Головна

Структура / Відділи / Відділ з навчально-наукової роботи і міжнародної діяльності / Erasmus+ / Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів

Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів

Проект 609995-EPP-1-2019-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP

“Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів“

Акронім (коротка назва проекту): “QuaRSU”

Дата початку проекту: 15.11.2019

Тривалість проекту: 36 місяців

Дата закінчення проекту: 14.11.2022

 

Марек Франкович

Координатор (головний менеджер) проекту,

Ягелонський університет, м. Краків, Республіка Польща

 

Савіна Галина Григорівна

керівник робочої групи Херсонського національного технічного університету
Проф., д.е.н., проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків ХНТУ

 

Реалізація проекту здійснюється відповідно до Положення ХНТУ "Про реалізацію проектів програм міжнародної співпраці" від 03.08.2019.

Мета та завдання проекту:

Мета проекту полягає у посиленні ролі сектора вищої освіти у суспільстві шляхом підтримки розвитку системи визнання в Україні.

Цілі проекту:

 1. Розроблення, створення та апробація методології визнання, сумісної з Національною рамкою кваліфікацій.
 2. Розвиток людських ресурсів (кадрів) для визнання.
 3. Створення платформи для підтримки визнання.

Напрями діяльності за проектом:

 1. Аналіз існуючих стандартів та методологій.
 2. Розроблення методології визнання.
 3. Розроблення та імплементація системи підготовки.
 4. Створення центрів визнання в українських ЗВО-партнерах.
 5. Менеджмент якості
 6. Розповсюдження результатів проекту.
 7. Управління проектом.

Очікувані результати:

 1. Керівництво з визнання з рекомендаціями щодо політики.
 2. Настанови з якості для внутрішнього забезпечення якості.
 3. Центри підготовки в ЗВО-партнерах.
 4. Підготовлені адміністративні та академічні працівники.
 5. Центри визнання та Платформа підтримки визнання.

Учасники проекту (партнери):

Методичне забезпечення: