Головна

Освітній процес / Заочна форма навчання

Заочна форма навчання

Факультет Інформаційних технологій та дизайну (декан Кругла Наталя Анатоліївна, 3 навч. корпус, ауд.208, тел. 32-69-88, 32-69-59):

- Інформаційних технологій (КСМ, ІСТ)

- Програмних засобів і технологій (ПР)

- Дизайну (Д)

- Інформатики і комп'ютерних наук (КН, КІ, КІБ, БІ)

Факультет Інженерії та транспорту (декан Сєліверстов Ігор Анатолійович, 3 навч. корпус, ауд.218, тел. 32-69-77):

- Транспортних систем і технічного сервісу (ТТ, АТ, МА)

- Автоматизації, робототехніки і мехатроніки (М, ІМ, А)

- Енергетики, електротехніки і фізики (ЕЛ)

Факультет Інтегрованих технологій (декан Расторгуєва Марина Йосипівна, 1 навч. корпус, ауд.214, 216 тел. 32-69-05):

- Експертизи, технології і дизайну текстилю (ЛПе, ЛПт, ЛПш)

- Хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції (БХП, Х, Хк)

- Товарознавства, стандартизації та сертифікації (ЛПст, ТС)

- Харчових технологій (ХТ, ХТв, ХТк)

Факультет Міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу (декан Софієнко Альона Володимирівна, 1 навч. корпус, ауд.210 тел. 32-69-70; заступник декана Волкова Олена Володимирівна, 1 навч. корпус, ауд.329,319 тел. 32-69-25):

- Менеджменту, маркетингу і туризму (МР, ГРС, ТУР, МНпд, МНгт, МНба, МНлог)

- Зовнішньоекономічної діяльності (МЗД, МЕВ)

- Державного управління і місцевого самоврядування (УА)

- Галузевого перекладу та іноземних мов (ФП)

- Економіки, підприємництва та економічної безпеки (Е, ЕБ)

- Фінансів, обліку та оподаткування (ОА, ОАп, Ф, Ффк, Фдпм)

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ екзаменаційно-залікової сесії 2020-2021 навчального року (заочна форма навчання):