Головна

Наука / Наукове визнання

Наукове визнання

Кафедра дизайну

Олена

ЧЕПЕЛЮК

д.т.н., професор

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: нагрудний знак «Відмінник освіти України» № 75, 2019р., стипендіат Верховної Ради України для молодих вчених, 2012 р., Лауреат Премії Президента України для молодих вчених, свідоцтво № 642/2012 р., лауреат Національної премії України імені Бориса Патона 2021 року.

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: членкиня редакційної колегії наукового фахового журналу «Аrt and design» (мистецтвознавство, технічні науки), членкиня редколегії наукового фахового видання "Вісник ХНТУ"

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: членкиня спеціалізованої вченої ради Д 26.102.06 при Київському національному університеті технологій та дизайну, членкиня спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті

участь у роботі інших наукових організацій: Членкиня експертної групи акредитаційної експертизи за спеціальністю «022 – Дизайн» за третім рівнем вищ. освіти у Київському національному університеті культури і мистецтва. (Наказ НАЗЯВО № 1154-Е від 26.05.2021р.)

Членкиня експертної групи акредитаційної експертизи за спеціальністю «022 – Дизайн» за третім рівнем вищ. освіти у Харківській державній академії дизайну і мистецтв (Наказ НАЗЯВО № 1044-Е від 12.05.2021р.)

Член робочої групи з розроблення стандартів вищої освіти України (022 Дизайн) (Наказ МОН України від 06.04.2016 № 375 «Про затвердження персонального складу Науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України»).

   

Кафедра інформатики і комп’ютерних наук

Володимир

ЛИТВИНЕНКО

д.т.н., професор

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: Заслужений діяч науки і техніки України

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: Голова редакційної колегії вісника Херсонського національного університету

Член редакційної колегії наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України «Прикладні питання математичного моделювання»

Член редакційної колегії наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України «Control Systems and Computers»

Член редакційної колегії наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

Член редакційної колегії наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України «Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування»

Член редакційної колегії наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України «Поліграфія і видавнича справа»

Член редакційної колегії міжнародного журналу «International Journal of Computing»

Член редакційної колегії міжнародного журналу «Informatics Control measurement Protection» (Люблін, Польша).

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д.67.052.01 у Херсонському національному технічному університеті.

   

Кафедра програмних засобів і технологій

Володимир

ШЕРСТЮК

д.т.н., професор

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: нагрудний знак «Відмінник освіти України», Почесна грамота Міністерства освіти і науки України

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналів: «Прикладні питання математичного моделювання», «Вісник Херсонського національного технічного університету», «Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу» , Computer systems and information technologies» , що включені до Переліку наукових фахових видань України

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: заступник голови спеціалізованої вченої ради Д67.052.01 при Херсонському національному технічному університеті, член спеціалізованої вченої ради Д08.080.07, голова спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій ДФ 67.052.006, опонент дисертацій у спеціалізованих вчених радах ДФ 41.052.015, Д70.052.06 та інших.

Співголова щорічного міжнародного воркшопу International Workshop “Computational & Information Technologies for Risk-Informed Systems” (CITRisk)

Член програмного комітету щорічних конференцій International Scientific Conference "Intellectual systems of decision-making and problems of computational intelligence", IEEE International Conference on ELECTRONICS AND NANOTECHNOLOGY (ELNANO)

Член програмного комітету щорічного воркшопу International Workshop on Modern Machine Learning Technologies and Data Science (MoMLeT & DS)

Член експертної ради МОН України з конкурсного відбору проектів

Співпраця з вітчизняними і міжнародними організаціями: IEEE Member 94259061, ICICS Member ICICS202010205

Голова робочої групи з виконання міжнародного проекту Erasmus+ 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP “GameHub: University-enterprises cooperation in game industry in Ukraine”

Координатор міжнародного проекту Erasmus+ KA203-C8CC8462 “BRIDGE: Bridging Integrity in Higher Education, Business, and Society”.

Голова робочої групи з виконання міжнародного проекту Erasmus+ 609995-EPP-1-2019-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP “QuaRSU-Qualification’s recognition support for Ukrainian universities”.

Кафедра економіки, підприємництва та економічної безпеки

Наталія

ШАНДОВА

д.е.н., професор

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: Грамота Херсонської обласної державної адміністрації, Грамота МОН України

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: членкиня редакційної колегії журналу «Вісник ХНТУ»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: членкиня спеціалізованої вченої ради К 67.052.05 при Херсонському національному технічному університеті

співпраця з вітчизняними і міжнародними організаціями: Проєкт ООН з Промислового Розвитку (ЮНІДО), Глобального Екологічного Фонду (ГЕФ) «Глобальної інноваційна програма екологічно чистих технологій для малих та середніх підприємств України (GCIP Ukraine)».

Наталія

ОЛІЙНИК

к.т.н., доцент

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: Грамота Херсонської обласної державної адміністрації, Грамота МОН України

співпраця з вітчизняними і міжнародними організаціями: Проєкт Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), Малопольська школа публічного адміністрування Краківського економічного університету;

Проєкт ООН з Промислового Розвитку (ЮНІДО), Глобального Екологічного Фонду (ГЕФ) «Глобальної інноваційна програма екологічно чистих технологій для малих та середніх підприємств України (GCIP Ukraine).

Кафедра товарознавства, стандартизації та сертифікації

Тетяна

КУЗЬМІНА

д.т.н., професор

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: Подяка Міністерства освіти і науки України

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: Членкиня редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України: (редколегія «Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, фаховий науковий журнал категорія «Б» (наказ МОН України № 735 від 29 червня 2021 року)

Членкиня редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України: (редколегія «Вісник Херсонського національного технічного університету»). Фаховий науковий журнал категорія «Б» .

Товарознавчий вісник Луцького національного технічного університету, редколегія збірника наукових статей «Сільськогосподарські машини» категорія «Б» (наказ МОН України №409 від 17.03.2020 р.) .

участь у роботі спеціалізованих вчених рад: членкиня спеціалізованої вченої ради Д 67.052.012 при Херсонському національному технічному університеті, 05.18.02 – технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних та луб’яних культур; 05.18.08 – Товарознавство непродовольчих товарів». Луцький національний технічний університет.

співпраця з вітчизняними і міжнародними організаціями: Економічний університет (м. Варна, 2018р.)

Інститут луб’яних культур (м. Глухів)

Управління захисту споживачів Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській обл.

   

Кафедра хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції

Людмила

САЛЄБА

к.т.н., доцент

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України.

Олександра

КУНИК

к.т.н., доцент

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: Подяка Міністерства освіти і науки України

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: членкиня редколегії журналу «Вісник ХНТУ»; рецензентка журналу «Industrial Crops and Products» ISSN: 0926-6690 Runcang Sun.

Ольга

СЕМЕШКО

д.т.н., старший дослідник

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій:

Подяка Міністерства освіти і науки України, Лауреат Національної премії України імені Бориса Патона (2021 р.)

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів:

членкиня редколегії журналу «Вісник ХНТУ»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: Д 70.052.06 у Хмельницькому національному університеті.

Кафедра державного управління і місцевого самоврядування

Іван

ЛОПУШИНСЬКИЙ

д.держ.упр., професор

почесні звання: заслужений працівник освіти України, кавалер ордена «За заслуги», почесний громадянин міста Херсона

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: Подяка Кабінету Міністрів України, Грамота Верховної Ради України, Почесна грамота Верховної Ради України, Почесна грамота Кабінету Міністрів України, Нагрудний знак «Відмінник освіти України»,

Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення», Кавалер ордена "За заслуги" ІІІ ступеня, Медаль «За трудову відзнаку»,

Почесна грамота Міністерства України у справах сім’ї та молоді, Грамота Міністерства з надзвичайних ситуацій України, Почесна грамота Херсонської обласної ради, Подяка голови Центральної виборчої комісії, Почесна грамота Голови Херсонської обласної державної адміністрації, Почесна Грамота Департаменту освіти і науки, молоді і спорту Херсонської обласної державної адміністрації, Почесна грамота Голови Херсонської обласної державної адміністрації, Почесна грамота Херсонської обласної ради,

Почесна грамота Національної служби посередництва і примирення,Почесна грамота Херсонської обласної ради, Почесна грамота НАН України, Почесна відзнака Херсонської обласної ради,

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: головний редактор електронного зб. наук. пр. Херсонського національного технічного університету «Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування»; член редакційної колегії наукового видання «Публічне управління та митне адміністрування» Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро); член редакційної колегії наукового журналу «Публічне управління та регіональний розвиток Чорноморського національного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв); керівник секції «Публічне управління та адміністрування» редакційної колегії наукового фахового видання «Вісник Херсонського національного технічного університету»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої Вченої ради Д 38.053.03 Чорноморського національного університету імені Петра Могили за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління (з 2017 – до ц.ч.).

Офіційний опонент Сизона В. Г. 25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада Д 26.810.01 Національної академії державного управління при Президентові України (2021).

