Головна

Структура / Підготовче відділення ХНТУ

Підготовче відділення ХНТУ

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ ХНТУ – складова і невід’ємна частина історії Херсонського національного технічного університету. Це важлива ланка між середньою і вищою освітою, яка не тільки заповнює прогалини в базових знаннях майбутніх абітурієнтів, а ще й проводить значну роботу з профорієнтації та адаптації слухачів до навчання в умовах ЗВО.

ШАНОВНІ ДЕСЯТИКЛАСНИКИ Й ОДИНАДЦЯТИКЛАСНИКИ ШКІЛ ХЕРСОНА ТА ІНШИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ, А ТАКОЖ УЧНІ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА КОРДОНОМ 2023-2024 н.р. І ВИПУСКНИКИ ПОПЕРЕДНІХ РОКІВ!
У Вас є реальна можливість підвищити власний рівень підготовки й досягти високої результативності , складаючи Національний мультипредметний тест (НМТ), який є запорукою успіху для подальшого вступу до Херсонського національного технічного університету та інших вищих навчальних закладів. Це навчання в Підготовчому відділенні, досвід роботи якого охоплює 30 років і базується на фундаментальній, якісній, поглибленій системі отримання й узагальнення знань, орієнтованій на вимоги факультетів вищого навчального закладу з використанням кадрового і матеріального потенціалу університету.
Як слухачі Підготовчого відділення Херсонського національного технічного університету, Ви зможете об’єктивно визначити для себе власний рівень підготовки, заповнити прогалини в знаннях, звикнути до методики багатоваріантних контрольних і залікових тестових робіт, адаптованих до сертифікаційних робіт на НМТ, зрештою, налаштуватися на певну спеціальність.
Індивідуально-диференційований підхід і комплексна психолого-навчальна підготовка в Підготовчому відділенні ХНТУ допоможе Вам усвідомити як цілі, так і результати власної діяльності, упевнено почувати себе на національному мультипредметному тесті (НМТ) і показати результативність на достатньому й високому рівнях.
Підготовче відділення надає підготовку з таких дисциплін:
- української мови - математики- англійської мови- історії України- творчий конкурс (рисунок, композиція)
ФОРМА НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ : ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ, платформа МoodleТермін навчання : вісім місяців, щосуботи, з жовтня 2023 р. до 31 травня 2024 р.
Після закінчення навчання в Підготовчому відділенні за результатами підсумкової атестації ви зможете отримати до 10 балів для зарахування їх на інженерно-технічні напрями навчання в ХНТУ.Гугл-форма для заповнення на курси Підготовчого відділення : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBkxVAERRnW5FlxDb6hWY59JHEK-yWNzlS23A2ol6HM0CTMw/viewform?usp=sf_link
ПРО МАЙБУТНЄ ВАШИХ ДІТЕЙ ВАРТО ПОТУРБУВАТИСЯ ВЖЕ ЗАРАЗ!