Головна

Про університет / Керівні органи ХНТУ

Керівні органи ХНТУ

Чепелюк Олена Валеріївна
Ректор Херсонського національного технічного університету
Доктор технічних наук, професор, лауреат Національної премії ім. Б.Патона

Народилась в місті Херсоні у 1977 році, у 1999 - закінчила Херсонський державний технічний університет (ХДТУ) за спеціальністю «Технологія тканин і трикотажу», отримала кваліфікацію «Магістр з технології тканин та трикотажу» та здобула кваліфікацію бакалавра з менеджменту.
З 1995 року займається науковими дослідженнями, у 2002 році закінчила аспірантуру при ХДТУ та захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук на тему: «Розробка технології проектування структури тканини та умов заправлення ниток основи на ткацьких верстатах» за спеціальністю 05.19.03 – «Технологія текстильних матеріалів».
У 2006 році згідно рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти та науки України присвоєно вчене звання доцента.
У 2011 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук на тему: «Розвиток наукових основ будови та умов формування тканини з урахуванням її ергономічних і естетичних характеристик» за спеціальністю 05.18.19. – технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів.
У 2012 році згідно рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєно вчене звання професора.
У 2012 році Чепелюк О.В. стала лауреатом Премії Президента України для молодих вчених та стипендіатом Верховної Ради України для молодих вчених.
У 2022 році Олена Валеріївна стала Лауреатом Державної Премії України. Тема роботи: «Текстильні матеріали і вироби спеціального та військового призначення»

Прийом громадян: за попереднім записом у помічника ректора, тел. +38(096) 180-35-93
E-mail: chepeliuk.olena@kntu.net.ua

Наукові інтереси: формування особистості сучасного фахівця з використанням освітніх технологій, ергономіка, текстильний дизайн, теорії проектування тканини та умов її формування на ткацьких верстатах.
Має 206 публікації, з них 128 наукових та 78 навчально-методичного характеру, у тому числі 69 публікацій у фахових виданнях, (з них 12 публікацій англійською мовою у провідних закордонних журналах), співавтор 3 наукових монографій та підручника «Mechanisms of flat weaving technology», виданого англійською мовою виданням «Woodhead Publishing Limited», що входить до наукометричної бази “Scopus”. Отримано 6 патентів та авторських свідоцтв.

 

Проректори університету

 
 

Артеменко

Марія Павлівна

Перший проректор

Кандидат технічних наук, доцент

E-mail: artemenko.maria@kntu.net.ua

 

Шерстюк

Володимир Григорович

Проректор з навчальної роботи

доктор технічних наук, професор

E-mail: sherstyuk.volodimir@kntu.net.ua

 

Сарібєкова

Юлія Георгіївна

Проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків

доктор технічних наук, професор

E-mail: saribiekova.yuliia@kntu.net.ua

 

Дзекан

Юрій Олександрович

Проректор з адміністративно-господарської роботи

E-mail: dzekan.iurii@kntu.net.ua