Головна

Наука / Науково-технічна рада

Науково-технічна рада

Науково-технічна рада ХНТУ є колегіальним органом управління науковою та науково-технічною діяльністю створеним з метою забезпечення координації наукового, навчального і виробничого процесу.

Науково-технічну раду очолює її голова – проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків, д.т.н., професор Сарібєкова Ю.Г.

Склад науково-технічної ради затверджується наказом ректора.

Основні завдання науково-технічної ради

- визначення перспективних і пріоритетних напрямків наукової та науково-технічної діяльності університету;

- підготовка і здійснення заходів щодо вирішення найважливіших науково-технічних проблем, визначених нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, координаційними планами Міністерства освіти і науки України, а також регіональними науково-технічними програмами і планами;

- забезпечення якісного виконання фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт;

- підвищення наукового рівня результатів досліджень та їх впровадження;

- підвищення ефективності підготовки науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації;

- забезпечення впровадження сучасних інноваційних технологій і новітніх знань в навчальному процесі;

- вирішення інших організаційних питань наукової діяльності, які передбачені статутом університету та положенням.

Функції науково-технічної ради

- аналіз підсумків наукової та науково-технічної діяльності університету за рік;

- затвердження результатів першого етапу конкурсного відбору проєктів наукових досліджень i розробок, що виконуються за рахунок видатків загального фонду державного бюджету;

- здійснення наукової, науково-технічної оцінки тематики та результатів виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету;

- затвердження тематичного плану фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт, що фінансуються із коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки України;

- розгляд рекомендацій щодо підвищення якості та наукового рівня результатів науково-дослідної роботи, що виконується в університеті;

- висування видатних наукових праць для присудження премій, грантів та інших відзнак;

- розгляд рекомендацій щодо друку наукової літератури;

- розгляд питань, що стосуються організації діяльності аспірантури і докторантури, спеціалізованих вчених рад університету, наукових шкіл та підготовки кадрів вищої кваліфікації;

- розгляд та затвердження кандидатур претендентів на отримання стипендій, премій, грантів, подяк, грамот тощо молодими вченими, науковими та науково-педагогічними працівниками університету;

- атестація наукової роботи стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих вчених.