators» (JEP_25207_2004) ; Project «GameHub: University-enterprises cooperation in game industry in Ukraine» (№561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP).

Велика увага також надається участі співробітників ХНТУ в міжнародних конкурсах індивідуальних проектів. Наші провідні науковці регулярно отримують гранти програми DAAD, НАТО, Study Tours to Poland (STP), Smart City тощо.

Не можна забувати і про важливу сферу розвитку міжнародної співпраці та інтернаціоналізації, якою є навчання іноземних студентів та аспірантів у ХНТУ. На сьогоднішніх день іноземні громадяни з минулих країн СНД, країн Європи та країн Африки навчаються на контрактній основі та за міжнародними угодами.

Студенти та викладачі підвищують свій професійний досвід і набувають знань, проходячи стажування у провідних світових закладах. Багато років ХНТУ співпрацює з федерацією FEFU (федерація обмінів Франція – Україна), з міжнародною компанією «Шрайнер груп» та асоціацією підприємств Берліна щодо стажування студентів на провідних підприємствах Німеччини та Франції.

В університеті проводиться активна робота щодо отримання студентами подвійних дипломів і проведення навчального процесу в провідних світових закладах Фінляндії, Греції, КНР, Великобританії.

Університет постійно розвивається, підвищує свій міжнародний імідж і впевнено крокує в майбутнє.

Корисна інформація

03.09.2020 р. Пропозиції щодо здійснення спільних дослідницьких та інноваційних заходів.

Заклад освіти “Барановицький державний університет” (Республіка Білорусь) ( https://www.barsu.by/) - це регіональний науково-освітній комплекс, що забезпечує розвиток інтелектуального потенціалу молоді шляхом розробки науково-інноваційних проектів.

З детальною інформацією, можна ознайомитись, завантаживши файли нижче:

Увага! Основні кроки для подання індивідуальними особами заявок на участь у конкурсі стипендій на здобуття ступеня Магістра у рамках програми Європейського Союзу Еразмус+.

Докладніше

Увага! Освітні програми, гранти та стипендії Європейського Союзу та держав-членів ЄС.
Докладніше

Увага! Херсонський національний технічний університет офіційно зареєстрований Європейською комісією як організація, що може брати участь в усіх наукових та освітніх програмах Євросоюзу, зокрема, у рамковій програмі з досліджень та інновацій Горизонт 2020. Офіційна реєстрація надає право ХНТУ подавати запити щодо фінансової підтримки наукових та освітніх проектів, брати участь в якості партнера в різних міжнародних проектах, що фінансуються Євросоюзом. Офіційний представник ХНТУ у Єврокомісії - к.т.н., доц. Маломуж Т.В.

Увага! Положення про порядок участі ХНТУ у проектах міжнародного співробітництва

Корисні лінки щодо міжнарожних конкурсів для студентів, аспірантів та викладачів
Міжнародні студентські конкурси

Освітні та наукові програми Євросоюзу
http://www.erasmusplus.org.ua- "Erasmus +" – освітня програма ЄС, спрямована на активізацію міжнародного співробітництва та підвищення мобільності серед студентів, викладачів, науковців європейських університетів та вищих навчальних закладів третіх країнах на всіх континентах;
http://h2020.link - "Горизонт 2020" є рамковою програмою ЄС з досліджень та інновацій. Мета програми – розвиток економіки, побудованої на зв’язку між науковими дослідженнями та інноваціями, а також "перенесення наукових ідей з лабораторій до ринку". Серед пріоритетних дослідницьких напрямків – підвищення конкурентоспроможності вироб-ництва, розвиток ІКТ, нано- та біо- технологій, нового матеріалознавства, космічної галузі, а також пошук відповідей на найбільш гострі соціальні виклики в сфері охорони здоров’я, демографії, екології, сільського господарства та енергетики. Більшість конкурсів вимагають подання командної проектної пропозиції.

Лінки щодо досліджень у Німеччині:
http://www.research-in-germany.de/ - інформація для вчених;
www.daad.de/research-explorer - Служба Research Explorer;
https://www.researchgate.net/- платформа для презентацій власних наукових робіт;
www.kooperation-international.de/ - проекти міжнародної кооперації;
http://www.daad.de/deutschland/foerderung/stipendiendatenbank/ - база даних стипендій;
http://www.daad.de/deutschland/forschung/finanzierung/10948.en.html- перелік дослідницьких організацій;
http://www.daad.de/hochschulen/internationalisierung/gastdozenten/05172.de.htm - програма Gastdozenturen для тих, хто зацікавлений у викладанні у Німеччині або у запрошенні викладача з Німеччини.
Рекомендації щодо подання заяв у DAAD

