Країни-партнери

Діючі договора про міжнародне співробітництво

Країна-партнер
(за алфавітом)

Установа-партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін дії

Практичні результати від співробітництва

Болгарія

Варненський економічний університет

Адаптація якісної системи освіти та науки до міжнародних стандартів

Договір про співпрацю, безстроковий

Проведення конференцій, організація міжнародних публікацій з наукових досліджень, наукове стажування

Болгарія

Товариство з обмеженою відповідальністю ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ «АЛМАРИСС», «ЕВРО СЕРВИС КОНСУЛ» ЕООД

Реалізація спільних проектів щодо підвищення ефективності підготовки фахівців та науково-практичного співробітництва

Угода про співпрацю з 01.03.2021 р. - 01.03.2026 р.

Організація і проведення спільних міжнародних форумів, семінарів, обмін досвідом, надання взаємних інф.-консульт. Послуг, розробка та проведення спільних інноваційних проектів з зелених технологій, обмін делегаціями міжнародних представників організацій і фондів

Болгарія

Університет проф.д-р Асен Златаров

Реалізація спільних проектів щодо підвищення ефективності підготовки фахівців та науково-практичного співробітництва

Меморандум про співробітництво з 14.05.2021 р. - 14.05.2026 р.

Організація і проведення спільних міжнародних форумів, семінарів, обмін досвідом, надання взаємних інф.-консульт. Послуг, розробка та проведення спільних інноваційних проектів з зелених технологій, обмін делегаціями міжнародних представників організацій і фондів

Естонія

Талліннський університет прикладних наук

Координація спільних дій у рамках проекту Erasmus +

Угода про співпрацю

з 15.11.2019 р

Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів (QUARSU)

Ірландія

Національний університет Ірландії

Координація спільних дій у рамках проекту Erasmus +

Угода про співпрацю

з 15.11.2019 р

Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів (QUARSU)

Казахстан

Павлодарський державний педагогічний університет

Закріплення та розвиток співпраці у галузі освіти та наукових досліджень

Договір про співпрацю

04.02.2018-04.02.2023

Розробка і складання спільних освітніх програм, підвищення кваліфікації співробітників і науково-педагогічних кадрів, навчання магістрантів та докторантів, обмін досвідом

Казахстан

Некомерційне акціонерне товариство «Карагандинский индустриальный университет»

Спільне проведення заходів, спрямованих на розширення співпраці Сторін

Договір про співпрацю у науковій та освітній сферах

28.09.2020

безстроково

Обмін тематичною літературою, методичними посібниками, науковими публікаціями, підтримка обміну студентами, науково-педагогічними і науково-дослідницькими кадрами для участі у конференціях, семінарах, читання лекцій, підвищення кваліфікації, навчання

Казахстан

Карагандинський університет імені академіка Є.А.Букетова

Співпраця у галузі освіти і науки

Договір про співпрацю у науковій та освітній сферах

2021-2027 рр.

Обмін тематичною літературою, методичними посібниками, науковими публікаціями, підтримка обміну студентами, науково-педагогічними і науково-дослідницькими кадрами для участі у конференціях, семінарах, читання лекцій, підвищення кваліфікації, навчання, керівництво дисертаційними дослідженнями за ОП "Економіка"

Киргизька республіка

Киргизький національний університет ім.. Жусула Баласагіна

Спільне проведення заходів, спрямованих на розширення співпраці Сторін

Договір про співпрацю у науковій та освітній сферах

2014-2019 рр.

Обмін тематичною літературою, методичними посібниками, науковими публікаціями, підтримка обміну студентами, науково-педагогічними і науково-дослідницькими кадрами для участі у конференціях, семінарах, читання лекцій, підвищення кваліфікації, навчання

КНР

Дін’їн Закордонних Освітніх послуг Ко.

Визначення питань співробітництва з організації набору та навчання іноземних громадян між Університетом та Координатором набору

Угода про співпрацю з 15.03.2021 р.-15.03.2024 р.

Співробітництво з набору іноземних громадян на навчання

Латвія

Балтійська Міжнародна академія

Співпраця у галузі освіти і науки

Договір про співпрацю

18.12.2015-безстроково

Розробка і публікація спільної учбової, наукової і методичної літератури, наукових монографій, обмін студентами, спеціалістами

Литва

Балтійська організація виробників та переробників луб’яних культур

Створення нових технологій первинної та глибокої переробки луб'яних культур

Договір про науково-технічну співпрацю,
27.03.14-27.03.19

з пролонгацією на 5 років

Дослідження наданих зразків луб'яних культур

Македонія

Міжнародний університет «Візіон»

Розширення наукових можливостей та знань у галузях

Угода по науково-освітянське співробітництво,
24.11.17-24.11.22

Обмін літературою, публікаціями та інформаційними матеріалами

Нідерланди

Нідерландська Бізнес Академія (м. Бреда, Королівство Нідерланди)

Співпраця у галузі освіти і науки

Меморандум про співпрацю з 2021 р. бестроково

Організація спільних конференцій, обмін інформацією, проведення спільних дослідницьких робіт, спільне видання книг, академічна мобільність

Німеччина

Некомерційна організація «Aussiendler&Freundе e.V.»

Сучасні технології виробництва підприємств Німеччини

Угода про співпрацю,
16.11.17-16.11.18

безстроковий

Обмін матеріалами та науково-технічною інформацією

Польща

Краківська Академія ім. А. Фрича Моджевського

Обмін інформацією, досвідом та науковими кадрами

Договір про співпрацю, з 15.03.15 безстроковий

Участь у семінарах, конференціях, публікація статей

Польща

ТОВ «ЕКО Партнер»

Створення нових технологій первинної та глибокої переробки луб'яних культур

Договір про науково-технічну співпрацю,
28.03.14 – 31.12.19

безстроковий

Спільні дослідження з переробки льону олійного, участь у наукових заходах

Польща

ТОВ «MADEX»

Створення нових технологій первинної та глибокої переробки луб'яних культур

Договір про науково-технічну співпрацю,
28.03.14 – 31.12.19

безстроковий

Дослідження наданих зразків луб'яних культур

Польща

Поморська академія

Обмін науковими кадрами

Угода про співпрацю,
08.10.15-08.10.20

Проведення лекцій та короткострокових курсів протягом 1 семестру

Польща

Люблінська Політехніка

Зміцнення та розвиток наукових контактів на основі принципів партнерства та взаємної вигоди

Угода про співпрацю

безстроково

Проведення спільних досліджень з фундаментальних та прикладних проблем, обмін науковими працівниками з метою проведення досліджень, участь у наукових з’їздах

Польща

Університет Суспільних Наук

Координація спільних дій у наукових дослідженнях

Угода про співпрацю

безстроковий

Проведення науково-практичних конференцій, спільна розробка монографій, підручників, посібників

Польща

Яґеллонський університет

Координація спільних дій у рамках проекту Erasmus +

Угода про співпрацю

з 15.11.2019 р

Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів (QUARSU)

Польща

Варшавський економічний університет

Співпраця у рамках проекту Erasmus +

Угода про співпрацю

з 15.11.2019 р

Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів (QUARSU)

Португалія

Політехнічний інститут Коїмбра

Співпраця у рамках проекту Erasmus +

Угода про співпрацю

з 15.11.2019 р

Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів (QUARSU)

США

Фонд цивільних досліджень та розвитку Сполучених Штатів Америки

Презентація та розповсюдження онлайн курсу з кібергігієни для студентів університету

Меморандум про взаєморозуміння

з 30.08.2021 р

Спільні програми та проєкти Україна - США нга підтримку можливостей з безпеки інформації та кібербезпеки, які можуть фінансуватись як спільно, так і в одностороньому порядку.