Прийом до магістратури

 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. №789 «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»» (зі змінами внесеними постановою КМУ від 27.09.2016 р. № 674), прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра, на основі базової та повної вищої освіти на денну та заочну форми навчання проводиться в ДВІ СЕСІЇ в такі строки:

І СЕСІЯ (за державним замовлення та за кошти фізичних\юридичних осіб)

Початок прийому заяв та документів: 02 квітня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів: 25 липня 2018 року

Строки проведення вступних випробувань: з 27 липня по 08 серпня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників на навчання за державним замовленням: 17 серпня 2018 року

Зарахування вступників на навчання: *23 серпня 2018 року

*Рішення про зарахування осіб на навчання як слухачів за результатами вступних випробувань ухвалює Приймальна комісія ХНТУ за погодженням з Нацдержслужбою.

ІІ СЕСІЯ на заочну форму навчання (за кошти фізичних\юридичних осіб)

Початок прийому заяв та документів: 13 серпня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів: 23 серпня 2018 року

Строки проведення вступних випробувань: 27 та 28 серпня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників на навчання за державним замовленням: 30 серпня 2018 року

Зарахування вступників на навчання: 30 серпня 2018 року

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ХНТУ У 2018 РОЦІ

 

Усі питання, пов'язані із здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр”, вирішуються приймальною комісією ХНТУ.

Додаткову інформацію можна отримати на кафедрі державного управління і місцевого самоврядування (вул. Бериславське Шоссе, 24, корп. 3, ауд. 210а) або за телефонами: (0552) 32-69-12, (0552) 32-69-86, (0552) 39-35-54

е-mail: magistrdu.kntu@gmail.com

Internet: http://kntu.net.ua