Лінки для дослідників (стипендії та вакансії):
www.euraxess.de/portal/home_de.html
http://www.stifterverband.info/
http://stipendiumplus.de/
http://stipendienlotse.de/
www.funding-guide.de

Програма обміну для студентів (UGRAD) – Программа обміну для студентів ВНЗ надає можливість студентам першого, другого та третього курсів навчатися протягом одного академічного року в університетах або дворічних чи чотирирічних коледжах США
UGRAD

Програма стипендій ім. Едмунда С. Маскі (MUSKIE) – Програма MUSKIE надає можливості навчання в університетах США для отримання ступеня магістра
MUSKIE

Програма обміну Fulbright Graduate Student Program – за умовами конкурсу випускники українських вищих навчальних закладів можуть одержати стипендію для навчання на магістерському рівні від одного до двох років або стажування в американському університеті протягом одного року. У конкурсі можуть брати участь аспіранти, молоді фахівці, студенти 4-5 курсів
Fulbright

Вишеградська стипендіальна програма – Вишеградська стипендіальна програма створена для надання фінансової підтримки і спрощення процедури академічних обмінів студентів та молодих науковців з країн як Вишеградської четвірки, так і прикордонних з ними країнами.
Особливість програми полягає в тому, що студенти, аспіранти та молоді науковці самі обирають університет для навчання чи проведення досліджень в одній з країн Вишеградської четвірки
Вишеградська стипендіальна програма

American Councils for International Education: ACTR/ACCELS – освітні програми в США
ACTR/ACCELS

Програми та стипендії DAAD – Німецька служба академічних обмінів
DAAD

 

Матеріали семінарів

Матеріали семінару з подання запитів на отримання грантів у фонди з підтримки обміну студентів та фінансування наукових досліджень

Завантажити

Матеріали семінару з подання запитів на отримання грантів Євросоюзу
Завантажити

 

Міжнародні договори ХНТУ, що діють у 2020 році

Країна-партнер

Установа-партнер

Наукова діяльність

Навчальна діяльність

Білорусь

Білоруський державний аграрний технічний університет

+

+

Білорусь

Барановичський державний університет

+

+

Білорусь

Білоруський торгово-економічний університет

+

+

Болгарія

Варненський економічний університет

 

+

Естонія

Талліннський університет прикладних наук

 

+

Ірландія

Національний університет Ірландії

 

+

Казахстан

Павлодарський державний педагогічний університет

+

+

Киргизька Республіка

Киргизький національний університет ім. Жусула Баласагина

+

+

Латвія

Балтійська Міжнародна академія

+

+

Литва

Балтійська організація виробників та переробників луб’яних культур

+

 

Македонія

Міжнародний університет «Візіон»

+

+

Німеччина

Некомерційна організація «Aussiendler&Freundе e.V.»

 

+

Польща

Поморська академія

 

+

Польща

Університет суспільних наук

+

+

Польща

Люблінська Політехніка

+

+

Польща

Ягелонський університет

+

+

Польща

Варшавський економічний Університет

 

+

Польща

Краківська Академія ім. А. Фрича Моджевського

+

+

Польща

ТОВ «ЕКО Партнер»

+

 

Польща

ТОВ «MADEX»

+

 

Португалія

Політехнічний інститут Коїмбра

 

+

 

Міжнародні фонди підтримки наукової та освітянської діяльності

Найменування фонду

Напрямок діяльності

Адреса

Alfred P. Sloan Foundation

Фонд Альфреда П. Слоуна

Наука й техніка, вища освіта, економіка, математика, фізика, проблеми жінок та імміграції.

http://www.sloan.org/

American Association of University Women (AAUW) Educational Foundation

Американська асоціація вищої освіти для жінок

Надає можливість жінкам з інших країн вчитися в аспірантурі або проводити дослідження в США

http://www.aauw.org/learn/fellowships_grants/

Canadian Natural Sciences and Engineering Researchttpuncil

Канадська Рада з природничих і технічних наук

Надання можливості іноземним ученим зі ступенем з природничих або технічних наук працювати протягом одного-двох років у дослідницьких організаціях Канади

http://www.nserc.ca

The Alexander von Humboldt Foundation

Фонд Олександра фон Гумбольдта

Фонд запрошує висококваліфікованих іноземних учених з ученим ступенем на проведення дослідницького проекту за своїм вибором у Німеччині.

http://www.humboldt-foundation.de/web/home.html

Foundation for Fundamental Research on Matter

Фонд фундаментальних досліджень в області наук про матерію

Сприяння розвитку в Нідерландах фундаментальних досліджень по матеріалознавству як в інтересах науки, так і освіти.

http://www.fom.nl

National University of Singapore Research Scholarship Стипендіальний фонд Національного університету Сінгапуру

