Головна

Структура / Факультети / Міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу

Міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу

Декан

К.е.н., доцент Олена ВОЛКОВА

volkova.olena@kntu.net.ua

Кафедра

Спеціальність

Освітня програма

Рівень освіти

Строк навчання

Державного управління і місцевого самоврядування

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Бакалавр

(за нормативним терміном навчання)

3 роки

10 місяців

Бакалавр

(зі скороченим терміном навчання)

2 роки

10 місяців

Магістр

1 рік

4 місяці

Доктор філософії

4 роки

Зовнішньоекономічної діяльності

073 Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Бакалавр

(за нормативним терміном навчання)

3 роки

10 місяців

Бакалавр

(зі скороченим терміном навчання)

1 рок

10 місяців

2 роки

10 місяців

Магістр

1 рік

4 місяці

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес

Бакалавр

(за нормативним терміном навчання)

3 роки

10 місяців

Менеджменту, маркетингу і туризму

073 Менеджмент

Логістика

Бакалавр

(за нормативним терміном навчання)

3 роки

10 місяців

Бакалавр

(за скороченим терміном навчання)

1 рік

10 місяців

2 роки

10 місяців

Магістр

1 рік

4 місяці

Менеджмент готельного і туристичного бізнесу

Бакалавр

(за нормативним терміном навчання)

3 роки

10 місяців

Бакалавр

(за скороченим терміном навчання)

1 рік

10 місяців

2 роки

10 місяців

Бізнес-адміністрування

Бакалавр

(за нормативним терміном навчання)

3 роки

10 місяців

Бакалавр

(за скороченим терміном навчання)

1 рік

10 місяців

2 роки

10 місяців

Магістр

1 рік

4 місяці

Менеджмент

Доктор філософії

4 роки

075 Маркетинг

Маркетинг

Бакалавр

(за нормативним терміном навчання)

3 роки

10 місяців

Бакалавр

(за скороченим терміном навчання)

1 рік

10 місяців

2 роки

10 місяців

Магістр

1 рік

4 місяці

Доктор філософії

4 роки

242 Туризм і рекреація

Туризм

Магістр

1 рік

4 місяці

Галузевого перекладу та іноземних мов

035 Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Бакалавр

(за нормативним терміном навчання)

3 роки

10 місяців

Бакалавр

(за скороченим терміном навчання)

2 роки

10 місяців

Магістр

1 рік

4 місяці

Економіки, підприємництва та економічної безпеки

051 Економіка

Економіка

Молодший бакалавр

1 рік

10 місяць

Економіка підприємства і бізнес-аналітика

Бакалавр

(за нормативним терміном навчання)

3 роки

10 місяців

Бакалавр

(за скороченим терміном навчання)

1 рік

10 місяців

2 роки

10 місяців

Економічна безпека

Магістр

1 рік

10 місяців

Економіка

Доктор філософії

4 роки

Фінансів, обліку та оподаткування

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінанси

Молодший бакалавр

1 рік

10 місяців

Державна податкова та митна справа

Бакалавр

(за нормативним терміном навчання)

3 роки

10 місяців

Бакалавр

(за скороченим терміном навчання)

1 рік

10 місяців

2 роки

10 місяців

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Бакалавр

(за нормативним терміном навчання)

3 роки

10 місяців

Бакалавр

(за скороченим терміном навчання)

1 рік

10 місяців

2 роки

10 місяців

Магістр

1 рік

4 місяці

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Молодший бакалавр

1 рік

10 місяців

Бакалавр

(за нормативним терміном навчання)

3 роки

10 місяців

Бакалавр

(за скороченим терміном навчання)

1 рік

10 місяців

2 роки

10 місяців

Магістр

1 рік

4 місяці

Кафедри факультету: