Корисні посилання

Електронні ресурси національних бібліотек

http://lib.rada.gov.ua/ Бібліотека Верховної Ради України

http://www.nplu.org/ Національна парламентська бібліотека України.

http://www.nbuv.gov.ua/ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

http://gntb.gov.ua/ua/ Державна науково-технічна бібліотека (ДНТБ) України.

http://www.lsl.lviv.ua/ Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника

Електронні ресурси навчальних закладів освіти України

http://library.kpi.ua/ru Науково-технічна бібліотека ім. Г.І.Денисенка Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут».

http://lib-gw.univ.kiev.ua/ Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

http://biblio.co.ua/0 Науково-технічна бібліотека Київського національного університету технологій і дизайну.

http://library.lp.edu.ua/ Науково-технічна бібліотека Національного університету "Львівська політехніка".

http://library.tntu.edu.ua/ Науково-технічна бібліотека Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.

http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/ Бібліотека Харківського національного університету міського господарства ім.О.М.Бекетова

http://nure.ua/uk/education/library/ Наукова бібліотека Харківського національного університету радіоелектроніки.

http://library.kpi.kharkov.ua/ Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" .

http://lib.khnu.km.ua/ Наукова бібліотека Хмельницького національного університету.

Електронні каталоги бібліотек Херсону

http://elibrary.kspu.edu/ Електронний каталог наукової бібліотеки Херсонського державного університету.

http://www.ksau.ks.ua:8087/jirbis2/ Електронний каталог Херсонського державного аграрного університету.

http://lib.kherson.ua/catalog.htm Електронний каталог Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара.

http://77.121.4.243:8087/jirbis2/ Електронний каталог Херсонської ЦБС