Головна

Освітній процес / До уваги студентів, які навчаються за державним замовленням!

До уваги студентів, які навчаються за державним замовленням!

З ураховуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених ХНТУ в 2024 році, ліміт стипендіатів, яким буде призначена академічна стипендія за результатами поточного семестрового контролю, складає 36% від фактичної кількості студентів денної форми здобуття освіти, які навчаються за державним (регіональним) замовленням.

У разі зміни обсягів фінансування стипендіального фонду відповідно до потреб університету ліміт стипендіатів буде переглянуто згідно до норм КМУ від 12.07.2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення» (в редакції постанови КМУ від 28.12.2016 р. № 1050).

Затвердити ліміт стипендіатів, які мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні, на рівні 3% від загальної кількості осіб, які отримують академічну стипендію в поточному семестрі. На підставі успішності семестрового контролю з урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності затвердити рейтинг, відповідно до якого студентам виплачуватиметься академічні стипендії протягом весняного навчального семестру.

Рейтинг по курсам відповідного факультету можна переглянути за посиланням: