29.02.2024

НАГОРОДЖЕННЯ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» ВІД ГАЗЕТИ «ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

Випускники спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Поліна МАЛІНОВСЬКА, Вікторія ТАРЧИНСЬКА, Ігор УМАНСЬКИЙ, Вікторія ШАКІНА отримали іменні сертифікати на безкоштовний доступ до інформаційних ресурсів редакції газети «Все про бухгалтерський облік» та подарунки від видавництва.

29.02.2024

ПРОХОДЖЕННЯ КУРСУ «АНГЛІЙСЬКА ДЛЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ» ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Упродовж лютого 2024 року викладачки кафедри загальноосвітніх гуманітарних та природничих дисциплін Берегова Галина та Моісеєнко Світлана на платформі онлайн-курсів «Prometheus» пройшли курс «Англійська для медіаграмотності».

29.02.2024

СТУДЕНТСЬКА ПРАКТИКА ЯК ПОЧАТОК ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кожен студент навчаючись в університеті, прагне отримати кваліфікацію, яка з часом дасть можливість реалізувати себе в якості успішного спеціаліста галузі.

28.02.2024

ЗИМОВА ЕКОНОМІЧНА ШКОЛА «УКРАЇНА-ЄС»: ТОРУЄМО ШЛЯХ ДО ВСТУПУ ЧЕРЕЗ РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

Викладачі, аспіранти та магістри кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки взяли участь у Зимовій економічній школі «Україна-ЄС, кроки до вступу: регіональний вимір» від ВГО «Українська Асоціація Економістів-міжнародників» та Хмельницького національного університету.

28.02.2024

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 28 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

27 лютого 2024 року в Херсонському національному технічному університеті відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради. На порядку денному – захист дисертації Артем’єва Олександра Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

28.02.2024

ЗАХИСТ ЗВІТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ ХТЕБХП

Навчальна практика є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Це початковий етап практичного ознайомлення студентів з вибраною освітньою програмою і набуття первинних фахових компетентностей та програмних результатів.