Головна

About University / Новини університету / Міжнародна науково-практична конференція. «Проблеми та перспективи розвитку технічного регулювання у сферах виробництва, послуг і торгівлі згідно з вимогами ЄС»

Міжнародна науково-практична конференція. «Проблеми та перспективи розвитку технічного регулювання у сферах виробництва, послуг і торгівлі згідно з вимогами ЄС»

Шановні колеги!

6-8 вересня 2017 року запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку технічного регулювання у сферах виробництва, послуг і торгівлі згідно з вимогами ЄС».

Для участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, докторанти, аспіранти, студенти, представники підприємств та організацій, усі зацікавлені особи. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Бажаючим взяти участь у роботі конференції необхідно до 3 вересня 2017 року надіслати:

  • заявку;

тези доповідей (+ електронний варіант на E-mail: sputinceva07@gmail.com ).

Вимоги до оформлення тез:

Матеріали будуть опубліковані мовою оригіналу. Обсяг тез становить до 3-х сторінок формату А4 (формат файлу в текстовому редакторі Word версії 6.0 і вище (у форматі *.doc, *docх) через 1 інтервал. Шрифт: Times New Roman, 14 кегля. Поля: з усіх боків – 2 см. Абзацний відступ зліва – 1,25.

Оргкомітет залишає за собою право рецензування та вибору статей та тез доповідей.

Наша адреса:

73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24, Херсонський національний технічний університет, кафедра товарознавства, стандартизації та сертифікації, 3-й корпус, ауд.109, 110; довідки за тел. 050-979-4432, 098-529-5092 (Путінцева Світлана Вікторівна).

Зав. кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації – д.т.н., проф. Чурсіна Л.А., контактний телефон: (0552) 32-69-91, (0552) 32-69-81, E-mail: chursinala17@gmail.com .