Студентські й аспірантські стажування.

http://www.nus.sg

Royal Society

Королівське товариство

Здійснює діяльність у країні й за кордоном у галузі освіти, природничих і прикладних наук (включаючи математику, техніку й медицину), міжнародних наукових зв'язків і питань збереження природних ресурсів.

http://www.royalsoc.ac.uk/

Deutsche Forschungsgemeinschafte (DFG)

Німецьке науково-дослідне товариство

Товариство здійснює програму підтримки співробітництва німецьких учених із ученими країн Східної Європи й колишнього СРСР. Рішення про підтримку ухвалюється винятково на підставі заявок німецьких учасників співробітництва. Особи, що претендують на підтримку в рамках даної програми, повинні зв'язатися з німецькими вченими, з якими вони співробітничають або планують співробітництво, та обговорити з ними можливість використання коштів, що виділяються в рамках даної програми.

http://www.dfg-bonn.de/

European Science Foundation

Європейський науковий фонд

Фундаментальні дослідження в області природничих і технічних наук, медицини й біомедицини, гуманітарних і соціальних наук.

http://www.esf.org

Friedrich-Ebert-Stiftung

Фонд імені Фрідріха Еберта

Соціально-політичні науки

http://www.fes.de

North Atlantic Treaty Organization (NATO)

Північно-Атлантичний Союз (НАТО)Бельгія

Природні й гуманітарні науки, співробітництво в рамках інститутів, робочих груп, гранти на проведення спільних дослідницьких робіт.

http://www.nato.int/science/index.html

The Swedish Institute

Шведський інститут

Стипендії для іноземців. Стипендія надається по всіх дисциплінах, але тільки тоді, коли Швеція може запропонувати найбільш значні переваги в науці й освіті не досяжні в інших країнах.

http://www.si.se

Friedrich Naumann Stiftung

Фонд Фрідріха Ноймана

Фонд Фрідріха Ноймана фінансує навчання обдарованих німецьких і іноземних студентів, а також осіб, що мають диплом вищої школи, з метою навчання у ФРН і одержання тут диплома вищої школи, ступені доктора або підвищення кваліфікації.

http://www.fnst.de

Commission of the European Communities.

Комісія Європейських Співтовариств.

Гранти в різних галузях науки й освіти

http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm

CRDF US Civilian Research and Development Foundation Цивільний фонд наукових досліджень і розробок

Підтримка спільних проектів учених країн колишнього СРСР і США

http://www.crdf.org.ua/

The Eurasia Foundation

Фонд Євразія

Підготовка фахівців в області бізнесу й керування. Розвиток підприємництва Освіта і дослідження в галузі економіки. Державне керування й розвиток місцевого самоврядування. Розвиток неурядових організацій. Електронні засоби зв'язку.

http://www.eurasia.org

International Institute for Applied Systems Analysis IIASA

Міжнародний інститут системного аналізу

Програми й стажування для молодих учених, постдокторантське стажування.

http://www.iiasa.ac.at/

Engineering Information Fondation

Фонд інформаційних технологій

Розвиток інженерної освіти, практики в усьому світі через інформаційні технології, розвиток інформаційних систем і Інтернет у країнах, що розвиваються.

http://www.eifgrants.org

The International Research & Exchanges Board (IREX)

Рада з Міжнародних Досліджень і Обмінів

Академічні й освітні програми.

http://irex.ua/ua

International Foundation For Science

Міжнародний науковий фонд

Підтримка наукових досліджень, пов'язаних зі Швецією, підтримка переважно досліджень результатів технічних, економічних і соціальних змін у житті суспільства або окремого індивіда.

http://www.rj.se/

International Foundation For Science

Міжнародний Фонд Науки

Області дослідження відносяться до біологічних і сільськогосподарських наук, а також хімії природних ресурсів.

http://www.ifs.se/

Mittag-Leffler Foundation Of The Swedish Academy Of Science

Фонд Миттаг-Леффлера Шведської Академії Наук

Сприяння розвитку чистої математики у Швеції й Скандинавії на основі міжнародної кооперації. Напрямки діяльності: дослідження в чистій математиці; надає індивідуальні гранти й кошти на стажування.

http://www.mittag-leffler.se/

National Institute for International Education

Global Korea Scolarship

Підтримка навчання та викладацької діяльності у Південній Кореї

http://www.niied.go.kr/eng/index.do

http://www.studyinkorea.go.kr/ru/main.do

Контакти:

Адреса: м.Херсон, 73008, Бериславське шосе, 24, ауд. 413 (І корпус)

тел. (0552) 326907

E-mail: naukapat@kntu.net.ua

Дата 10.09.2020 р.