Офіційний опонент Луценко В. В. 25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада Д 26.810.02 Національної академії державного управління при Президентові України (2021).

Офіційний опонент Кріпака А. П. 25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада К 26.142.06 Міжрегіональної академії управління персоналом (2021).

Офіційний опонент Ніколаєвої В. І. 25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада Д 64.858.01 Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (2021).

Офіційний опонент Козарь Т. П. 25.00.04 – місцеве самоврядування. Спецрада Д 17.127.03 Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).

Офіційний опонент на захисті дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління Бабич О. В. 02.11.2021 р., Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України.

Офіційний опонент на захисті дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Торхової Н. О., 23.12.2021р., Чорноморський національний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Офіційний опонент на захисті дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління Панасенко Є. О., 28.12.2021р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ).

Офіційний опонент на захисті дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Рибкіної С. О., 28.01.2022 р., Національний університет цивільного захисту України (м. Харків).

участь у роботі інших наукових організацій: Дійсний член (академік) ГО «Українська Академія Акмеології».

Член громадської наукової організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління» (ВАДНД).

Голова журі МАН секції «Педагогіка» (2018-2023).

співпраця з вітчизняними і міжнародними організаціями: Експерт у міжнародному освітньому проєкті «Деескалююче спілкування під час поліцейських операцій» (DAAD).

Експерт з питань бюджетування та місцевої фінансової політики Фонду Конрада Аденауера, Фонду Фріца Зайделя, Фонду підтримки демократії (NED), програми U-LEAD withEurope.

Руслан

ПЛЮЩ

д.держ.упр., професор

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: нагрудний знак «За сприяння війську» (2022), заохочувальна відзнака «Медаль «За сприяння воєнній розвідці України» ІІ ступеня» (2022), медаль «За сприяння Збройним Силам України» (2022), заохочувальна відзнака «Вогнепальна зброя» (2022).

участь уроботі інших наукових організацій: член громадської наукової організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління» (ВАДНД).

Олег

ПОЛОВЦЕВ

д.держ.упр., професор

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: Почесна Грамота голови Херсонської обласної державної адміністрації, Почесна Грамота голови Херсонської обласної ради.

участь у роботі інших наукових організацій: член громадської наукової організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління» (ВАДНД), керівник ГО «Українсько-європейські навчальні студії».

співпраця з вітчизняними і міжнародними організаціями: експерт з питань стратегічного розвитку та планування проєкту «Школа молодого політика» (IRI, США), експерт з питань проєктного менеджменту та фандрайзингу у проєкті «Кращі практики місцевого самоврядування» за сприяння Міжнародного республіканського інституту (IRI, США).

Вікторія

ФІЛІПОВА

д.держ.упр., професор

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: Почесна грамота голови Херсонської обласної ради, Подяка Міністерства освіти і науки України, Почесна грамота управління освіти, науки та молоді ХОДА, Почесна грамота Херсонської обласної ради, Почесна грамота управління освіти і науки Херсонської ОДА.

участь у редколегіях українських і міжнародних журналів: сертифікована рецензентка (експертка) системи Publons Academy (Web of Science), рецензентка іноземного наукового видання Jurnal Ilmu Pemerintahan, членкиня редакційної колегії наукового періодичного видання «Вісник Херсонського національного технічного університету», членкиня редакційної колегії міждисциплінарного науково-практичного журналу “Migration&Law”.

участь у роботі спеціалізованих вчених рад: офіційний опонент Бестюка А. І. (спеціалізована вчена рада Д 64.707.03 в Національному університеті цивільного захисту України (м. Харків).

участь у роботі інших наукових організацій: Дійсний член – академік ГО «Академія політичних наук України», членкиня громадської організації «Міжнародна фундація науковців та освітян», членкиня громадської наукової організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління» (ВАДНД).

співпраця з вітчизняними і міжнародними організаціями: експертка з питань бюджетування та місцевої фінансової політики Фонду Конрада Аденауера, Фонду Фріца Зайделя, Фонду підтримки демократії (NED), програми U-LEAD withEurope, Програми DOBRE. Експертка з питань бюджетування у міжнародному проєкті ПРОМІС (Канада).

Микола

ДУРМАН

д.держ.упр., професор

почесне звання: Заслужений працівник освіти України

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: Подяка Президента України Почесна грамота Департаменту освіти та науки, молоді та спорту Херсонської ОДА, Подяка голови Херсонської ОДА, Почесна грамота Національного центру «МАН України», Подяка голови Національної служби посередництва та примирення України, Почесна грамота НАН України, Почесна грамота Херсонської обласної ради

участь у редколегіях українських і міжнародних журналів: Член редакційної колегії іноземного рецензованого наукового видання «TheJournalofEasternEuropeanandCentralAsianResearch» (Scopus/WoSindexed), член редакційної колегії іноземного рецензованого наукового видання «AccountingandFinanceResearch», член редакційної колегії іноземного рецензованого наукового видання «WorldJournalofSocialScience», член редакційної колегії іноземного рецензованого наукового видання «JournalofPublicPolicyandAdministration», член редакційної колегії наукового фахового видання «Вісник Херсонського національного технічного університету»

участь у роботі спеціалізованих вчених рад: Офіційний опонент Козаченко Ю.П. на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління (спеціалізована вчена рада Д 17.127.03 Класичного приватного університету, 2021 р.)

Офіційний опонент Андрієнка А. О. на здобуття наукового ступеня доктора філософії публічного управління та адміністрування (спеціалізована вчена рада ID 913 Національного технічного університету "Дніпровська політехніка", 2023 р.)

участь у роботі інших наукових організацій: Член Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління (ВАДНД) (2020 – до ц. ч.).

Співзасновник та член правління громадської організації «Причорноморське науково-дослідне товариство» (2020 – до ц. ч.).

Експерт-оцінювач Національного фонду досліджень України (з 2020 р.).

Експерт з експертизи проєктів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок МОН України (з 2022 р.)

Член ГО «Центр українсько-європейського наукового співробітництва» (2018 – до ц. ч.).

Член оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України (2015-2023).

Голова журі МАН секцій «Internet-технології та WEB дизайн», «Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми» (2015-2020).

співпраця з вітчизняними і міжнародними організаціями: Експерт, радник та консультант з питань місцевого/регіонального розвитку, стратегування та проєктного менеджменту Програми розвитку ООН (UNDP), Програми ООН з розвитку та відновлення (UNPRR), Агенції США з міжнародного розвитку (USAID), Німецького агентства з розвитку (GIZ), проєктів міжнародної технічної допомоги U-LEADwithEurope, DOBRE, DECIDE.

Експерт з питань бюджетування та місцевої фінансової політики Фонду Конрада Аденауера, Фонду Фріца Зайделя, Фонду підтримки демократії (NED), програми U-LEAD with Europe.

Експерт з питань формування мереж громадських організацій та впровадження кращих практик Європейського Союзу (CiSEP, Федеральне Міністерство закордонних справ ФРН).

Участь у міжнародному науковому проєкті Модуль Жана Моне «Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0».

   

Кафедра автоматизації, робототехніки і мехатроніки

Дмитро

ДМИТРІЄВ

д.т.н., професор

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: Грамота МОН України, Подяка МОН України, Грамота Голови Херсонської Облдержадміністрації, Лауреат премії Облдержадміністрації «Кращий освітянин року» 2018 р., Лауреат Гранту Президента України для молодих вчених 2015 р.

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редакційної колегії Вісника НТУ «ХПІ», серія "Технологiї в машинобудуваннi" ISSN 2079-004Х, член редакційної колегії Всеукраїнського наукового журналу «Технічні науки і технології» видавництво НУ Чернігівська політехніка, ISSN 2411-5363

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 67.052.01 при Херсонському національному технічному університеті; член спеціалізованої вченої ради Д 41.052.02 при Одеському національному політехнічному університеті

участь у роботі інших наукових організацій: головний науковий співробітник Науково-дослідної частини Національного технічного університету України "Київський політехнічний іститут імені Ігоря Сікорського" 2008-2011 рр.

співпраця з вітчизняними і міжнародними організаціями: участь в громадській організації «Національна Академія наук вищої освіти України», свідоцтво № 20/15 від 19.12.2015 р., член громадської організації "Спілка інженерів-механіків національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Диплом №230.

Ганна

РУДАКОВА

д.т.н., професор

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: членкиня редакційної колегії журналу «Вісник ХНТУ»; членкиня редакційної колегії журналу «Методи та прилади контролю якості»; членкиня редакційної колегії журналу «Прикладні питання математичного моделювання»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: голова спеціалізованої вченої ради Д 67.052.01 при Херсонському національному технічному університеті; голова спеціалізованої вченої ради Херсонського національного технічного університету ДФ 67.052.003, член спеціалізованої вченої ради К 67.111.01 при Херсонській державній морській академії

співпраця з вітчизняними і міжнародними організаціями: участь у міжнародному освіньому проекті Erasmus+ 12.03.2018 – 21.03.2018 рр. у Чехії. "Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching.