Прийом до магістратури

 
 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. №789 «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»» (зі змінами внесеними постановою КМУ від 27.09.2016 р. № 674), прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра, на основі базової та повної вищої освіти на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних\юридичних осіб проводиться в такі строки:

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ХНТУ У 2021 РОЦІ

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ для вступу 2021

ДОДАТКОВИЙ ВСТУП

ВАРТІСТЬ КОНТРАКТНОГО НАВЧАННЯ МАЄ ВІДПОВІДАТИ ФАКТИЧНИМ ВИТРАТАМ УНІВЕРСИТЕТУ – УРЯД УХВАЛИВ ПОСТАНОВУ ПРО ІНДИКАТИВНУ СОБІВАРТІСТЬ

НАКАЗ НАДС "Про утворення Конкурсної комісії НАДС з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад у 2020 році"

 
   
   
   
   
 

Усі питання, пов'язані із здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр”, вирішуються приймальною комісією ХНТУ.

Додаткову інформацію можна отримати на кафедрі державного управління і місцевого самоврядування (вул. Бериславське Шоссе, 24, корп. 3, ауд. 210а) або за телефонами: (0552) 32-69-12, (0552) 32-69-86, (0552) 39-35-54

е-mail: magistrdu.kntu@gmail.com

Internet: http://kntu.net.ua